Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


reklama


reklama

Znajdź firmę

-
Nazwa
Miejscowość  
 
  » zaawansowane


reklama

Polecamy

-
Załóż sklep internetowy i zarabiaj Wypełnij e-wniosek EDG-1 Wypełnij e-wniosek VAT-R Produkty finansowe dla firm Gazeta Podatkowa

Terminy opłacania i rozliczania składek ZUS

19:32 01.09.2005

Kiedy raportów się nie składa


Płatnik nie koryguje danych wykazanych w imiennym raporcie miesięcznym w przypadku różnicy w podstawie wymiaru składek w wysokości nieprzekraczającej 2,20zł. Zasada ta nie ma zastosowania do przypadków, gdy podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota. Najpóźniej do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego płatnicy składek zobowiązani są sprawdzić prawidłowość danych przekazanych do ZUS w imiennym raporcie miesięcznym dotyczącym danego roku kalendarzowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości płatnik zobowiązany jest przekazać imienny raport korygujący w terminach, o których była mowa wyżej.

Imiennych raportów miesięcznych nie składa się, gdy korekta danych dotyczy wyłącznie danych wykazanych w deklaracji rozliczeniowej (np. kwoty składek na FGŚP). Płatnik przekazuje wówczas tylko deklarację rozliczeniową korygującą. Korekty deklaracji składa się odpowiednio w terminach określonych dla imiennych raportów miesięcznych korygujących. Informacje zawarte w imiennych raportach miesięcznych płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu na piśmie (np. w formie RMUA) lub w przypadku pracowników będących członkami służby zagranicznej - za ich zgodą - w formie elektronicznej, w celu ich weryfikacji. Informacja przekazywana ubezpieczonemu zawiera także symbol kasy chorych, do której przekazywana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, datę jej sporządzenia oraz podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej.

Obowiązek przekazywania ubezpieczonym informacji zawartych w imiennych raportach miesięcznych nie dotyczy płatników pobierających składki na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent. Zakład może żądać od płatnika ponownego złożenia imiennego raportu miesięcznego, deklaracji rozliczeniowej oraz dokumentów korygujących te dokumenty, jeśli nie zostały zidentyfikowane w systemie informatycznym ZUS. Zakład może także sporządzać z urzędu te dokumenty oraz korygować z urzędu błędy stwierdzone w tych dokumentach. Ponadto Zakład może z urzędu wprowadzać i korygować dane bezpośrednio na kontach ubezpieczonych lub kontach płatników, informując o tym ubezpieczonych i płatników. Płatnicy składek zobowiązani są składać deklarację rozliczeniową oraz imienne raporty miesięczne za każdy miesiąc, nawet jeżeli w dokumentach nie nastąpiły żadne zmiany w stosunku do miesiąca poprzedniego i wpłaty są dokonywane w terminie i niezmienionej wysokości.

Z obowiązku comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych zwolnione są osoby prowadzące pozarolniczą działalność opłacające składki wyłącznie za siebie lub osoby z nimi współpracujące, jeżeli nic się nie zmienia w stosunku do danych wykazanych w ostatnio złożonych dokumentach rozliczeniowych lub zmiana taka nastąpiła w związku ze zmianą minimalnej podstawy wymiaru składek. Zwolnienie stosuje się począwszy od dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2003 r. Składki w podanych terminach opłaca się na wskazane przez Zakład rachunki bankowe.

Przemysław Gogojewicz


Zadaj pytanie ekspertowi:

Pytanie, które wpiszesz poniżej, powinno dotyczyć prawa, podatków, księgowości, finansów lub Unii Europejskiej. Odpowiedź nie podlega opłacie. Redakcja Twoja-Firma.pl zastrzega sobie prawo do udzielania odpowiedzi na wybrane pytania. Zanim jednak skorzystasz z porady eksperta, koniecznie zapoznaj się z regulaminem usługi oraz poradami już udzielonymi przez eksperta.

Zadaj pytanie ekspertowi