Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


reklama


reklama

Znajdź firmę

-
Nazwa
Miejscowość  
 
  » zaawansowane


reklama

Polecamy

-
Załóż sklep internetowy i zarabiaj Wypełnij e-wniosek EDG-1 Wypełnij e-wniosek VAT-R Produkty finansowe dla firm Gazeta Podatkowa

Zasady składania i wypełniania informacji ZUS IWA

13:15 05.12.2006

Zasady ustalania liczby ubezpieczonych


W polu 01 bloku III informacji ZUS IWA należy podać liczbę ubezpieczonych ustaloną jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy roku kalendarzowego, za który składana jest informacja ZUS IWA, i liczby miesięcy. Z uwagi na to, iż obowiązek złożenia informacji ZUS IWA za dany rok kalendarzowy mają wyłącznie osoby zgłoszone nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składana jest informacja ZUS IWA, suma ubezpieczonych w każdym przypadku powinna być podzielona przez 12. Uwzględnia się bowiem wszystkie miesiące, w których co najmniej jeden ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu.

Jeśli w jakimkolwiek z miesięcy roku, za który składana jest informacja ZUS IWA, ani jeden ubezpieczony nie podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu, płatnik składek nie przekazuje wymienionej informacji za ten rok.

Płatnicy składek uprawnieni w myśl obowiązujących przepisów do składania więcej niż jednego kompletu dokumentów rozliczeniowych za dany miesiąc (np. urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, banki) ustalając liczbę ubezpieczonych biorą pod uwagę wszystkich ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu.

Liczba ubezpieczonych podlega zaokrągleniu do jedności w górę, jeśli końcówka jest większa lub równa 0,5, lub w dół, jeśli jest mniejsza od 0,5 (np. 9,49 ~ 9; 9,5 ~ 10).

Przykład 1

Spółka z o.o. była zgłoszona w ZUS jako płatnik składek nieprzerwanie przez cały 2005 r. W ciągu poszczególnych miesięcy tego roku spółka zgłaszała do ubezpieczenia wypadkowego.

Miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Liczba ubezpieczonych

12

12

14

14

21

20

20

19

19

22

22

26


Suma ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy 2005 r. wyniosła 221. W związku z tym liczba ubezpieczonych dla celów ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi:

221 : 12 = 18,416

Po zaokrągleniu do jedności - 18.

W bloku III w polu 01 informacji ZUS IWA za rok 2005 należy wpisać liczbę 18.

Przykład 2

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą zgłosiła się jako płatnik składek od 1 września 2005 r. Do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych zgłosiła siebie oraz 10 pracowników:

Miesiąc

IX

X

XI

XII

Liczba ubezpieczonych

11

11

11

11


Płatnik nie składa informacji ZUS IWA za 2005 r., ponieważ nie był nieprzerwanie zarejestrowany jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe w tym roku.

Ustalając liczbę ubezpieczonych w ciągu poszczególnych miesięcy roku, za który składana jest informacja ZUS IWA, należy uwzględniać wszystkich ubezpieczonych, którzy w danym miesiącu podlegali przynajmniej jeden dzień ubezpieczeniu wypadkowemu.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych w ciągu miesiąca, daną osobę uwzględnia się jako jednego ubezpieczonego.

Przykład 3

W styczniu 2005 r. zleceniobiorca wykonywał umowy zlecenia zawarte na okres od 1 do 10 stycznia 2005 r. oraz od 15 do 25 stycznia.2005 r. Z tytułu tych umów podlegał obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu. Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych w ciągu stycznia należy uwzględnić tę osobę jako jednego ubezpieczonego.

Przykład 4

W styczniu 2005 r. ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu z dwóch tytułów. W okresie od 1 do 10 stycznia 2005 r. z tytułu wykonywania umowy zlecenia, a w okresie od 20 do 31 stycznia 2005 r. z tytułu zawarcia umowy o pracę. Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych w ciągu stycznia należy uwzględnić tę osobę jako jednego ubezpieczonego.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie bierze się pod uwagę osób, które:

  • podlegają ubezpieczeniom społecznym, ale nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu (np. zleceniobiorców wykonujących pracę poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności przez płatnika),
  • cały miesiąc przebywały na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, pobierały zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego bądź zostały powołane do odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz
  • za które za dany miesiąc są rozliczane składki lub wykazywane świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych (tj. w miesiącu, za który składany jest imienny raport miesięczny za daną osobę, nie podlegała ona ubezpieczeniu wypadkowemu ani przez jeden dzień).
Przykład 5

Pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym w okresie od 2 do 31 stycznia 2005 r. W związku z tym, iż w styczniu 2005 r. co najmniej przez jeden dzień ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu, należy go uwzględnić przy ustalaniu liczby ubezpieczonych w ciągu tego miesiąca.

Przykład 6

Pracownik został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej od 1 lutego 2005 r. W związku z tym, iż przez cały luty 2005 r. odbywał tę służbę, nie należy go uwzględniać przy ustalaniu liczby ubezpieczonych w ciągu tego miesiąca oraz w ciągu kolejnych miesięcy, w których będzie odbywał zasadniczą służbę wojskową przez pełny miesiąc.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych


Zadaj pytanie ekspertowi:

Pytanie, które wpiszesz poniżej, powinno dotyczyć prawa, podatków, księgowości, finansów lub Unii Europejskiej. Odpowiedź nie podlega opłacie. Redakcja Twoja-Firma.pl zastrzega sobie prawo do udzielania odpowiedzi na wybrane pytania. Zanim jednak skorzystasz z porady eksperta, koniecznie zapoznaj się z regulaminem usługi oraz poradami już udzielonymi przez eksperta.

Zadaj pytanie ekspertowi