Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


reklama


reklama

Znajdź firmę

-
Nazwa
Miejscowość  
 
  » zaawansowane


reklama

Polecamy

-
Załóż sklep internetowy i zarabiaj Wypełnij e-wniosek EDG-1 Wypełnij e-wniosek VAT-R Produkty finansowe dla firm Gazeta Podatkowa

Zakładanie działalności gospodarczej

17:19 10.08.2010

Gdy już wiemy, co ma być przedmiotem naszej działalności, mamy zebrane środki na start i określiliśmy, kto będzie odbiorcą naszych towarów lub/i usług, możemy przystąpić do procedury rejestrującej. Zanim jednak udamy się do organu rejestrującego, musimy najpierw wybrać formę działalności. To od niej zależy miejsce dokonania kolejnych czynności.


W przypadku indywidualnej działalności gospodarczej oraz w spółce cywilnej będzie to urząd miasta (urząd miasta i gminy), który prowadzi ewidencję działalności gospodarczej. Działalność osoby fizycznej i w formie spółki cywilnej można zarejestrować także Krajowym Rejestrze Sądowym, który działa przy sądach rejonowych. Nie jest to jednak opłacalne. Rejestracja firmy w EDG jest bezpłatna. W KRS wszystkie czynności wiążą się z uiszczeniem opłaty. Tego wyboru nie mają pozostali przedsiębiorcy: spółki prawa handlowego, fundacje oraz stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą. Podmioty te podlegają rejestracji wyłącznie w KRS.

Należy też pamietać, że w niektórych przypadkach konieczny jest wpis do rejestru działalności regulowanej.

Urząd Miasta


Od sierpnia 2011 osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą dokonuje aktu rejestracji poprzez poprawne wypełnienie jednego druku CEIDG-1 i złożenie go do właściwego ze względu na miejsce prowadzonej w przyszłości działalności Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy.

Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON - Urząd Statystyczny),
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP - Urząd Skarbowy),
 • zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego (ZUS lub KRUS).

Ponadto stanowi:

 • wniosek o zmianę danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
 • wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
 • zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania (likwidacji) działalności gospodarczej.


We wniosku przedsiębiorca podaje następujące dane:

 • oznaczenie przedsiębiorcy,
 • numer PESEL,
 • numer NIP,
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca,
 • określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z PKD,
 • wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca posiada.

Po złożeniu wniosku organ ewidencyjny niezwłocznie dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie, następnie wniosek wraz z kopią zaświadczenia  o wpisie nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu przesyła do:

 • wskazanego przez przedsiębiorcę Naczelnika Urzędu Skarbowego,
 • właściwego Urzędu Statystycznego,
 • terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy  Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


UWAGA! Wszystkie zmiany dotyczące zmiany stanu faktycznego i prawnego (wszystkie dane, które zostały podane przy wpisie) należy zgłosić w Urzędzie Miasta lub Gminy w ciągu 14 dni od ich zaistnienia.

WAŻNE! Wraz z nowelizacją ustawy o swobodzie gospodarczej została zniesiona opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Do rejestracji niezbędne jest określenie przedmiotu działalności gospodarczej wg PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności).

Należy pamiętać, że wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest wyłącznie zgłoszeniem identyfikacyjnym dla celów podatkowych oraz zgłoszeniem płatnika składek ZUS. W niektórych przypadkach przedsiębiorca będzie więc musiał pojawić się w urzędzie skarbowym lub ZUS-ie w celu dokonania dodatkowych czynności lub zgłoszeń.

Potrzebny dokument: dowód osobisty

Paweł Wachowski


Zadaj pytanie ekspertowi:

Pytanie, które wpiszesz poniżej, powinno dotyczyć prawa, podatków, księgowości, finansów lub Unii Europejskiej. Odpowiedź nie podlega opłacie. Redakcja Twoja-Firma.pl zastrzega sobie prawo do udzielania odpowiedzi na wybrane pytania. Zanim jednak skorzystasz z porady eksperta, koniecznie zapoznaj się z regulaminem usługi oraz poradami już udzielonymi przez eksperta.

Zadaj pytanie ekspertowi