Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Znajdź firmę

-
Nazwa
Miejscowość  
 
  » zaawansowane

Polecamy

-
Załóż sklep internetowy i zarabiaj Wypełnij e-wniosek EDG-1 Wypełnij e-wniosek VAT-R Produkty finansowe dla firm Gazeta Podatkowa

Zakładanie działalności gospodarczej

17:19 10.08.2010

Koncesja czy nie?

Obowiązek uzyskania koncesji wynika z ustawy Prawo działalności gospodarczej lub innych ustaw regulujących szczegółowo dany rodzaj działalności. Na prowadzenie niektórych rodzajów działalności wymagane jest uzyskanie stosownej zgody. Przepisy mogą przewidywać obowiązek uzyskania różnego rodzaju koncesji i zezwoleń.

Dziedziny wymagające uzyskania koncesji

1. Poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych.
2. Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
3. wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią.
4. Ochrona osób i mienia.
5. Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.
6. Przewozy lotnicze.

Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji. Przepisy odrębnych ustaw mogą przewidywać wyjątki – dla przykładu, koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych udziela przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

UWAGA! Koncesje są udzielane na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat

Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:
  • dane dotyczące przedsiębiorcy, adres zamieszkania, siedziba firmy,
  • numer w rejestrze przedsiębiorców, 
  • informacje o rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być - udzielona koncesja,
  • informacje określone w przepisach ustaw regulujących w sposób szczegółowy dany rodzaj działalności.

Masz więcej pytań na temat zakładania działalności gospodarczej?
Zadaj pytanie ekspertowi

Kancelaria Initium
Dziedziny należące do działalności regulowanej

1. Wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, napojów spirytusowych; wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego.
2. Przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.
3. Usługi detektywistyczne.
4. Organizowanie wyścigów konnych.
5. Prowadzenie: indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, oraz kształcenie i kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.
6. Prowadzenie: indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.
7. Konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin.
8. Obrót materiałem siewnym.
9. Wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów.
10. Prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców. Organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
11. Działalność pocztowa nie wymagająca zezwolenia.
12. Prowadzenie stacji kontroli pojazdów.
13. Organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego.
14. Działalność telekomunikacyjna.
15. Organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (nie na rzecz organizatorów turystyki legitymujących się stosownym wpisem na listę); świadczeniu usług turystycznych obejmujących: polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polowania za granicą.
16. Prowadzenie kantoru.
17. Prowadzenie przedsiębiorstwa składowego (domu składowego).

Dziedziny wymagające uzyskania licencji

1. Zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
2. Podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego; wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy oraz udostępniania pojazdów trakcyjnych.
3. Prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowej dla bezrobotnych organizującej szkolenia za środki publiczne.

Wykonywanie niektórych zawodów, jak np.: adwokat, radca prawny, biegły rewident, doradca podatkowy oraz usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga wpisu na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania określonego zawodu.

Paweł Wachowski


Zadaj pytanie ekspertowi:

Pytanie, które wpiszesz poniżej, powinno dotyczyć prawa, podatków, księgowości, finansów lub Unii Europejskiej. Odpowiedź nie podlega opłacie. Redakcja Twoja-Firma.pl zastrzega sobie prawo do udzielania odpowiedzi na wybrane pytania. Zanim jednak skorzystasz z porady eksperta, koniecznie zapoznaj się z regulaminem usługi oraz poradami już udzielonymi przez eksperta.

Zadaj pytanie ekspertowi