Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


reklama


reklama

Znajdź firmę

-
Nazwa
Miejscowość  
 
  » zaawansowane


reklama

Polecamy

-
Załóż sklep internetowy i zarabiaj Wypełnij e-wniosek EDG-1 Wypełnij e-wniosek VAT-R Produkty finansowe dla firm Gazeta Podatkowa

Zasady wypełniania ZUS ZWPA, ZUS ZBA, ZUS ZAA, ZUS RCA

00:17 17.08.2006

Za pomocą formularza ZUS ZWPA możemy wyrejestrować płatnika składek. Z kolei ZUS ZBA służy informacji o numerach rachunków bankowych płatnika składek. O zmianie adresu prowadzenia działalności gospodarczej należy powiadomić ZUS. W tym celu należy złożyć informację ZUS ZAA. Natomiast imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach składamy na druku ZUS RCA. Pamiętaj, dobrze wypełniony formularz to oszczędność czasu i nerwów. 
 

Zasady wypełnienia zgłoszenia wyrejestrowanie płatnika składek ZUS ZWPA

ZUS informuje
Formularz ZUS ZWPA należy wypełnić w celu:

 • wyrejestrowania płatnika składek będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej,
 • wyrejestrowania płatnika składek będącego osobą fizyczną,
  zgłoszenia korekty danych wyrejestrowania płatnika składek.

Ogólne zasady sporządzania dokumentu wyrejestrowania płatnika składek oraz terminy i forma ich przekazywania zostały omówione we wstępie do poradnika.

I. DANE ORGANIZACYJNE

Blok ten powinien być zawsze jednoznacznie wypełniony, tj. powinno być wypełnione tylko jedno z pól. W przypadku wyrejestrowania płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (zgłoszonej na formularzu ZUS ZPA) - w polu 01 należy wpisać "X”.

W przypadku wyrejestrowania płatnika składek - osoby fizycznej (zgłoszonej na formularzu ZUS ZFA) - w polu 02 należy wpisać "X”.

W przypadku zgłoszenia korekty danych podanych we wcześniej złożonym wyrejestrowaniu płatnika ZUS ZWPA - w polu 03 należy wpisać „X”.

Pól  04 i 05 - nie wypełnia się.

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

Blok ten  należy wypełniać ze szczególną starannością, wpisując dane podane w zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZPA lub ZUS ZFA, a w przypadku zmiany/korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek - dane podane w bloku III dokumentu ZUS ZIPA.

Uwaga!

Zasady podawania właściwego zestawu danych identyfikacyjnych płatnika składek zostały opisane we wstępie do poradnika.


W polu 01 - należy wpisać NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) nadany płatnikowi przez urząd skarbowy, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów.

W polu 02 - należy wpisać REGON nadany płatnikowi przez Główny Urząd Statystyczny i ewidencjonowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (numer ten może mieć 9 lub 14 znaków i należy go wpisać wraz z występującymi "0").

Pola  03 - 05 - wypełnia płatnik składek będący osobą fizyczną:

 • w polu 03 - należy wpisać PESEL - numer ewidencyjny nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności,
 • w polu 04 - w zależności od rodzaju dokumentu należy wpisać:
  - 1 - w przypadku dowodu osobistego,
  - 2 - w przypadku paszportu,
 • w polu 05 - należy wpisać serię i numer - odpowiednio do kodu wpisanego w pole 04 - dowodu osobistego lub paszportu.

W polu 06 - należy wpisać nazwę skróconą płatnika, jaka została podana w  zgłoszeniu płatnika składek.

Pola  07 - 09 - wypełnia płatnik składek będący osobą fizyczną:

 • w polu 07 - należy wpisać nazwisko płatnika składek (poszczególne człony nazwiska oddzielić kreską),
 • w polu 08 - należy wpisać pierwsze imię płatnika składek,
 • w polu 09 - należy wpisać datę urodzenia płatnika składek (dzień/miesiąc/rok), np. 11 09 1947.

III. DANE O WYREJESTROWANIU PŁATNIKA SKŁADEK

W polu 01 - należy wpisać - zgodnie z załącznikiem do niniejszego poradnika   - trzyznakowy kod przyczyny wyrejestrowania.

W polu 02 - należy wpisać datę, z jaką następuje wyrejestrowanie płatnika składek (dzień/ miesiąc/ rok). np.: w przypadku gdy  płatnik zakończył wykonywanie działalności:

 • w dniu 31 stycznia 2005 r. - w polu 02 należy wpisać 01 02 2005,
 • w dniu 15 lutego 2005 r. - w polu 02 należy wpisać 16 02 2005.

IV. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK

W polu 01 - należy wpisać datę wypełnienia formularza (dzień/miesiąc/rok), np. 17 01 2005.

W polu 02 - dla potwierdzenia wiarygodności danych, podpis składa płatnik składek lub osoba przez niego upoważniona.

W polu 03 - należy umieścić pieczątkę płatnika składek (jeśli płatnik  ją posiada).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych


Zadaj pytanie ekspertowi:

Pytanie, które wpiszesz poniżej, powinno dotyczyć prawa, podatków, księgowości, finansów lub Unii Europejskiej. Odpowiedź nie podlega opłacie. Redakcja Twoja-Firma.pl zastrzega sobie prawo do udzielania odpowiedzi na wybrane pytania. Zanim jednak skorzystasz z porady eksperta, koniecznie zapoznaj się z regulaminem usługi oraz poradami już udzielonymi przez eksperta.

Zadaj pytanie ekspertowi