Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Znajdź firmę

-
Nazwa
Miejscowość  
 
  » zaawansowane

Polecamy

-
Załóż sklep internetowy i zarabiaj Wypełnij e-wniosek EDG-1 Wypełnij e-wniosek VAT-R Produkty finansowe dla firm Gazeta Podatkowa

Prawa członków spółdzielni w świetle nowej ustawy mieszkaniowej

16:24 24.09.2007

Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej


Wraz z nowelizacją ustawy została wprowadzona zasada, że członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo do otrzymania na własne żądanie odpisu statutu i regulaminów, oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni. Ma także możliwość otrzymania protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi. W ten sposób każdy spółdzielca uzyskał w niczym nieograniczony wgląd w finanse spółdzielni, co umożliwia mu obecnie kontrolę gospodarowania pochodzącymi także od niego pieniędzmi. Zarząd spółdzielni ma obowiązek prowadzenia odrębnie dla każdej nieruchomości zarówno ewidencji i rozliczenia przychodów i kosztów, jak i ewidencji wpływów i wydatków z funduszu remontowego. Ewidencja ta powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.

Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa wnioskujący o ich otrzymanie. Warto przy tym pamiętać, że nie są to kwoty wysokie, ponieważ są one odwzorowaniem rynkowych kwot usług kserograficznych. Znowelizowana ustawa nakłada sankcję grzywny na każdego, kto będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem albo likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia nie udostępnia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii powyżej wymienionych dokumentów. Ponadto, statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni. W ten sposób są one w pełni jawne także dla osób nie będących członkami spółdzielni.

Zgodnie z art. 8 (3) ust. 1 od 31 lipca 2007 r. nie będzie już można zastępować walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej przez zebranie przedstawicieli. Jednakże, jeżeli statut będzie tak stanowił, w przypadku gdy liczba członków spółdzielni mieszkaniowej przekroczy 500, walne zgromadzenie będzie mogło zostać podzielone przez radę nadzorczą na części. W każdym jednakże przypadku nie będzie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części walnego zgromadzenia. Zatem mieszkańcy jednego budynku (nieruchomości) zawsze będą obradować łącznie. Ustawa niestety nie wprowadziła dla członków spółdzielni wymogu quorum, gdyż walne zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

Czy wiesz, że...?

Art. 9 ustawy wprowadził obowiązek na spółdzielnie mieszkaniowe dokonania zmian swoich statutów tak, by współgrały one z nową regulacją. Zmiany te powinny nastąpić najpóźniej do 30 listopada 2007 r., zaś ich zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego winno być dokonane w ciągu 30 dni od dnia podjęcia uchwały, nie później jednak niż do 30 grudnia 2007 r.Zgodnie z nowym brzmieniem art. 8 ustawy, członkowie spółdzielni, osoby nie będące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele nie będący członkami spółdzielni, mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. Przy czym w przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości, zaś ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na spółdzielni. Mechanizm ten daje więc szansę blokowania lub wstrzymywania praktycznie każdej podwyżki opłat.

Przemysław Gogojewicz


Zadaj pytanie ekspertowi:

Pytanie, które wpiszesz poniżej, powinno dotyczyć prawa, podatków, księgowości, finansów lub Unii Europejskiej. Odpowiedź nie podlega opłacie. Redakcja Twoja-Firma.pl zastrzega sobie prawo do udzielania odpowiedzi na wybrane pytania. Zanim jednak skorzystasz z porady eksperta, koniecznie zapoznaj się z regulaminem usługi oraz poradami już udzielonymi przez eksperta.

Zadaj pytanie ekspertowi