Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


reklama


reklama

Znajdź firmę

-
Nazwa
Miejscowość  
 
  » zaawansowane


reklama

Polecamy

-
Załóż sklep internetowy i zarabiaj Wypełnij e-wniosek EDG-1 Wypełnij e-wniosek VAT-R Produkty finansowe dla firm Gazeta Podatkowa

Ujmowanie w księgach kredytów i pożyczek

01:25 09.02.2005

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą muszą często korzystać z obcych źródeł finansowania tej działalności. Rzadko zdarza się, że firma, która np. inwestuje w swój rozwój, ma do tego wystarczające środki. Jedną z podstawowych i najpopularniejszych form finansowania działalności jest kredyt bankowy lub pożyczka. Zdarzenia takie muszą mieć oczywiście swoje odzwierciedlenie w księgach rachunkowych.

Czym różni się kredyt od pożyczki


Ewidencja księgowa kredytów i pożyczek powinna umożliwiać szybkie uzyskanie niezbędnych informacji o wielkości zadłużenia, a także o przypadających terminach spłaty. Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki ma również swoje skutki podatkowe.

Jedynymi podmiotami mającymi prawo do udzielania kredytów są banki. W ujęciu finansowym kredyt to kwota pożyczona kredytobiorcy. Kredyt jest więc pożyczką, ale udzieloną przez bank, na zasadach określonych przez ten bank zgodnie z prawem bankowym. Może on zostać udzielony w gotówce lub na przykład w formie "linii kredytowej". Linia kredytowa to ogólny kredyt dostępny w ramach otwartego kredytowania bieżącego w określonym czasie. Kredyt tego rodzaju udzielany jest zazwyczaj na pokrycie bieżących kosztów operacyjnych (na przykład w celu poprawienia bieżącej płynności podmiotu gospodarczego). Natomiast innych pożyczek mogą udzielać pozostałe podmioty, osoby prawne i fizyczne. Instytucja pożyczki unormowana została w art. 720-724 kodeksu cywilnego.

Przez umowę pożyczki pożyczkodawca przenosi na własność pożyczkobiorcy środki pieniężne lub rzeczy oznaczone co do gatunku, a pożyczkobiorca zobowiązuje się je zwrócić. Do umów pożyczek pieniężnych zawieranych przez bank stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zabezpieczenia spłaty i oprocentowania kredytu. Kredyt i pożyczka różnią się od siebie, jednak posiadają też pewne cechy wspólne.

Jak księgować kredyty bankowe w walutach obcych?


1. Ustal wartość kredytu

Kredyt bankowy wyrażony w walucie obcej wykazywany jest w księgach rachunkowych w wartości nominalnej oraz w wartości przeliczonej na złote polskie według kursu sprzedaży ustalonego dla danej waluty obcej przez bank, z którego usług jednostka korzysta.

2.Sprawdź, czy kurs średni walut nie różni się od kursu przyjętego do ustalenia kredytu

Jeśli na dzień bilansowy kurs średni walut różni się od kursu, który został przyjęty do ustalenia kredytu, wartość stanu kredytu ustala się według kursu sprzedaży banku, z którego usług jednostka korzysta, nie niższym jednak od średniego kursu NBP (ustalonego na dzień bilansowy).

Paweł Sankowski


Zadaj pytanie ekspertowi:

Pytanie, które wpiszesz poniżej, powinno dotyczyć prawa, podatków, księgowości, finansów lub Unii Europejskiej. Odpowiedź nie podlega opłacie. Redakcja Twoja-Firma.pl zastrzega sobie prawo do udzielania odpowiedzi na wybrane pytania. Zanim jednak skorzystasz z porady eksperta, koniecznie zapoznaj się z regulaminem usługi oraz poradami już udzielonymi przez eksperta.

Zadaj pytanie ekspertowi