Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


reklama


reklama

Znajdź firmę

-
Nazwa
Miejscowość  
 
  » zaawansowane


reklama

Polecamy

-
Załóż sklep internetowy i zarabiaj Wypełnij e-wniosek EDG-1 Wypełnij e-wniosek VAT-R Produkty finansowe dla firm Gazeta Podatkowa

Kupno samochodu a podatek od czynności cywilnoprawnych

11:58 10.08.2010

Czy podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi koszt uzyskania przychodu w działalności gospodarczej?


Pytanie
W umowie kupna - sprzedaży zawarto klauzulę stanowiącą, że koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej umowy ponosi kupujący. Czy podatek od czynności cywilnoprawnych jest kosztem uzyskania przychodu kupującego samochód osobowy na terenie kraju?


Z treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. nr 14 poz.176 z późn. zm.) wynika, że kosztami uzyskania przychodu są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Istotne jest również to, iż pomiędzy poniesionym wydatkiem a osiągniętym przychodem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych tylko w sposób ogólny określa wydatki mogące stanowić koszty uzyskania przychodu. Aby rozstrzygnąć, czy wpłacany podatek może u osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie auto-handlu stanowić koszt uzyskania przychodu, należy odwołać się do ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 86 poz. 959) oraz do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 poz. 926 z późn. zm.).

W myśl art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczania i pobierania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Obowiązek obliczania, pobierania i wpłacania podatku od czynności cywilnoprawnych na rachunek właściwego urzędu skarbowego uregulowany jest w art.3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 5 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 108 poz. 1153). Wskazany wyżej przepis rozporządzenia wskazuje, że nabywcy rzeczy przeznaczonych do przerobu lub sprzedaży jako płatnicy są obowiązani pobierać, przy wypłacie należności za nabyte rzeczy, podatek gotówką lub bezgotówkowo. Z powyższego przepisu wynika ponadto, że obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnej obciąża płatnika. Należy zatem przyjąć, że jeżeli nie dokonano pobrania podatku od kontrahenta, brak jest podstaw do zaliczenia ponoszonego wydatku związanego z opłaceniem podatku od czynności cywilnoprawnych do kosztów uzyskania przychodów.

 

Czy wiesz, że...

W sytuacji, gdy na podatniku ciąży obowiązek obliczenia i wpłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, kwota przeznaczona na ww. podatek nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu.

 

Przemysław Gogojewicz


Zadaj pytanie ekspertowi:

Pytanie, które wpiszesz poniżej, powinno dotyczyć prawa, podatków, księgowości, finansów lub Unii Europejskiej. Odpowiedź nie podlega opłacie. Redakcja Twoja-Firma.pl zastrzega sobie prawo do udzielania odpowiedzi na wybrane pytania. Zanim jednak skorzystasz z porady eksperta, koniecznie zapoznaj się z regulaminem usługi oraz poradami już udzielonymi przez eksperta.

Zadaj pytanie ekspertowi