Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


reklama


reklama

Znajdź firmę

-
Nazwa
Miejscowość  
 
  » zaawansowane


reklama

Polecamy

-
Załóż sklep internetowy i zarabiaj Wypełnij e-wniosek EDG-1 Wypełnij e-wniosek VAT-R Produkty finansowe dla firm Gazeta Podatkowa

Sprawozdanie finansowe spółek z o.o.

16:01 16.08.2003

Zgodnie z obowiązującym kodeksem spółek handlowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązana do sporządzania sprawozdania finansowego:

 • na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, czyli na ostatni dzień roku obrotowego (zwykle jest to 31grudnia każdego roku kalendarzowego, chyba że rok obrotowy spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym),
 • na dzień zakończenia działalności (dzień rozwiązania spółki), w tym na dzień zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego,
 • na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,
 • na dzień postawienia spółki w stan likwidacji lub upadłości.

Z czego składa się sprawozdanie?


W myśl ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe składa się z:

 • bilansu,
 • rachunku zysków i strat,
 • informacji dodatkowej,
 • a w odniesieniu do niektórych jednostek określonych w art. 64 ust. 1 ustawy, których sprawozdania podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłych rewidentów również z rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają obowiązek dołączania do rocznego sprawozdania finansowego sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym.

W bilansie wykazuje się stan aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego i bieżącego roku obrotowego. Wyszczególnia się dane roku obrotowego obok danych roku poprzedniego w rachunku zysków i strat.

Składniki aktywów i pasywów bilansu wykazuje się w kolejności i w sposób określony w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Rachunek zysków i strat sporządza się zgodnie z załącznikiem do ustawy, wybierając jeden z możliwych wariantów. Można wybrać pomiędzy wariantem kalkulacyjnym a wariantem porównawczym.

Informacja dodatkowa


W informacji dodatkowej podaje się nie ujęte w bilansie oraz rachunku zysków i strat dane oraz objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe przedstawiało rzetelnie sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rzetelność spółki. Informację tę sporządza się na podstawie zakresu tematycznego, określonego w załączniku do ustawy.

Natomiast rachunek przepływów pieniężnych sporządza się zgodnie z załącznikiem do ustawy według metody bezpośredniej albo według metody pośredniej. Rachunek ten sporządzają spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które kontynuują działalność, które w poprzedzającym roku obrotowym osiągnęły lub przekroczyły granicę dwóch z trzech następujących wielkości:

 • średnioroczne zatrudnienie - co najmniej 50 osób,
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego - równowartość w walucie polskiej 2 500 000 euro,
 • przychód netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy - równowartość w walucie polskiej 5 000 000 euro.

Spółki z o.o. mają obowiązek dołączyć do rocznego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności spółki w roku obrotowym.


Zadaj pytanie ekspertowi:

Pytanie, które wpiszesz poniżej, powinno dotyczyć prawa, podatków, księgowości, finansów lub Unii Europejskiej. Odpowiedź nie podlega opłacie. Redakcja Twoja-Firma.pl zastrzega sobie prawo do udzielania odpowiedzi na wybrane pytania. Zanim jednak skorzystasz z porady eksperta, koniecznie zapoznaj się z regulaminem usługi oraz poradami już udzielonymi przez eksperta.

Zadaj pytanie ekspertowi