Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Znajdź firmę

-
Nazwa
Miejscowość  
 
  » zaawansowane

Polecamy

-
Załóż sklep internetowy i zarabiaj Wypełnij e-wniosek EDG-1 Wypełnij e-wniosek VAT-R Produkty finansowe dla firm Gazeta Podatkowa

Ekspert - Pytania i odpowiedzi

Podatki a sprzedaż używanych mebli z wystawki

W związku z rozliczeniem księgowym kosztów zakupu oraz przychodu z tytułu sprzedaży podatek dochodowy opłacać będzie Pan od całej wartości przychodu, a nie od przychodu obniżonego o koszty nabycia takiego sprzętu. Optymalnym mogłaby okazać się zmiana zasad opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany po...

Jak wytłumaczyć przed fiskusem wpłaty na konto z nieujawnionych źródeł?

Niestety zbyt skąpo opisał Pan stan faktyczny w swoim zapytaniu. Niemożliwe jest udzielenie precyzyjniejszej odpowiedzi niż tylko wskazanie ogólnych zasad. Bez uzasadnionych podejrzeń wobec konkretnej osoby urząd skarbowy oraz nakazu wyższej instancji lub prokuratora nie ma prawa prowadzić kontroli ...

Wspólna działalność gospodarcza a umowa o pracę

Dwie osoby fizyczne nie mogą wykonywać tej samej indywidualnej działalności gospodarczej. W Państwa przypadku działalność może prowadzić każde z Państwa osobno, w przypadku spółki cywilnej także każdy ze wspólników ma swoja działalność gospodarczą. Działalność może prowadzić także tylko jedno z Pańs...

Zbiórka charytatywna na konto stowarzyszenia a rozliczenie z US

Stowarzyszenie może przyjmować darowizny w gotówce i przelewem, jeśli są przekazywane na cele lub działania zgodne ze statutem (cele statutowe). Przyjmowanie wpłat powinno być przez stowarzyszenie ewidencjonowane, gdyż stanowią one przychód organizacji i jako takie powinny być zaewidencjonowane. Jeś...

Czy dochód z umowy zlecenia poniżej 200 zł trzeba rozliczyć w PIT?

Nie ma obowiązku wykazywać w rocznej deklaracji PIT przychodów uzyskanych m.in. z umowy zlecenia o wartości do 200 zł. Zleceniodawca postąpił prawidłowo nie wystawiając PIT-11 w stosunku do zleceniobiorcy. Podatek pobierany jest w takim przypadku ryczałtowo i wpłacany na rzecz organu skarbowego. Wys...

Podwójne opodatkowanie polskiego kierowcy TIR-a w Szwecji

Kwestia miejsca zamieszkania w Polsce nie będzie w tym przypadku decydującą. Istotne będzie to, że gdy prowadzi Pan działalność na terenie drugiego Państwa posiadając jednocześnie siedzibę w Polsce, możliwe jest udowadnianie Panu działalności poprzez tzw. zakład. Zakład jest stałą placówką, przez kt...

Czy można obniżyć podatek od nieruchomości za wynajmowane pokoje?

Podatek od nieruchomości, jaki Pan płaci, wynika z powierzchni wynajmowanych pokoi i jest podatkiem od nieruchomości w stawce wyższej przewidzianej w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej. Z treści przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynika, iż każda działalność gospodar...

Jaka stawka podatku PIT za usługi opiekuńcze?

Zgłoszona przez Panią stawka 8,5% podatku obejmuje działalność usługową, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%. W przypadku, gdy ustawa tak stanowi, do działalności usługowej można jednak stosować inną stawkę niż 8,5%. Taka sy...

Czy corka otrzyma zwrot nadpłaty z PIT po śmierci matki?

W przedmiocie zwrotu nadpłaty podatku po zmarłym spadkodawcy wydany został m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2014 r. (sygnatura akt: I SA/Po 633/14), którego sentencja wskazuje, że na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej spadkobiercy podatnika prze...

Wyższy podatek od nieruchomości za pokoje wynajmowane turystom

Z opisanej przez Pana sytuacji można domyślić się, iż w istocie podatek zapłaty jakiego oczekuje się przez Urząd gminy dotyczący powierzchni wynajmowanych pokoi jest podatkiem od nieruchomości w stawce wyższej przewidzianej w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej. Z treści przepisów ustawy...

Kiedy nie zapłacimy podatku od darowanego mieszkania?

Co do zasady, w opisywanym przypadku przy jednej jak i drugiej darowiźnie nie powstanie obowiązek podatkowy ze względu na fakt, iż osoby między którymi darowizna zostanie dokonana będą należały do grona najbliższej rodziny. Do zupełnego zwolnienia od podatku od darowizn są uprawnieni: małżonek  ...

Czy ryczałtowiec na VAT odliczy paliwo?

Osoba będąca na ryczałcie i jednocześnie będąca vatowcem nie może odliczać kosztów uzyskania przychodu. Może ona odliczać jedynie: - VAT (np. VAT za paliwo, w pełnej wysokości tylko jeśli samochód jest samochodem ciężarowym wykorzystywanym wyłącznie w działalności gospodarczej). W określonych przypa...

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza - czy to się opłaca?

Zadane pytanie obejmuje w istocie wiele zagadnień. W pierwszej kolejności chciałbym zaznaczyć, że przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza tyle, że taki spadkodawca odpowiada za długi całym swoim majątkiem, ale tylko do wysokości wartości pozostawionego przez spadkodawcę majątku spadkow...

Jaki VAT trzeba zwrócić po wykupie auta z leasingu?

O ile wykup z leasingu nastąpił w ramach czynności związanych z działalnością opodatkowaną, to przysługiwało Panu prawo odliczenia podatku VAT – w zależności od auta – całkowite lub częściowe. Przekazanie auta na cele prywatne lub jego darowizna jest czynnością opodatkowaną VAT, jeżeli dotychczasowe...

Jaką formę opodatkowania wybrać dla kiosku ruchu?

Zakładam, że kiosk ten będzie prowadzony w ramach założonej przez mamę działalności gospodarczej. Istotne jest zaś to, czy mama zamierza współpracować na podstawie umowy agencyjnej. W mojej ocenie o zasadach rozliczeń podatkowych powinno zadecydować to, jak wysoki poziom kosztów prowadzenia działaln...

Podwójne obywatelstwo a kraj opodatkowania

Sytuacja w Pani przypadku może wydawać się dość skomplikowana ze względu na możliwość doszukiwania się rezydencji podatkowej zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. W takim przypadku podstawą będą zasady unikania podwójnego opodatkowania między tymi państwami. Zgodnie z zasadami unikania podwójnego opo...

Prywatny wynajem w Polsce, gdy pracuję na stałe zagranicą

Nie, wynajmu pokoi nie można rozliczać kartą podatkową. Podatnik – nierezydent – może wybrać zasady ogólne opodatkowania (podatek 18,32% od dochodu, rozliczając koszty uzyskania), ewentualnie formę zryczałtowaną – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (8,5% od kwoty przychodu, bez rozliczania kosz...

Koszt dojazdów do pracy a zatrudnienie tylko przez kilka miesięcy

W przypadku pracowników koszty uzyskania przychodów z tytułu każdego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą: 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł - jeżeli podatnik uzyskuje przychody od jednego zakładu pracy, ...

Jaką formę opodatkowania działalności wybrać?

W przypadku wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zastosowanie znajdzie stawka 5,5% - działalność wytwórcza . Nie ma możliwości, by działalność wytwórcza tego rodzaju podlegała pod opodatkowanie kartą podatkową – tylko bowiem usługi krawieckie, w tym szycie na wymiar, mogłyby pozostawać op...

Rękodzieło, opodatkowanie a rachunek od osoby fizycznej

W rzeczywistości w opisywanej przez Panią sytuacji dojdzie do zawarcia umowy o dzieło, chociaż nie będzie ona miała formy pisemnej. Przepisy dotyczące umowy o dzieło w Kodeksie cywilnym nie zastrzegają dla tej umowy specjalnej formy, w jakiej ma ona zostać zawarta. W takim przypadku do zawarcia umow...

Koszty uzyskania przychodu w PIT z dwóch umów o pracę

Koszty uzyskania przychodu ustala się osobno z umowy o pracę oraz osobno z tytułu umowy zlecenie. Ich wartość nie będzie wzajemnie na siebie wpływać. Z umowy o pracę przysługują Pani koszty ryczałtowe za każdy miesiąc pracy w wartości 139,06 zł miesięcznie. Łącznie za 9 miesięcy daje to wartość 1251...

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania dochodów w Niemczech i Polsce?

Co do zasady w przypadku osiągania dochodów z działalności prowadzonej w Niemczech nie ma obowiązku zapłaty podatku od tych dochodów także w Polsce, ze względu na łączącą nasze kraje umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Praca za granicą a podatki Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli jest się p...

Jak uzyskać status rezydenta podatkowego?

Możliwe jest wystąpienie o indywidualną interpretację prawa podatkowego, która ostatecznie potwierdza brak statusu rezydenta na terytorium Rzeczypospolitej. Wniosek wymaga opłaty skarbowej w kwocie 40 zł – składa się go na piśmie z podaniem zaistniałego stanu faktycznego oraz własnej oceny prawnej t...

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania VAT auta sprowadzanego z zagranicy?

O brak naliczenia podatku należy zadbać na terytorium Norwegii, już w trakcie transakcji kupna pojazdu, argumentując przy tym międzynarodowy charakter transakcji (na zasadach odpowiadających polskiemu eksportowi). Proszę pamiętać, że Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej i nie obowiązują na ...

Czy można odliczyć ulgę na dzieci, gdy ma się niskie dochody?

Niestety wysokość ulgi podatkowej związanej z posiadaniem dzieci limitowane jest faktycznie zapłaconym podatkiem bądź uiszczoną zaliczką na podatek dochodowy. Ewentualne zwrot przez urząd skarbowy odpowiedniej kwoty niewykorzystanej ulgi może nastąpić do wysokości kwoty, która nie przekracza sumy: ...

Kiedy rozliczyć podatek PIT od akcji pracowniczych?

Podatek dochodowy od zysku ze sprzedaży powinien być zapłacony. Zwolnieniu podlega jedynie dochód ze sprzedaży akcji, jeśli równocześnie zostały spełnione następujące warunki: akcje dopuszczono do publicznego obrotu papierami wartościowymi; nabycia dokonano przed 1 stycznia 2004 r.; nabycie ...

Czy należy złożyć PIT, gdy dostało się PIT-8C z niewielkimi dochodami?

Na podatnikach spoczywa obowiązek rozliczenia przychodów z tzw. innych źródeł. Przychody z innych źródeł, które są rozliczane w informacji PIT-8C opodatkowane są według ogólnej skali podatkowej. Opodatkowaniu co do zasady podlega dochód, czyli przychód minus koszty. Podatnik ma prawo rozliczyć kosz...

Czy rolnik musi rozliczyć PIT za sezonową pracę na umowie zlecenie?

Osoba ubezpieczona w KRUS i zatrudniona na podstawie umów cywilnoprawnych takich jak np. umowa zlecenia, co do zasady musi rozliczyć się z tak uzyskanych przychodów z Urzędem Skarbowym. Od pracodawcy do końca lutego powinien otrzymać Formularz PIT-11, który będzie podstawą rozliczenia podatku dochod...

Gdzie rozliczyć PIT? W Polsce czy za granicą?

Rozliczenia podatkowego dokonuje Pani zarówno z organem polskim, jak i niemieckim. W Polsce, jako polski rezydent podatkowy rozliczeniu podlega całość Pani przychodów, również tych niemieckich. W Niemczech natomiast, rozliczeniu podlegają wyłącznie niemieckie zarobki. Tak, niemiecki pracodawca powi...

W jakim PIT rozliczyć dochód z Polski, gdy od lat pracuje się za granicą?

Przy założeniu, że w 2014 r. pozostawała Pani rezydentem podatkowym innego kraju niż Polska, ciąży na Pani wyłącznie ograniczony obowiązek podatkowy, tzn. rozliczyć w Polsce należy wyłącznie przychody z tytułu przychodów osiągniętych na terytorium Polski. W przypadku stosunku pracy, przychód podatko...

Jak uniknąć podatku od spadku?

Może Pan uniknąć zapłaty podatku od spadku. W tym celu konieczne jest złożenie odpowiedniej deklaracji we właściwym urzędzie skarbowym. Jest to formularz SD-Z2 – zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. Ważne jest to, aby pamiętał Pan także o zgłoszeniu nabycia podatku w imieniu s...

Czy mogę odliczyć w PIT dojazdy do pracy własnym samochodem?

Ma Pani taką możliwość, należy jednak rozważyć, czy będzie to opłacalne. Obecnie rozlicza Pani koszty procentowo, czyli co do zasady 20% od wartości przychodu pomniejszonego o wartość składek na ubezpieczenie społeczne, pobrane przez płatnika (zleceniodawcę). Może Pani zamiast tych kosztów rozliczać...

Podatek od sprzedaży akcji, które dostałam w spadku

Dochodem podlegającym opodatkowaniu jest osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ...

Ile otrzymam zwrotu z ulgi na dzieci przy niskich dochodach?

Niestety wysokość zwrotu niewykorzystanej ulgi rodzinnej jest limitowana, nie może bowiem przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu (wykazanych przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub do zagranicznyc...

Czy mogę skorzystać z ulgi na internet po śmierci męża?

Na skutek zmian ustawowych od rozliczenia podatkowego za rok 2013, tzw. ulga internetowa przysługuje tylko w 2 kolejnego po sobie następujących latach podatkowych, jeżeli we wcześniejszym okresie poprzedzającym te lata podatek nie korzystała z rozliczenia. W takim wypadku przez dwa lata odliczać mo...

Kiedy można nie płacić podatku z karty podatkowej?

Zgodnie z treścią ustawy o podatku ryczałtowym podatek dochodowy w formie karty podatkowej można obniżyć o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą pomniejsza się kartę podatkową, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. W...

Wysokość podatku od nieruchomości w 2015 roku

Udzielając odpowiedzi zakładam, że pyta Pan o podatek od nieruchomości, gdyż pytanie nie jest precyzyjne w tym zakresie. Budynki gospodarcze, co do zasady jeżeli stanowią składnik gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatkach lokalnych ( są położone na gruntach gospodarstw rolnych i służą wył...

Wysokość ulgi na czworo dzieci w 2015 roku

Nowa ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych związana z posiadaniem dzieci będzie obowiązywała już w przypadku rozliczenia swoich dochodów uzyskanych w roku 2014 r. Stanie się tak, ponieważ prezydent podpisał stosowną ustawę w dniu 24 listopada 2014 r., a zacznie ona obowiązywać od dnia 1 stycz...

Kary za wynajem bez zgłoszenia do US

Wynajmujący powinien zgłosić w Urzędzie Skarbowym fakt wynajmu mieszkania w odpowiednim terminie. W przypadku niezgłoszenia najmu oraz braku regulowania należnych podatków, uzyskanie informacji w tym zakresie przez Urząd Skarbowy będzie skutkowało w pierwszej kolejności wydaniem decyzji nakazującej ...

Czy emerytka powinna płacić podatek za wynajem własnego mieszkania?

Fakt otrzymywania przez właściciela mieszkania emerytury oraz ukończenia 80 roku życia nie zwalania niestety z obowiązków wobec fiskusa. Wynajmowanie nawet części zamieszkiwanej przez siebie nieruchomości powoduje, iż wynajmujący otrzymuje przychód. Właściciel mieszkania może rozliczać się w formie ...

Czy i gdzie zapłacić VAT za szkolenie za granicą?

Faktur wewnętrznych w 2014 r. nie trzeba wystawiać nawet w przypadku importu usług. Tak, usługa szkoleniowa wykonana na terytorium Belgii na rzecz polskiego podatnika podatku VAT przez belgijskiego podatnika podatku od wartości dodanej będzie co do zasady powodowała opodatkowanie na zasadach tzw. i...

Firma z mężem czy osobno?

Odpowiedź na pytanie zależy od tego co tak naprawdę będziecie Państwo chcieli dokonywać, jakie są wzajemne stosunki między małżonkami oraz jaki rodzaj działalności chcecie Państwo podejmować. Co do zasady przyjąć jednak można, że prowadząc działalność przez jednego z małżonków zaoszczędzicie Państwo...

Jaki VAT od usługi transportowej na terenie Polski dla kontrahenta spoza UE?

Zastosować należy stawkę 23% podatku VAT. Miejscem świadczenia usługi transportu towarów na rzecz podatnika (zakładam, że mamy do czynienia z takim właśnie, czyli podmiotem prowadzącym na terytorium Rosji działalność gospodarczą, posiadającym tam siedzibę i nie posiadającym siedziby na terytorium Rz...

Jak opodatkować sprzedaż używanych ciuchów na allegro?

Opisany przez Panią planowany sposób prowadzenia przedsięwzięcia może z pewnością zostać zakwalifikowany jako prowadzenie działalności gospodarczej, za którą zgodnie z definicją uważa się m.in. każdą zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, a także działalność zawodową, wykony...

Zwolnienie z VAT przy drugiej działalności

O tym, czy dany rodzaj aktywności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem rejestracji w charakterze płatnika podatku VAT, decyduje stosowna ustawa. Przewiduje ona zwolnienia przedmiotowe oraz podmiotowe od tego podatku ponadto wskazuje, kiedy obowiązek rejestrowania się w charakterze płatnika podatku V...

Fotograf - umowa czy faktura dla rozliczenia się w skarbówce?

Odpowiedź zależy od tego, czy klientami są osoby fizyczne – konsumenci, czy też może sprzedaży dokonuje Pan na rzecz przedsiębiorców. W przypadku umów o wykonanie fotografii okolicznościowej zawieranych na rzecz przedsiębiorców za każdym razem będzie Pan zobowiązany wystawić fakturę. Jeżeli usługi...

Jak fotograf rozlicza się z podatków z fiskusem?

Fotograf wybrać może jedną z czterech form prowadzenia działalności: skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa. W przypadku wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatek płaci się według stawki 17%, niemniej podstawą opodatkowania...

Kiedy podatek VAT może być kosztem podatkowym?

Nie, nie ma takiej możliwości. Kosztem podatkowym może być podatek VAT naliczony: • jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług, • w tej części, w któ...

Podatek od nieruchomości na czas zawieszenia działalności

Obecne orzecznictwo sądowe oraz interpretacje dotyczące tego zagadnienia, niestety jednoznacznie wskazują, iż czasowe zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie powoduje utraty statusu przedsiębiorcy. Co za tym idzie nie umożliwia zmiany przeznaczenia gruntów i budynków w ewidencji gruntó...

Komis RTV a podatek VAT, faktury i kasa fiskalna

Prowadzenie działalności w formie komisu daje możliwość zastosowania dwóch sposobów rozliczenia podatku VAT, który obowiązkowo będzie musiał być odprowadzany, gdyż zwolnienie w przypadku takiej działalności nie obowiązuje. Podatnik może rozliczać VAT z tytuły dostawy towarów bądź na zasadach ogólnyc...

Wykup auta po leasingu a podatek dochodowy i VAT

Od sprzedaży pojazdu poleasingowego z całkowitym lub częściowym prawem odliczenia podatku VAT przy jego wykupie, będąc ryczałtowcem płaci Pani 3% podatek ryczałtowy oraz podatek VAT w pełnej wysokości. Zakładam, że po wykupie samochód uznała Pani za środek trwały. adw. Łukasz Wieszczeczyń...

Kto odprowadza podatek z umowy o dzieło?

Umowa o dzieło nadal mimo planów stosownych zmian ustawowych nadal nie jest tytułem do obowiązkowego ubezpieczenia i nie podlega obowiązkowi zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. O tym, czy osoba pracująca na podstawie umowy o dzieło sama rozlicza się z podatku dochodowego decyduj...

Umowa zlecenie u własnego pracodawcy

To w jakiej wysokości wylicza się zaliczkę na podatek dochodowy w przypadku osób fizycznych reguluje art. 41 ustawy o tym podatku. Zgodnie z jego treścią płatnik podatku ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek wybierając najniższą stawkę podatku zgodnie ze skalą podatkową – obecnie jest to 18%. Płat...

Zawieszona działalność, karta podatkowa a wspólny PIT z małżonkiem

Kluczowym zagadnieniem w Pani przypadku nie jest fakt, iż zaprzestała Pani prowadzenia działalności gospodarczej i została wykreślona z rejestru, ale to że przed laty wybrała Pani formę rozliczenia w postaci karty podatkowej. Wprost z treści ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, ze ...

Forma opodatkowania dla fotografii i grafiki komputerowej

Niestety usługi świadczone w zakresie grafiki komputerowej są wyłączone z możliwości rozliczania ich za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wyłączenia zawarte są w załączniku do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów. Kluczowe znaczenie ma symbol PKWiU usłu...

Zakup auta z dotacji PUP na fakturę vat-marża?

W zależności od tego skąd pochodziła dotacja i co miała za zadanie sfinansować mogą istnieć różne wymogi dotyczące zasad rozliczania środków pozyskanych w ten sposób. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, iż w wielu przypadkach Powiatowe Urzędy Pacy w regulaminach i dokumentacji wnioskowej zastr...

Sklep w ciuszkami w Wielkiej Brytanii a opodatkowanie w Polsce

Otwarcie sklepu w Wielkiej Brytanii co do zasady nie zwalnia z obowiązku rozliczenia podatku dochodowego w Polsce, o ile przedsiębiorca jest polskim rezydentem podatkowym. Podobnie rozliczeniu podlega prowadzenie zakładu przedsiębiorstwa zagranicznego w Anglii. Istnieją jednak pewne ograniczenia co ...

Jaka jest stawka celna na samochody sprowadzane z Japonii?

Stawka cła właściwa dla danego towaru importowanego z określonego kraju pozostanie niezmienna, jednak organ celny ma prawo kwestionować podstawę opodatkowania tj. wartość celną przedmiotu importu. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli deklarowana przez podatnika wartość przedmiotu w nieuzasadniony ...

Czy osoba fizyczna wystawia faktury VAT?

Jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nie ma Pan obowiązku wystawienia faktury ani rachunku. Zgodnie z Ordynacją podatkową (dalej jako: OP) sprzedawca ma obowiązek wystawienia rachunku na żądanie nabywcy jedynie w sytuacji, gdy prowadzi działalność gospodarczą. Z kolei definicj...

Chcę kupić mieszkania dla córek. Czy zapłacimy podatek?

Ważnym w tym przypadku jest kiedy nastąpiło nabycie mieszkania. Jeżeli od końca roku, w którym doszło do nabycia mieszkania do momentu sprzedaży upłynęło 5 lat, wówczas nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym. Jeżeli sprzedaż nastąpiła przed upływem wskazanych 5 lat, a nabycie nastąpił...

Sprzedaję samochody, czy muszę być VAT-owcem?

Co do zasady, podatnicy mogą korzystać z art. 113 ustawy o VAT w zakresie zwolnienia w podatku VAT, jeżeli wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku kwoty 150.000 zł, a dla podatników, którzy w danym roku rozpoczynają działalność – nie przekroczyli przewidywanej proporcji tej kwoty do lic...

Jaki podatek od pracownika zatrudnionego na umowę o dzieło

Przychody z tytułu umów o dzieło rozliczane będą w zeznaniach rocznych przez podatników, którymi są robotnicy wykonujący prace dociepleniowe. Firma zatrudniająca jako płatnik będzie natomiast zobowiązana do poboru comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 18% od kwoty dochodu, gdyż pr...

W jaki sposób opodatkować najem pokoi, jeżeli nie mam firmy

Najem pokoi może odbywać się zarówno jako najem prywatny lub najem w ramach działalności. W przypadku najmu prywatnego podatnik może wybrać po pierwsze opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i odprowadzać podatek w wysokości 8,5% od należności za wynajmowane pokoje. Przy tej formie ...

Jak rozliczyć w PIT koszty dojazdu do pracy

W związku z brakiem wskazania, z jakiego źródła uzyskiwany jest przychód, na potrzeby odpowiedzi przyjmujemy, że rozliczenie dotyczy umowy o pracę i ma miejsce dojazd do pracy poza miejscem zamieszkania prywatnym samochodem. Powyższe założenie będzie uprawniało do korzystania z tzw. podwyższonych ko...

Jak rozliczyć w Polsce dochód uzyskany za granicą?

Tak, jako że uzyskała Pani dochody w Polsce powstanie obowiązek złożenia deklaracji w Polsce i wykazania dochodów z zagranicy. Będą one jednak opodatkowane lub nie w zależności od tego, jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania jest przewidziana w umowie o upo z danym państwem, w którym uzyskuje...

Kto wystawia PIT w przypadku śmierci pracodawcy?

Co do zasady PIT-11 powinien być wystawiony przez spadkobiercę zmarłego pracodawcy. Zgodnie bowiem z Kodeksem Pracy, z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami wygasają, chyba, że następuje przejęcie pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach art. 23¹ KP. Pracownikowi, któremu wygas...

Czy umowę-zlecenie rozlicza się w PIT?

Tak, co do zasady zarobki z umowy zlecenia należy rozliczyć z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. W związku z powyższym umowy te wykazuje się na formularzu PIT-37 albo PIT-36 (składa się go w przypadku uzyskiwania również przychodów z działalności gospodarczej). Os...

Pracuję w Polsce i za granicą, jak to rozliczyć w PIT?

Podatnik uzyskujący dochody w Polsce i za granicą zobowiązany jest do złożenia rozliczenia rocznego na deklaracji PIT-36 składanej wraz z załącznikiem PIT-ZG. Jest on zobowiązany dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów, a tymi mogą być zagraniczne paski płacowe, zag...

Każą mi płacić podwójny podatek od sprowadzonego auta

Podatnik w przedmiotowym przypadku poprawnie rozliczył zobowiązanie podatkowe w VAT w Niemczech, jednakże powinien również dokonać jego zapłaty w Polsce, natomiast w Niemczech wystąpić o zwrot zapłaconego VAT-u jako dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na teren Polski. Alternatywnym rozwią...

Jak zostać audytorem?

Audytorami wewnętrznymi, zgodnie z art. 35k pkt 1-5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148), mogą być osoby, które posiadają obywatelstwo polskie, wyższe wykształcenie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,...

Jaka najlepsza forma działaności dla handlującego rękodziełem?

W tym wypadku najlepszym rozwiązaniem będzie rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę zatrudnioną, która opłaca składki w pełnym wymiarze. W tym wypadku pracownik z firmą będzie musiał opłacać co miesiąc tylko składkę zdrowotną. Gdyby działalność otworzyła Pana żona, pomimo tego, że była za...

Czy opłaty za studia mogą być kosztem podatkowym?

Opłaty poniesione za podnoszenie kwalifikacji nie znajdują się w katalogu wydatków, które są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Wcześniej należy jednak ustalić czy przedsiębiorca dzięki studiom nabędzie umiejętności i wiedzę, które przydadzą się do prowadzenia działalności. Jeśli zdoła udowo...

Jakie są opłaty za sprowadzenie nowego auta z UE?

Sprowadzenie z krajów UE nowego samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t zawsze będzie podlegało opodatkowaniu VAT. Jednak powinien Pan pamiętać, że nowy samochód musi spełniać kryteria, które określa ustawa o podatku od towarów i usług, zaliczając go do nowych środków tr...

Jakie elementy powinien obowiązkowo zawierać dokument OT?

Instytucja przyznająca dotację zakwestionowała dokument przyjęcia środka trwałego OT, na którym nie była wskazana stawka amortyzacji. Proszę o podanie jakie elementy powinien obowiązkowo zawierać dokument OT oraz jaka jest podstawa prawna?Dokument OT jest dokumentem księgowym, stwierdzającym dokonan...

Czy należy mieć faktury na sprowadzaną odzież?

W przypadku sprowadzania z zagranicy towaru, warunkiem uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów, jest posiadanie dowodu księgowego. Ta sama zasada obowiązuje przy zakupie towaru w Polsce. Niewątpliwie najpewniejszym dowodem jest faktura VAT, ale może to być także każdy inny dokument wymieniony ...

Czy świadcząc usługi tłumaczeniowe, warto być VAT-owcem?

Generalnie na początku trudno jest przewidzieć, jak będą się szacować dochody firmy, a to właśnie od nich powinna być uzależniona forma opodatkownia podatku dochodowego. Zwykle na początku proponuje się rozliczanie na zasadach ogólnych. Jeżeli usługi tłumaczeniowe nie będą podstawową działalnością, ...

Czy muszę zwrócić pieniądze za zakup kasy fiskalnej?

W tym wypadku przedsiębiorca powinien prowadzić działalność gospodarczą przez minimum 3 lata.Jeżeli w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej podatnik: zaprzestanie działalności; zaprzestanie użytkowania kasy; wówczas będzie zobowiązany do zwrotu ...

Czy mogę odliczyć VAT?

Istnieje możliwość odliczenia VAT od towaru zakupionego przez założeniem działalności gospodarczej. Prawo to przysługuje w okresie otrzymania faktury lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. W przypadku tzw. małych podatników VAT okres tez może wynieść nawet 6 miesięcy, pod warunkiem,...

Czy muszę zapłacić podatek od darowizny?

W tej sprawie należy stosować nieco inną wykładnię przepisów. Zgodnie z stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, podatnik, który sprzedaje mieszkanie otrzymane w darowiźnie  w 2005 roku nie zapłaci podatku od uzyskanego przychodu. W przypadku nieruchomości nabytej w 2005 roku ma zastosowan...

Czy firma musi ewidencjonować każdy zakup?

Osoba kupująca towar na podstawie faktury VAT, nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu do urzędu skarbowego, w przeciwnym razie każdy Kowalski musiałbym zgłosić każdy zakup. Tak się jednak nie dzieje. Przedsiębiorca kupujący towar na fakturę nie musi tego faktu ewidencjonować, jeżeli nie chce. Warto ...

Kto odprowadza podatek od darowizny?

Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Warto podkreślić, że jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma. Jeżeli pismem...

Czy wszystkie spółki są opodatkowane tak samo?

Kwestię tę reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z jej brzmieniem, wszelkiego rodzaju osoby prawne rozliczają się tak samo. Zgodnie z art. 25 § 1 ustawy o pdop, podatnicy są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy pod...

Jak opłacać podatek od nieruchomości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza?

Podatek powinien być płacony od całej nieruchomości, chyba, że podmiot nie jest właścicielem całości, lecz tylko najemcą części, w której prowadzi działalność. Opodatkowanie lokalu mieszkalnego zajmowanego przez przedsiębiorcę stawkami podatku od nieruchomości przewidzianymi dla budynków lub ich czę...

Czy pieniądze otrzymane na ślubie trzeba opodatkować?

Wartość prezentów należy zgłosić do Urzędu Skarbowego w przypadku, gdy ich wartość  w ciągu ostatnich pięciu lat przekroczyła: 9637 zł w I grupie podatkowej, 7276 zł w  II grupie podatkowej, 4902 zł w III grupie III podatkowej. Wówczas obdarowany zapłaci podatek od spadków i darowizn od nadw...

Jakie PKWiU dla firmy szkoleniowej?

Jeżeli firma szkoleniowa chce rozliczyć VAT, powinna zastosować symbol 8042. Natomiast najbardziej optymalną formą opodatkowania wydaje się być rozliczanie na zasadach ogólnych.Zasady ogólne polegają na opłacaniu podatku dochodowego według skali podatkowej 18 oraz 32 proc. od dochodu, rozumianego ja...

Jaka forma opodatkowania dla ręcznej myjni samochodowej?

Według mnie najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie wybranie ogólnych zasad opodatkowania. Dzięki temu będzie można rozliczać koszty uzyskania przychodu.  Warto podkreślić, że wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania jest sprawą indywidualną, która zależy od wielu czynników, nawet zmiennych, ...

Czy muszę dokonać korekty zeznania rocznego?

Podatnik powinien dokonać korekty zeznania podatkowego. Formularz PIT-8C jest przede wszystkim  imienną informacją dla podatnika. Służy on do prezentacji różnego rodzaju przychodów niezwiązanych ze stosunkiem pracy, działalnością gospodarczą, czy też działalnością wykonywaną osobiście. Obejmuje ona ...

Jaka forma opodatkowania dla rozpoczynających działalność?

Najbezpieczniejszą formą opodatkowania dla osób, które rozpoczynają własną działalność gospodarczą jest opodatkowanie na zasadach ogólnych. Polega ono między innymi na opłacaniu podatku dochodowego według skali podatkowej od dochodu, rozumianego jako przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania.Zas...

Czy mogę ująć kilometry przejechane z domu do firmy w ewidencji i potraktować je jako koszt?

Tak, podatnik może ująć kilometry przejechane z domu (sidziby firmy) do innego miejsca (w tym wypadku Warszawy) w ewidencji i potraktować je jako koszt podatkowy. Koszty dojazdu do firmy, w której rzeczywiście wykonywana jest praca w spółce, można traktować jako koszt działalności gospodarczej. Ważn...

Czy działkę otrzymaną w formie darowizny mogę sprzedać bez podatku?

Niestety, inna możliwość uniknięcia zapłaty podatku nie istnieje. Właściciel nie zapłaci go tylko wówczas gdy odczeka ze sprzedażą pięć lat, licząc od końca roku, w którym ją nabył. Tak więc działkę kupioną w 2008 r. można sprzedać nie prędzej niż 1 stycznia 2014 r. Można ją natomiast sprzedać w zwy...

Jak rozliczyć zapomogę z MOPS-u?

Podatnik powinien rozliczyć się na PIT-37. Właściwą rubryką w tym przypadku będzie C1 pkt. 5 "inne źródła nie wymienione w wierszach 1-4".PIT 37 przeznaczony jest dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z...

Gdzie mam opłacać podatki, jeżeli założę firmę w Anglii?

Skoro firma ma zastać założona w Anglii, to również tam należy opłacać składki i podatek. Jeżeli podatnik będzie prowadził firmę w dwóch krajach UE, czyli w Polsce i w Anglii, wówczas w obydwu będzie musiał odprowadzać podatki i składki. Zgodnie z art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznyc...

Kiedy mogę wystawić fakturę z zerową stawką VAT?

Tak. Jeżeli firma zarejestrowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i wykonuje prace na rzecz podmiotu ze Szwecji, to może naliczać 0% stawkę podatku VAT, nawet wóczas gdy prace wykonywane są na terytorium Szwecji. Tak się przykładowo dzieje, jeżeli mamy do czynienia np. z usługami transportu....

Czy, sprowadzając meble z Belgii, muszę być podatnikiem VAT?

W celu wykonywania działalności gospodarczej polegającej na sprowadzaniu mebli przedsiębiorca nie musi być podatnikiem VAT. Możne natomiast jako formę opodatkowania wybrać ryczałt.  Z opodatkowania na zasadach ryczałtu może przedsiębiorca zawsze skorzystać, gdy jest osobą fizyczną prowadzącą indywid...

Kto może skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego?

TAK. Ryczałt ewidencjonowany to najkorzystniejsza forma opodatkowanie dla osób fizycznych nie prowadzących działalności rolniczej. Ryczałt ewidencjonowany jest dla osób, które: a) uzyskały przychody z działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 150.000 euro b)...

Czy od zwrotu kosztów przejazdu należy odprowadzić podatek?

W opisanym przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia...

Czy usługi konserwacji drewna są objęte podatkiem VAT?

Konserwacja drewna, łącznie z pozłacaniem, będzie podlegała opodatkowaniu  7 proc. stawką VAT. W przypadku założenia działalności gospodarczej przedsiębiorca będzie zobowiązany do rejestracji w VAT. Jako technik konserwator, osoba nie może przyjmować zamówienia na konserwację obiektów które są wpisa...

Czy podatek VAT obowiązuje przy sprzedaży wyrobów artystycznych?

Zastosowanie podatku VAT w przypadku sprzedaży wyrobów i artykułów artystycznych jest obowiązkowe. Wyroby rękodzieła artystycznego, wymienione w załączniku nr 3 do ustawy  o VAT podlegają opodatkowaniu według stawki 7 proc. Natomiast te wyroby, które nie zostały uwzględnione w pozycjach od 110 do 12...

Czy wobec kontrahenta zagranicznego mogę używać europejskiej faktury?

Tak.  Faktura powinna zostać przetłumaczona na język angielski. Powinna również posiadać stawkę podatku VAT za usługę, jak również powinna zostać przewalutowana z polskiego złotego na funt brytyjski wg kursu z dnia jej wystawienia. Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05....

Czy można połączyć dwie firmy?

Prawo nie zabrania prowadzić dwóch działalności pod jedną firmą. Należałoby jednak policzyć, co bardziej się opłaca. Czy więcej korzyści przyniesie założenie spółki czy dodatkowej firmy. Ze względu na jasność rozliczeń, warto prowadzić dwie firmy, tym bardziej, że przedmiot działalności nie będzie t...

Ile wyniesie ryczałt dla jedoosobowej działalności gospodarczej?

W tym przypadku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będzie wynosił 8,5 proc. Podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi przychód. Nie ma możliwości pomniejszania go o koszty uzyskania przychodów. Jeżeli korzysta się z opodatkowania w formie ryczałtu nie ustala się d...

Jaką należy stosować stawkę VAT dla robót budowlanych?

Roboty budowlane objęte są 22 proc. stawką VAT.Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 22 proc. Jej obniżenie możliwe jest tylko wówczas, gdy przewiduje to ustawa lub też przepisy wykonawcze do ustawy. W okresie od dnia pr...

Kiedy zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu?

Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zobowiązania w podatku VAT przedawniają się po 5 latach od dnia, w którym stały się wymagalne. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku kwot wynikających ze zwrotu nienależnie pobranego podatku od tow...

Czy można samodzielnie prowadzić księgowość w spółce z o.o. ?

Tak. Przedsiębiorcy mogą sami prowadzić księgi rachunkowe w spółce z o.o. Jeżeli przedsiębiorca zauważy, że nie radzi sobie z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i że sprawy finansowe wymykają mu się spod kontroli, powinien zatrudnić księgową.W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z r...

Czy istnieje możliwość pełnego odliczenia VAT od zakupu auta?

Zgodnie z przedstawionym poglądem w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60 proc. kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspól...

Czy zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu?

Bieg przedawnienia zgodnie z art. 70 Ordynacji podatkowej wynosi pięć lat. Zapłata należnego podatku z tytułu zakupu maszyn powinna zatem ulec przedawnieniu. Bieg takiego postępowania rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia ok...

Ile wynosi cło na samochody sprowadzone ze Szwajcarii?

Podstawą prawną tej tezy jest Załącznik do Rozporządzenia RM z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie ustanowienia taryfy celnej (Dz.U. z 2003 r. Nr 219, poz. 2153 ze zm.), oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1549/2006 z dnia 17 października 2006r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) n...

Czy moge przyjąć do amortyzacji zakupiony program komputerowy wraz z dodatkami?

Tak. Wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych stanowi cena, za którą  nabyto program komputerowy wraz z dodatkowym wsparciem technicznym i szkoleniem. Cena nabycia to cena zakupu danego składnika aktywów, w skład której wchodzi kwota przysługująca sprzedającemu pomniejszona o podlegają...

Czy w przypadku rozwiązania umowy leasingu trzeba zwrócić odliczony VAT?

Zgodnie z art. 86 ust. 7 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 60 proc. VAT wziętego w leasing pojazdu, ale nie więcej niż 6 tys. zł. W mojej ocenie, w opisywanym przypadku nie powinien zwracać wcześniej odzyskanego VAT-u. W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojaz...

Jaką kwotę zakupu wprowadzamy do książki przychodów i rozchodów?

Do książki przychodów i rozchodów należy wpisać zakup samochodu z kwotą brutto. Faktura VAT dokumentująca zakup pojazdu powinna wyglądać następująco: wartość netto (bez VAT), Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu"VAT naliczony podlegający rozliczeniu z urzędem skarbowym, Wn konto 22 "VAT naliczony i jego ...

Jak rozliczyć zaległe faktury?

Firmy, które dopiero po kilku latach otrzymają od kontrahenta fakturę dokumentującą dany wydatek, muszą poczynić korektę swoich poprzednich dochodów. Faktura otrzymana po terminie lub niewystawiona w ogóle lub wystawiona, lecz zagubiona i w konsekwencji nienaliczona, to problem przede wszystkim bezp...

Czy można nie płacić podatku od sprzedaży samochodu używanego w działalności?

Tak. Co miesięczny odpis VAT w deklaracji VAT-7 jest możliwy. Możliwa jest również sprzedaż takiego pojazdu. Warto w tym miejscu przytoczyć decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (IP-PP2-443-121/08-2/IB), który stwierdził, że jeżeli przy nabyciu samochodu osobowego podatnikowi przysługiwało pr...

Czy wynajmujący okazjonalnie musi być przedsiębiorcą?

Otwarcie działalności gospodarczej związane jest z uzyskiwaniem stałych dochodów. Nie ma tutaj znaczenia, czy limit 10 tys. euro lub 50 tys. zł zostanie przekroczony. Powyższy próg dotyczy wyłącznie wynajmu lokalu mieszkalnego, który z kolei nie wiąże się z obowiązkiem otwarcia działalności gospodar...

Czy ustanowienie bezpłatnej służebności gruntowej powinna zostać potraktowana jako nieodpłatne świadczenie?

Nie. Jeżeli świadczenie bezpłatnej służebności gruntowej jest istotnie bezpłatne, wówczas osoba właściciela, który ustanowił taką służebność gruntową jest pozbawiona wszelkich opłat związanych z CIT.  Spółka w takim przypadku nie ma obowiązku ustalenia przychodów, ponieważ one nie istnieją. Ustawa o...

Czy można rozliczyć wydatki firmy, która weszła w skład innego podmiotu?

Nie ma takiej możliwości, by w ramach poprzednio wykonywanej działalności rozliczać składkę na fundusz wypadkowy, nawet gdy została ona zwiększona. Gdy podatnik staje się nową jednostką gospodarczą, to podlega uregulowaniom bieżącym.Kwoty składek na ubezpieczenia społeczne rozliczane na fundusz emer...

Czy obaj wspólnicy muszą mieć koncesję?

Tak, do samego prowadzenia spraw spółki w zakresie paliw ciekłych wystarczy, że jeden z wspólników będzie posiadał koncesję. Decyzje związane z zakupem paliw może podejmować jedynie wspólnik-koncesjonariusz.Zgodnie z 866 kodeksu cywilnego, w przypadku braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników każ...

Czy bierność szefa może tłumaczyć rozwiązanie umowy o pracę?

Przestrzeganie przepisów BHP jest obowiązkiem pracodawcy. Zabezpieczenie stanowiska pracy, w taki sposób, aby pracownik miał poczucie bezpieczeństwa, jest w większości przypadków zjawiskiem subiektywnym obydwu stron. Chociaż przepisy o BHP starają się coraz szerzej ujmować zagadnienie bezpieczeństwa...

Czy w kol. 10 KPiR wpisuje się kwotę brutto czy netto?

W kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów podaje się koszty zakupu towarów handlowych i materiałów według cen zakupu. Podatnicy prowadzący działalność kantorową w kolumnie tej wpisują miesięczną kwotę zakupionych wartości dewizowych, wynikającą z ewidencji kupna i sprzedaży wartości dew...

Kiedy przedsiębiorca może odliczyć wydatki na pakiet usług medycznych?

Nie. Wbrew pozorom byłoby ciężko udowodnić związek działalności gospodarczej z wydatkiem na kompleksowe usługi medycznych. Przedsiębiorca nie może rozliczyć wydatków na zakup szkieł korekcyjnych, pakietów medycznych, rehabilitację. Przepisy dopuszczają jedynie rozliczanie kosztów opieki zdrowotnej p...

Gdzie należy płacić podatek za pracę w Niemczech?

Jeżeli osoba posiada firmę zarejestrowaną w Polsce i ośrodek życiowy znajduje się w Polsce, to pomimo tego, iż wykonuje prace na terytorium Niemiec, musi rozliczać podatek w Polsce. Gdyby firma pracownika była zarejestrowana w Niemczech oraz ośrodek życiowy pracownika byłby w Niemczech, wówczas oso...

Jaki kurs przy księgowaniu?

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów otrzymana od kontrahenta faktura stanowi podstawę do wystawienia faktury wewnętrznej i wykazania w niej podatku należnego (art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług). Dopiero faktura wewnętrzna będzie stanowić podstawę do ujęcia danej trans...

Czy można wystawić fakturę nie znając stawki VAT?

Fakturę należy wystawić wraz ze stawką VAT. Faktura VAT to całość dokumentu służąca sprzedaży danego towaru bądź usługi. Biuro rachunkowe ma racje, faktury nie można wystawić bez VAT.Faktura VAT posiada następujące dane:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich ad...

Czy samochód kupiony na kredyt można amortyzować?

Nie. Pojazdu zakupionego na raty nie można amortyzować. Nie można też odliczyć VAT, ponieważ zakup pojazdu nie nastąpił na rzecz przedsiębiorcy. Przedsiębiorca może jedynie odliczać VAT od zakupu paliwa i wrzucać w koszty prowadzonej przez siebie działalności kosztów jego zakupu. Odpisów amortyzacyj...

Czy dochód z dodatkowej pracy wykazuje się łącznie z dochodem z etatu?

Nie, kwoty dodatkowego zarobkowania, które zostawały ujęte w PIT-11, wykazuje się w częściach C.1. oraz C.2. deklaracji podatkowej PIT-37. W częściach C.1. i C.2. podatnicy wykazują przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody (bądź straty) oraz zaliczki pobrane przez płatników, wykorzystując m.i...

Jaką formę opodatkowania wybrać dla produkcji mebli?

Udzielenie odpowiedzi na tak postawione pytania nie jest rzeczą prostą, choć generalnie można powiedzieć, że przy niewielkim obrocie najlepiej byłoby być ryczałcie i jednocześnie podatnikiem VAT. Status podatnika VAT daje możliwość odliczania podatku VAT od zakupionych przez siebie towarów w ramach ...

Czy zlikwidowanie lokaty jest opodatkowane?

Tak. Zysk z lokat jest obciążony 19-proc. podatkiem od zysku z oszczędności (tzw. podatkiem Belki). Jest automatycznie pomniejszany o 19-proc. podatek i dopiero tę pomniejszoną sumę bank przelewa klientowi na rachunek. Zysków z lokaty nie uwzględnia się w rocznym zeznaniu podatkowym, gdyż podatek zo...

Czy faktura może być wstawiona przez otrzymaniem dotacji?

Tak, ale faktury te nie będą stanowiły dla powiatowego urzędu pracy dowodów dokonanych zakupów. Zgodnie z zasadą pieniądze otrzymane w ramach dotacji dla osób bezrobotnych na założenie działalności gospodarczej powinny być wydatkowane zgodnie z harmonogramem wydatków i wnioskiem o przyznanie wsparci...

Czy mogę rozliczać PIT wspólnie z dzieckiem?

Jeżeli przed rozwodem osoba miała rozdzielność majątkową i rozliczała się z dzieckiem, to Mozę to zrobić również w PIT za 2008. W innym wypadku rozliczenie wspólne nie byłoby możliwe. W takiej sytuacji organ podatkowy potraktuje matkę jako osobę, która samotnie wychowuje dziecko, dopiero w rozliczen...

Kto rozlicza PIT po zmarłym?

Rozliczenie spadkobierców powinno nastąpić od całości sumy odziedziczonej. PIT-8C to informacja o uzyskanych przychodach z tzw. innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Sporządzają ją osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacy...

Jaki VAT dla usług remontowych?

Stawka podatku powinna wynosić 7 proc. VAT. Co prawda podstawowa stawka VAT to 22 proc., to jednak dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT obowiązuje stawka obniżona w wysokości 7 proc. Mówi o tym art. 41 ust. 2. Opodatkowanie w tej wysokości stosuje się m.in. do dostawy, ...

Ile zapłącę podatku od darowizny?

Jeżeli mówimy o kosztach przepisania działki, to jest to uzależnione od ceny gruntu. Ponieważ w tym przypadku nie mamy do czynienia z darowizną dla małżonków, akt darowizny musi zostać sporządzony na dwie osoby. Poniżej przedstawiam taksę notarialną, zgodnie z którą należy wyliczyć opłatę notarialną...

Czy w trakcie pobierania zasiłku faktury może podpisywać współmałżonek?

Nie. W okresie zasiłku macierzyńskiego nawet wystawienie faktury przez małżonka jest niedopuszczalne. W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy zajął podobną sprawą i podtrzymał stanowisko ubezpieczyciela, który twierdził, że osoby prowadzące działalność gospodarczą, wykonując pracę zarobkową, dodatkowo dok...

Czy podpisać akt notarialny, gdy nieruchomość jest obciążona?

Zgodnie z art. 36 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustanowienie odrębnej własności lokali może nastąpić po nabyciu przez spółdzielnię mieszkaniową własności lub prawa użytkowania wieczystego działek budowlanych, na których wybudowano budynki. Do ustanowienia odrębnej własności potrzebna jest ...

Jaki podatek od wynagrodzenia członków rady nadzorczej?

Opodatkowanie członków rad nadzorczych uregulowane są poprzez ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie określa, że przychody otrzymywane przez osoby należące do rad na...

Jak udokumentować wewnątwspólnotową sprzedaż nawozów?

Nawozy sztuczne znajdziemy pod symbolem PKWiU ex 24.13.32 oraz PKWiU ex 24.15.50-30. Fakturę VAT należy wystawić na 0 proc. Do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosowało się stawkę w wysokości 3% w odniesieniu do czynności VAT, których przedmiotem były towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy ...

Czy PIT-8c można rozliczyć w PIT-37?

Małżonkowie mogą skorzystać z możliwości łącznego opodatkowania się, jeżeli: oboje podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (tzn. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej); istnieje między nimi przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa małżeńska; pozostają w mał...

Jaką kwotę można odliczyć w zeznaniu rocznym za 2008 rok tytułem składek zdrowotnych?

Suma składek zdrowotnych, przy założeniu, że podatnik prowadził działalność gospodarczą przez cały 2008 r. i deklarował do ZUS w każdym miesiącu najniższą podstawę wymiaru składek, wyniesie 2127,09 zł. Jest to kwota odliczenia właściwa dla przedsiębiorców korzystających zarówno z ulgi dla nowych fir...

Czy podarowaną ziemię można przekazać dalej lub zamienić przed upływem 5 lat?

Niestety przepis jest bezwzględny w tym zakresie i nie ma innej możliwości, aby ominąć podatek przy wcześniejszej sprzedaży.Zgodnie z art. 4. ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku:nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części wraz z częścia...

Czy refundacja jest opodatkowana?

Kwota otrzymanej refundacji stanowi dla otrzymującego przychód podlegający opodatkowaniu. Zgodnie z uchyleniem art. art. 21 ust. 1 pkt 47b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszelkie refundacje, na szkolenie uczniów obecnie podlegają opodatkowaniu.Do tej pory przepisy o finansach public...

Jaki numer PKWiU dla sprzedaży auta używanego zwolnionego z podatku VAT?

Podatnik nie ma obowiązku podawania symbolu PKWiU na fakturze VAT, tym bardziej, że sprzedaż jest zwolniona z VAT. Odbiorcy nie będzie potrzebny symbol PKWiU, gdyż nie będzie miał podstaw do zwrotu podatku.Warto podkreślić, że sprzedawcy nie mają żadnego obowiązku informowania klientów o symbolu PKW...

Czy sprzedaż części nieruchomości może być zwolniona z podatku?

Tak, podatnik ma rację. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), źródłami przychodów są m.in. odpłatne zbycie: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,spółdzielczego własnościowego pra...

Czy wydatki na rozbudowę siedziby będą kosztem?

Nie, ponieważ nie ma żadnego zapisu w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, który dopuszczałby taką możliwość. Co innego, gdyby przedsiębiorca prowadziłby inwestycję w celu dalszego najmu. Wówczas mógłby dowieść, że poniesione wydatki mają związek z przychodem w działalności gospodarczej....

Kiedy sprzedawca staje obowiązkowo płatnikiem VAT?

Obowiązkowo płatnikiem VAT podatnik staje się po przekroczeniu kwoty 50 tys. zł. Od dnia 01 stycznia 2008 r. obowiązuje znowelizowany przepis art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Według tego przepisu zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w pop...

Kiedy trzeba płacić podatek od sprzedanych akcji pracowniczych?

Od sprzedaży akcji pracowniczych nie zawsze trzeba uiszczać podatek. To prawda, że sprawa ta często spotykała się z rożnym wydźwiękiem interpretacyjnym. Dowolność interpretacji przepisów w tej sprawie została wręcz wykluczona przez ministra finansów. Ministerstwo Finansów w piśmie z 16 marca 2007 r....

Czy premie uznaniowe są opodatkowane VAT-em?

Premie uznaniowe chociaż są opodatkowane to nie są objęte podatkiem VAT. Premia uznaniowa stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający doliczeniu do innych przychodów z tego źródła. Zatem pracodawca od wypłaconej ...

Czy prowadzący handel obwoźny, może odliczać paliwo?

Podatnik może, prowadząc handel obwoźny, rozliczać paliwo, jeżeli potrafi dowieść, na podstawie posiadanych przez niego dokumentów podatkowych i prowadząc ewidencję przebiegu pojazdu, że zakup paliwa był faktycznie przez niego wykorzystywany w działalności gospodarczej.Ograniczenia w zakresie możliw...

Czy od pieniędzy przesłanych bratu trzeba płacić podatek?

Sam przelew na konto nie będzie rodził obowiązku zapłaty podatku ze strony brata. Wszystko zależy od tego, jakim tytułem został wniesiony. Jeżeli jest on wynikiem umowy pożyczki, lub zapłaty za zobowiązanie np. umowa zlecenie, umowa o dzieło, faktura VAT etc., wówczas obowiązek podatkowy powstanie i...

Jaki podatek od sprzedaży nieruchomości?

Zgodnie z art. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym. Zatem jeżeli właściciel nieruchomości sprzeda mieszkanie nawet wówczas, kiedy nie jest w nim zameldowany, nie będzie musiał uiszczać po...

Jaki podatek od spadku po bliskim z USA?

Tak. Nabyty przez Polkę spadek po kuzynie z USA podlega opodatkowaniu zarówno w USA, jak i w Polsce. Na terytorium RP powinien on zostać opodatkowany podatkiem od spadków i darowizn. Jego wielkość zależy od grupy podatkowej, do której należy podatnik. Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowiz...

Jak odzyskać VAT z faktury za usługi nabyte w Niemczech?

Jeżeli pojazd jest zarejestrowany na przedsiębiorcę, który jest w Polsce czynnym podatnikiem VAT, może on ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku zawartego w cenie towarów i usług nabytych na terenie Niemiec (Umsatzsteuer lub Mehrwertsteuer).Taki zwrot może otrzymać podatnik, który: nie jest zarejes...

Czy można odliczyć VAT z faktury za paliwo do samochodu pracownika?

Podstawową sprawą przy zaliczaniu wydatków na paliwo do samochodu używanego w działalności gospodarczej jest wykazanie, że paliwo faktycznie jest wydatkowane na potrzeby firmy. Dla celów dowodowych należy również spisać umowę użyczenia pojazdu prywatnego na potrzeby firmy. Dzięki niej będzie można ...

Czy, nie będąc płatnikiem VAT, mogę odliczyć podatek naliczony?

Przedsiębiorca, który nie jest podatnikiem VAT nie może odliczyć z faktury podatku naliczonego. Dotyczy to zarówno podatku zawartego w cenie pojazdu, jak i paliwie. Dla przypomnienia, prawo do odliczania podatku naliczonego uzależnione jest przede wszystkim od związku dokonanych zakupów z wykonywani...

Jak rozliczyć VAT bez faktury?

Po pierwsze, rozliczenia podatku VAT od zakupionych towarów może dokonać wyłącznie osoba zarejestrowana na potrzeby VAT jako podatnik VAT czynny. Po drugie, nawet jeśli jest płatnikiem, to bez faktury lub paragonu fiskalnego (w niektórych przypadkach) dokumentującego sprzedaż, rozliczenie podatku ni...

Kiedy przy użyczeniu lokalu nie płacimy podatku?

Wszystko zależy od tego, czy wynajmująca przekaże nieruchomość w odpłatne czy nieodpłatne używanie. W przypadku nieodpłatnego użyczenia po stronie osoby użyczającej nie powstaje dochód, dlatego też nie płaci się podatku. Jeśli jednak takie użyczenie wiązałoby się z uzyskiwaniem dochodu, wówczas niez...

Jak opodatkować przychody z działalności gospodarczej w Polsce i pracy w Szwecji?

Nie ma znaczenia dla działalności gospodarczej w Polsce fakt zatrudnienia w Szwecji. Z okresu pracy na terytorium Szwecji na mocy porozumienia pomiędzy Polską a Szwecją art. 22 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w przypadku dochodów uzyskiwanych na terenie Szwecji z tytułu pracy najem...

Jakie skutki podatkowe ma przejęcie spłaty leasingu?

Spłata leasingu, a więc powierzenie spraw ściągalności sum leasingowych, spowoduje obowiązek podpisania kolejnej umowy. Umowa taka skutkuje dodatkowymi konsekwencjami podatkowymi w postaci zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Zgodnie z ustawą o PCC zakres podatku od czynności cywilnop...

Czy zakup wykładziny może być kosztem podatkowym?

Tak, pod warunkiem, że podatnik wykaże związek pomiędzy zakupioną rzeczą a jej przydatnością w prowadzeniu działalności gospodarczej. Proszę jednak pamiętać, że urząd skarbowy może wcale nie widzieć takiego związku, a dostarczona argumentacja może być nieprzekonująca. Warto zatem co odpowiedniego ur...

Jak wprowadzić motocykl do ewidencji?

Tak. To wszystko, co zostało podane powyżej, nie kłóci się z ustawą o rachunkowości oraz z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 17.1 ustawy o rachunkowości konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, ...

Jaka forma opodatkowania dla biura pośrednictwa pracy?

Założenie biura w Polsce będzie wiązało się z obowiązkiem podatkowym dla właściciela za wyjątkiem sytuacji, kiedy zagraniczny przedsiębiorca zdecyduje się prowadzić działalność w Polsce w formie spółki osobowej. Wówczas zysk wypracowany przez spółkę będzie opodatkowany tylko u wspólników spółki, czy...

Jak odzyskać VAT?

Aby starać się o zwrotu zapłaconego w Polsce podatku VAT, podatnik musi spełnić warunki określone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz.U. Nr 89, poz. 851 ze zm.). Zwrot podatku od towarów i usług, naliczonego...

Jak wydać paragon bez kasy?

Każdą sprzedaż należy odpowiednio ewidencjonować. Jeśli firma nie ma obowiązku stosowania kasy fiskalnej, powinna wystawiać klientowi fakturę VAT lub inny dowód zakupu. W myśl art. 87 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), jeżeli odrębne p...

Jaka stawka VAT dla opłaty licencyjnej?

Zgodnie z art. 16 g ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o pdop) wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, stanowi cena nabycia tych praw; jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie...

Co zrobić, gdy urząd odmówi zwolnienia z VAT?

Zwrot podatku VAT dłużnikowi w podatku dochodowym od osób fizycznych, a rejestracja samochodu w Polsce to dwa zupełnie różne zagadnienia prawne. Zgłaszając do pierwszej rejestracji właściciel sprowadzonego z zagranicy pojazdu musi przedstawić następujące dokumenty: dowód rejestracyjny;dokumentację p...

Czy handlując używanymi samochodami muszę być podatnikiem VAT?

Przedsiębiorca powinien być podatnikiem podatku od towaru i usług (VAT), jeżeli chce sprowadzać samochody z UE, a następnie je sprzedawać. Powinien on jak najszybciej dokonać zgłoszenia rejestracyjnego do VAT-u, nie późnij niż do momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT.Zgodnie z art. 5.1. opo...

Czy można rozliczyć od pojazdu kupionego za granicą?

Podatnicy mają prawo rozliczyć VAT, jeżeli zakupiony w Niemczech pojazd będzie wykorzystywany dla celów działalności. Dzięki uniwersalności podatku VAT oraz dzięki wewnątrzwspólnotowemu rynkowi towarów i usług podatnik nabywający samochód w jednym z krajów UE może go rozliczyć w drugim. Samochód na ...

Jak rozliczyć umorzone odsetki?

Umorzenie odsetek nie stanowi dla podatnika przychodu, zatem podatnik nie musi się z tego rozliczać. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z 13 stycznia 1999 r. (PB 3/5912-722-604/HS/98) umorzenie odsetek jest obojętne podatkowo zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika. Resort stwierdził, że "do od...

Czy zapłacę podatek od zbycia akcji?

Co do zasady, przychód ze zbycia akcji podlega opodatkowaniu PIT w wysokości 19 proc. Jeżeli jednak akcje spełniają przesłanki określone w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy nowelizującej z listopada 2003 r. w związku z art. 52 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz...

Czy muzyk może być ryczałtowcem?

Nie. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w załączniku nr 2 do ustawy stanowi, że ryczałtem ewidencjonowanym nie mogą zostać objęte usługi wyszczególnione w dziale 92 Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług. Dział ten obejmuje m.in. usług...

Czy zagraniczne zarobki muszę rozliczać w Polsce?

Polacy pracujący w Czechach zobligowani są do opłacenia podatku w Czechach z dochodów, które tam osiągnęli. Zgodnie z art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w nawiązaniu do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polska a Republiką Czeską, podatnicy, których dochody zostały...

Czy dofinansowanie wycieczki jest zwolnione z podatku?

Nie. Nie można dofinansować wycieczki szkolnej dziecka pracownika z funduszu socjalnego. W myśl art. 21 ust. 1 pkt.67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całoś...

Jak wyrażać kwoty limitów przy leasingu?

Sprawy opodatkowana podatkiem dochodowym w leasingu regulują: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17b) oraz ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23b). Zgodnie z art. 23b. 1. pdof oraz art. 17b.1 pdop, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego ...

Jak dokonać korekty rachunku?

W prawie polskim nie ma regulowanej procedury korygowania treści rachunku. Pojęcie "rachunek" w ogóle nie zostało zdefiniowane w polskim prawie podatkowym. Poza tym nota korygująca jest formą korygującą błędy na fakturze VAT i tylko do faktury stosuje się tę formę. Pojęcie rachunku korygującego równ...

Gdzie powinien rozliczyć się polski marynarz pływający pod banderą brytyjską?

Podatnik powinien podatek zapłacić w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: pdof), w nawiązaniu do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polska a Wielka Brytanią, marynarz obywatelstwa polskiego pływający pod banderą brytyjską jest zwo...

Jak rozliczyć PIT-8c w zeznaniu rocznym?

Jeżeli podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej i jest studentem rozliczającym czesne powinien wypełnić PIT-37. Właściwą rubryką w tym przypadku będzie C 1 pkt. 5 "inne źródła nie wymienione w wierszach 1-4". PIT 37 przeznaczony jest dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 u...

Czy można rozliczyć się nie mając wszystkich PIT-ów?

Osoba pracująca zarówno w Polsce, jak również za granicą powinna wykazać w zeznaniu podatkowym całość swoich zarobków. Powinna więc zwrócić się do swojego pracodawcy o przesłanie dokumentacji o zarobkach. To obowiązek pracodawcy, który powinien spełnić do końca lutego roku, w którym następuje rozlic...

Od jakiej kwoty należy zapłacić podatek VAT?

Podatek VAT do urzędu skarbowego powinien zostać odprowadzony od kwoty 3 tys. zł, ponieważ sprzedaż opodatkowana dotyczyła właśnie takiej kwoty. Podatnik może odliczyć także VAT, który zapłacił na granicy. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych...

Kiedy należy rozliczać fakturę?

Tak. Powstanie obowiązku podatkowego wiąże się bezsprzecznie z wystawieniem faktury VAT, jeżeli:faktura wystawiona zostanie w terminie 7 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi; podatnik wystawi fakturę, w której wykaże określoną kwotę podatku zobowiązany jest do jej zapłaty, nawet gdy dana ...

Czy muszę zapłacić podatek od akcji zmarłego męża?

Zgodnie z art. 1034 par. 1 kodeksu cywilnego spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Żona po zmarłym mężu powinna odprowadzić podatek, ponieważ spadkobierca w zakresie nabytych praw i obowiązków majątkowych po osobie zmarłej staje się również podatnikiem, jeżeli przyjmie s...

Czy mogę odpisać od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Tak. Podatnik może odpisać sobie składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% od podatku. Zgodnie z art. 23 ust 1 pkt. 55, 55a oraz ust 3d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pracodawca zalicza do kosztów uzyskania przychodów: składki należne ZUS w części finansowane przez pracow...

Co grozi za kilkudniowe spóźnienie?

Podatnik, spóźniając się z zapłatą podatku od czynności cywilnoprawnych, nie uniknie kary przewidzianej w kodeksie karnym skarbowym. Z uwagi jednak na stosunkowo krótki okres opóźnienia w zapłacie zobowiązania podatkowego, kara pieniężna powinna być symboliczny wymiar.Zgodnie z art. 56 par 4 kks pod...

Do kiedy zleceniodawca powinien wystawić PIT?

Zleceniodawca powinien wystawić zleceniobiorcy PIT-8C do końca lutego roku następującego po roku podatkowym (w 2008 r. - do 29 lutego) 2008 roku. Zgodnie z art. 42 a ustawy o PIT, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyj...

Jakie druki stosować do odliczenia VAT za materiały budowlane?

Do odliczenia podatku VAT na materiały budowlane należy stosować każdy z tych trzech formularzy/wniosków. Każdy z tych trzech formularzy przeznaczony jest dla zupełnie innego podatnika starającego się o zwrot części tego podatku. Na stronach internetowych ministerstwa finansów szczegółowo zostało om...

Jak ująć w KPiR fakturę, która jest wyrażona euro, a należność przychodzi na rachunek bankowy w złotych?

Zgodnie ze stanowiskiem II Urzędu Skarbowego w Gdyni (BP/423-0002/05) należy przyjąć, że w przypadku otrzymania faktury, lub wystawiania przez podatnika faktur kontrahentowi unijnemu, w których należności wyrażone są w EURO oraz na fakturze poniżej wartości wyrażonych w EURO podawana jest wartość ca...

Czy potrzebny NIP-UE przy zwolnieniu podmiotowym w VAT?

Nie ma takiej potrzeby, aby podatnik będący na zwolnieniu podmiotowym w VAT musiał starać się o nadanie mu NIP-UE. Co prawda numer NIP-UE jest potrzebny w transakcjach z państwami UE, ale podatnik z uwagi na zwolnienie podmiotowe, jest niejako zwolniony z tego obowiązku zgodnie z art. 113 ust.1 usta...

Kiedy powstaje przychód od wygranej licytacji?

Sama licytacja nie powoduje jeszcze przychodu, ponieważ jest tylko wstępem do dokonania transakcji. Podatnik rozlicza się z sum pieniężnych, które zostały mu przekazane na konto firmowe. Należy pamiętać, że tylko obrót powoduje obowiązek podatkowy. Dopiero gdy nastąpi wpłata, należy ją ująć w księga...

Kiedy można zatrudnić ojca?

Tak. Nie ma w kodeksie pracy przepisu zakazującego sporządzenia umowy o pracę między członkami rodziny. Takie stanowisko znalazło potwierdzenie w licznych orzecznictwie. W wyroku z 13 lipca 2005 r. (sygn. I UK 296/04) Sąd Najwyższy podkreślił, że zatrudnienie członka rodzinny, nawet w związku z jego...

Czy świadcząc usługi w Niemczech, muszę mieć specjalne zwolnienie z VAT?

Faktura wystawiana w niemieckim systemie podatkowym korzysta z niemieckich zwolnień, jeżeli ustawodawstwo tego kraju, takowe przewiduje. Oczywiście niemiecki fiskus ma prawo nałożyć na podatnika karę i wezwać go do uregulowania różnicy w VAT, wynikającej z naliczania nieodpowiedniej stawki. Zgodnie ...

W jaki sposób pracodawca może sprawdzić, czy pracownik nadal może przebywać na urlopie wychowawczym?

Zgodnie z art. 186(2) w czasie urlopu wychowawczego pracodawca ma prawo zawezwać do siebie pracownika celem ustalenia, czy ten trwale zaprzestał opieki nad dzieckiem. Jeżeli pracownik potwierdzi przypuszczenia pracodawcy, wówczas pracodawca ma prawo wezwać go do stawienia się do pracy w terminie...

Czy można odliczyć modernizację prywatnego lokalu?

Nie. Koszty poczynione na modernizację lokalu prywatnego nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 22.1. pdof. W jednym z wyroków WSA w Warszawie (sygn. III SA/Wa 1750/04,) powiedział: podatnik ma obowiązek uzasadnić cel ponoszonych wydatków, tzn. fakt, iż służą one uzyskaniu prz...

Jak rozliczyć podatek bez dokumentów o zatrudnieniu?

Podatnik ma prawo domagać się zwrotu zapłaconego podatku, jeżeli posiada odpowiednią dokumentację w tej sprawie lub tzw. jarograf. Jarograf to inaczej karta podatkowa, którą pracodawca jest zobligowany dostarczyć pracownikowi na przełomie stycznia i lutego każdego roku. Jeżeli podatnik nie otrzymał ...

Czy potrącany przez ZUS przy wypłacie świadczeń podatek będzie zwrócony?

Nie. Bez względu na to, czy podatnik zawiesił działalność gospodarczą czy też nie, ZUS słusznie naliczył podatek w wysokości 19 proc. przy wypłacie świadczeń zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz w zgodnie z ustawą o świadc...

Czy muszę rozliczyć zysk ze sprzedaży samochodu?

Podatek dochodowy od osób fizycznych zapłaci właściciel sprzedanego pojazdu od dochodu, który stanowi różnicę między przychodem z tytułu sprzedaży samochodu a kosztem uzyskania tego przychodu. Stanowisko to potwierdził m.in. Urząd Skarbowy w Olecku (US III-415-17/03) oraz Drugi Urząd Skarbowy w Biał...

Czy młode małżeństwo może rozliczać się wspólnie?

Nie. Małżeństwa, które zostały zawarte w trakcie trwania roku podatkowego nie mogą skorzystać z uproszczonych rozliczeń. Pozostanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy to podstawowy warunek wspólnych rozliczeń PIT.

Czy można przekazać firmę?

Niestety w obecnym porządku prawnym nie ma możliwości przekazania działalności gospodarczej innej osobie. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie przewiduje takiego rozwiązania, również kodeks cywilny milczy w tym zakresie. Jedyną możliwością pozostaje zamknięcie działalności gospodarczej p...

Jakie skutki powoduje wystawienie rachunku przez osobę nie będącą podatnikiem VAT?

Na wstępie należy podkreślić, że rachunek uproszczony został wykreślony z prawa podatkowego, nie ma już więc takiej formy potwierdzającej czynność prawną. Osoby rozliczające się za pomocą karty podatkowej zobowiązane są wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, stwierdzające sprzedaż towaru lub...

Jak rozliczyć faktury za media?

Zgodnie z art 86.10 pkt 3 i ust 11 ustawy o VAT (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy - w rozliczeniu za okres, w którym...

Jakie są konsekwencje wystawienia faktury po 15 dniach od wydania towaru?

Na początku trzeba wyjaśnić, że faktura VAT nie jest tylko dowodem księgowym, ale także podstawą do ustalenia wartości sprzedaży fakturowanej towarów i usług VAT-u należnego związanego z tą sprzedażą, udokumentowaną w ewidencji podatkowej sprzedawcy. Faktura VAT stanowi więc dowód poniesienia wydatk...

Do jakiej kwoty można dorobić, aby nie płacić podatku?

W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) podatek dochodowy pobiera się od podstawy jego obliczenia według skali podatkowej. Najniższa wartość należnego podatku to 19 proc. podstawy wymiaru pomniejszona o kwotę 572,54 zł.Przykładowo, jeśli podatnik osiągnął roczny do...

Czy przeoczone koszty można odliczyć w późniejszym miesiącu?

Tak. Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust 11 i 13 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy. Jeżeli podatnik nie dokon...

Czy wprowadzenie usługi sms wymaga założenia firmy?

Tak. Usługa sms z całą pewnością spowoduje powstanie dochodu u podatnika, który należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli usługa sms zostanie również "oVATowana", to powstanie u podatnika obowiązek odprowadzenia podatku VAT, a także rejestrowania czynności opodatkowanych, co...

Jaka forma opodatkowania jest najkorzystniejsza dla agenta?

Najlepszą formą opodatkowania w tym przypadku wydaje się być opodatkowanie na zasadach ogólnych. Wybierając tę formę opodatkowania, podatnik będzie mógł wrzucać w koszty uzyskania przychodów m.in. wydatki na paliwo. Warunkiem jest, aby jego zakup był ściśle związany z celami działalności gospodarcze...

Czy można wystawić fakturę w języku rosyjskim?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, poz. 970), faktura powinna zostać wystawiona w języku polskim. Następnie powinna zostać przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego na języ...

Jaki PIT dla usług budowlanych?

PKD 4511Z dotyczy rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych oraz prowadzenia robót ziemnych. Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stawką 5,5 porc. objęte są roboty budowlane, do których również zalicza się rozbiórkę budynków i ...

Czy spółdzielnia może objąć 22-proc. VAT-em cały fundusz remontowy?

Przepisy nie stanowią o tym, czy spółdzielnia ma prawo stosować stawkę 22% na fundusz remontowy. Stawka ta jest uzależniona od przedmiotu wchodzącego w zakres ogólnie rozumianego funduszu. I tak powinniśmy płacić np.: 0 proc. VAT - ubezpieczenie w ramach funduszu,7 proc. VAT - wywóz śmieci,22 proc. ...

Jaka forma opodatkowania jest najkorzystniejsza przy wynajmie?

Wybór formy opodatkowania pomiędzy ryczałtem a podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinien zależeć od dochodów osiąganych przez podatnika. Generalną zasadą jest, że wraz ze wzrostem dochodów podatnika, rośnie także PIT. Opodatkowanie na zasadach ryczałtu wynosi 8,5 proc. do kwoty najmu stanowią...

Czy można wybrać sobie kraj, w którym będą płacone podatki?

Jeżeli działalność gospodarcza będzie wykonywana zarówno w Polsce, jak i na terytorium Holandii, to również podatki z tej działalności gospodarczej będą płacone i w Polsce i Holandii. Nie ma możliwości, aby w takim przypadku podatnik miał wybór miejsca opodatkowania. Konwencja podpisana w Warszawie ...

Czy powinnam złożyć zeznanie, skoro pracuję w USA?

Zaległe zeznanie podatkowe, podatnik powinien złożyć jak najszybciej w miejscu zamieszkania w 2006 roku, którego to kresu zeznanie podatkowe dotyczy. Jeżeli miejsce zamieszkania w tym czasie było różne od miejsca zameldowania, a zeznanie podatkowe w nowym miejscu składane jest po raz pierwszy, wówcz...

Jak udokumentować handel starociami?

W przypadku sprzedaży staroci, czy innych przedmiotów stanowiących pewną wartość, nie mając dowodu zakupu, warto ją udokumentować fakturą VAT MARŻA.Marża to nic innego jak tylko różnica pomiędzy całkowitą kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca towaru (usługi), a ceną nabycia pomniejszoną o kwot...

Czy muszę ewidencjonować towary, które biorę z półki?

Czynność przekazania towaru na potrzeby własne podlega dodatkowemu ewidencjonowaniu jako towar podlegający reprezentacji i reklamie. Stanowią o tym przepisy ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o p...

Czy zawsze księgujemy w kwocie brutto?

W księdze przychodów i rozchodów rachunek od umowy-zlecenia zawartej z pracownikiem księgujemy zawsze brutto (w gotówce i w naturze) w kolumnie 12 "wynagrodzenie w gotówce i w naturze". Wskazówek należy szukać w ustawie o rachunkowości, w ustawie o VAT oraz w rozrządzeniu dotyczący prowadzenia ksiąg...

Czy VAT należny z tytułu kontraktu serwisowego można odliczyć?

VAT z tytułu kontraktu serwisowego nie wchodzi w sumę leasingową, stanowi natomiast koszt uzyskania przychodu dla leasingobiorcy. W umowie leasingu leasingobiorca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów naprawy oraz utrzymania samochodu w niezmienionym stanie. Zatem wydatki ponoszone na naprawę samoch...

Jak w deklaracji VAT należy ująć zakup znaczków pocztowych?

W deklaracji VAT-7 należy ująć jedynie te zakupy, z którymi, z jednej strony, związany jest podatek naliczony, z drugiej podatek ten podlega w myśl przepisów VAT odliczeniu. Zarówno zakupy zwolnione, jak i opodatkowane 0% stawką, nie skutkują powstaniem podatku naliczonego do odliczenia. W związku ...

Czy należy zapłacić podatek VAT od darowanego córce samochodu?

Jeżeli podatnikowi nie przysługiwało wcześniej prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupem towarów, darowizna w ogóle nie podlega opodatkowaniu VAT. Należy jednak dla celów informacyjnych Urzędu Skarbowego wykazać tę darowiznę w rubryce 1 druku VAT-7 poz. 20 "Dostawa ...

Czy darowiznę należy ująć w deklaracji VAT-7?

Tak, darowiznę należy ująć w deklaracji VAT-7. W rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (art. 7 pkt. 2) przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się także przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzony...

Czy prowadząc firmę w Holandii muszę płacić podatki w Polsce?

Jeżeli osoba na stałe mieszka w Holandii, tam ma zarejestrowaną działalność gospodarczą i tam odprowadza podatki wynikające z tej działalności, a przy tym nie prowadzi żadnej filii swojej firmy w Polsce i nie osiąga w Polsce z tego czy innych tytułów dochodów, to należy przyjąć, że nie podlega ona p...

Jak rozliczyć zaliczkę na zakup znaczków pocztowych?

Przychodem z tytułu działalności gospodarczej nie są ani pobrane wpłaty, ani zarachowane na poczet przyszłych dostaw towarów i usług należności. Dopiero gdy zostaną wykonane, będą traktowane jako przychód. Stanowi o tym art. 14 ust 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli w całk...

Czy fakt darowania samochodu trzeba uwzględnić w księgach podatkowych?

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby podarować córce samochód poleasingowy. Ten fakt trzeba jednak odnotować zarówno w księdze przychodów i rozchodów, jak i w ewidencji VAT. W tym celu wystarczy dokonać wpisu o treści "darowizna samochodu typ (określając jego markę)". Taki sam wpis należy ta...

Jaki VAT na usługi konserwatorsko-naprawcze?

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) do dnia 31 grudnia 2007 r. w odniesieniu do robót budowlano-montażowych, prac remontowych oraz robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infras...

Do kiedy należy złożyć deklarację PIT-4R?

Formularz PIT-4R obowiązuje od początku tego roku. Jest to roczna deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Deklaracje tę mają obowiązek składać płatnicy do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. A zatem pierwszą taką deklarację należy złożyć do 31 stycznia 2008 roku. Ch...

Jaki VAT od sprzedanej nieruchomości?

Sprzedaż nieruchomości spółce z o. o. powinna zostać opodatkowana 7 proc. stawką VAT. Jeżeli przedmiotem działalności spółki jest obrót nieruchomościami podatek doliczany jest zawsze do ceny sprzedaży, jak również do każdej ewentualnej raty, przedpłaty oraz zaliczki. Wówczas sprzedaż gruntów budowla...

Jak rozliczyć kupno używanego samochodu?

Tak. Firma, będąca płatnikiem podatku VAT, może zakupić używany towar od osoby prywatnej. Zgodnie z art. 120 ust. l pkt 4 ustawy o VAT przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3, czyli...

Jak zapisać w KPiR przelew zaliczkowy?

Przychodem zwykło się określać wpływ wartości, korzyści materialnych przeważnie środków pieniężnych na konto. Innymi słowy przychodem nazywamy wzrost aktywów brutto lub spadek zobowiązań brutto. Zatem słuszne jest rozumowanie, że przelew zaliczkowy przychodzący będzie uważany za przychód, natomiast ...

Czy pracodawca może złożyć w urzędzie dwie deklaracje?

Pracodawca nie ma możliwości złożenia jednoczenie w urzędzie skarbowym PIT 11/8B oraz PIT-40. Co prawda może wypełnić i złożyć za pracownika formularz PIT-40, ale wówczas gdy nie rozlicza podatnika na druku formularza PIT 11/8B. Przy tego typu rozliczeniach pracownik zobowiązany jest przed dniem 10 ...

Jaki VAT na organizowanie obozów młodzieżowych?

VAT marża to różnica pomiędzy całkowitą kwotą należności, jaką nabywca ma obowiązek zapłacić za towar lub usługę, a ceną nabycia tego towaru bądź usługi pomniejszoną o kwotę należnego podatku. Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje szereg odstępstw od zasad ogólnych, rządzących opodatkowanie...

Czy płacąc podatki jako firma za granicą, trzeba się rozliczać w kraju?

Warto na wstępie powiedzieć, że dochody z pracy najemnej wykonywanej za granicą nie mogą być opodatkowane podwójnie, czyli jednocześnie w Polsce i za granicą. Kwestie te regulują zawarte przez Polskę, dwustronne umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, oraz ustawa o podatku dochodowym od o...

Czy można złożyć korektę deklaracji zeznania rocznego po terminie?

Podatnik może rozliczyć raz jeszcze dany rok podatkowy, składając korektę deklaracji podatkowej i wyjaśniając pisemnie, dlaczego korektę taką składa. Generalnie korekty zeznania podatkowego podatnik może dokonać do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli w przeciągu 5 lat liczonych od ko...

Czy będąc wspólnikiem, można prowadzić firmę jako ryczałtowiec?

Nie ma przeszkód, aby będąc wspólnikiem spółki jawnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki partnerskiej, czy spółki akcyjnej otworzyć drugą działalność gospodarczą nie będąc VAT-owcem i płacić 3% ryczałt na tzw. własnym numerze NIP i uzyskać przy tym obowiązkowy REGON. W przypadku wspóln...

Jaka stawka ryczałtu dla obsługi korespondencji?

Usługi sekretarskie, a tym samym usługi korespondencji powinny być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu. Stanowisko takie zajął między innymi urząd skarbowy w Pabianicach w jednej ze swoich interpretacji podatkowych (US IA/415/19/2006). Stanowisko to wydaje się jak najbardziej zasadne zważywszy na f...

Kiedy mogę wystawić pierwszą fakturę?

Jeżeli osoba podjęła działalność gospodarczą i świadczy usługi na rzecz byłego pracodawcy, może fakturę VAT (jeżeli jest VAT-owcem) wystawić za okres świadczonych na jego rzecz usług, czyli przykładowo po miesiącu. Nie ma w tym zakresie jakiś szczególnych obwarowań prawnych zakazujących powstrzymani...

Czy potrzebna jest koncesja na sprzedaż wina w Internecie?

Prowadząc sklep internetowy zajmujący się sprzedażą napojów winnych należy bezwzględnie posiadać licencje na ich sprzedaż uzyskiwaną w Ministerstwie Rolnictwa.Warto pamiętać, że wyrobami winiarskimi są:wina gronowe będące napojami otrzymywanymi w wyniku fermentacji alkoholowej winogron winorośli wła...

Jak rozlicza się płatne staże?

Staż absolwencki należy rozliczyć wypełniając w tym celu deklarację podatkową PIT-37.Stażystą może być osoba bezrobotna do 25 roku życia oraz osoba, która w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej nie ukończyła 27 roku życia. Proponowany okres stażu nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłu...

Czy mogę przejść z podatku liniowego na ryczałt?

Niestety nie ma żadnej możliwości, aby uciec od zasad ogólnych, jeżeli osoba w terminie nie złoży oświadczenia o wyborze formy opodatkowania. Jeżeli osoba rozpoczyna działalność gospodarczą, wówczas oświadczenie o wyborze formy opodatkowania powinna złożyć przed rozpoczęciem działalności gospodarcze...

Jak jest kwota graniczna podatku zryczałtowanego w Danii?

Graniczna stawka podatku ryczałtowego w Danii wynosi 3000 euro. Kwota ta nie podlega miesięcznemu dzieleniu, ale limitowi rocznemu, po przekroczeniu którego podatnik w Danii jest zobowiązany do podlegania podatkowi VAT. Podstawą tej regulacji jest VI dyrektywa UE. Skoro podatnik zamierza prowadzić i...

Jak rozliczyć towar zakupiony w zagranicznym e-sklepie bez faktury?

Nie można rozliczać podatku VAT od towarów sprowadzanych drogą elektroniczną. Dokonując importu towarów z krajów niebędących członkami UE, stosujemy stawkę VAT 0%. Aby jednak stawkę taką zastosować, muszą zaistnieć pewne przesłanki do obniżenia: towar musi przekroczyć granicę Rzeczypospolitej Polski...

Kiedy wydatki poniesione na opłacenie prowizji można wliczyć w koszty?

Zgodnie z generalną zasadą ustalania kosztów uzyskania przychodów, określoną w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem określonych w art. 23 tej ustawy. Art. 23 ustawy o pod...

W jaki sposób można zakup towaru wrzucić w koszty?

Będąc na ryczałcie ewidencjonowanym podatnik nie ma możliwości zakupionego towaru wrzucić w koszty działalności gospodarczej. Żeby tego rodzaju czynności mógł dokonać, musi zmienić formę opodatkowania z ryczałtu np. za zasady ogólne. Musi również stać się VAT-owcem. Sam wydruk z aukcji czy umowa z b...

Jak wyliczyć podatek dochodowy od wynagrodzenia?

Tak. Pracodawca będąc na ryczałcie ewidencjonowanym i zatrudniając pracowników bierze na siebie obowiązki związane z obliczaniem, pobieraniem i odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne za siebie i pracownika. Zaliczka na podatek dochodowy wynosi 19% podsta...

Czy prowizja jest kosztem?

Zasadniczo wydatki poniesione na aukcjach internetowych podlegają zaliczeniu w poczet kosztów uzyskania przychodu, jeżeli:zostały należycie udokumentowane; zostały w ogóle poniesione; wiążą się one z przychodem; nie zostały wyłączone z kategorii kosztów uzyskania przychodów wyraźnym przepisem ustawo...

Czy sprzedając autobus można skorzystać ze zwolnienia z VAT?

Gmina dokonując sprzedaży autobusu może skorzystać ze zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 43 pkt.2 ustawy o podatku od towarów i usług pod warunkiem, że wcześniej gmina nie korzystała z tego rodzaju zwolnienia. Ustawodawca zwalnia od podatku dostawę towarów używanych, w tym przypadku autobusu...

Czy studia mogę wliczyć w koszty?

Zasadniczo każdy wydatek celowo poniesiony z zamiarem uzyskania przychodu, poza wyraźnie wskazanymi w art. 16 ustawy o CIT, oraz w art. 23 ustawy o PIT powinien być uznany za koszt uzyskania przychodu. Taki wyrok wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (sygn. I SA/Łd 1127/2005). Wydatki na kszt...

Czy będąc ryczałtowcem można prowadzić sprzedaż przez Internet?

W zakresie prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, może on również prowadzić działalność usługową za pomocą sieci internetowej odprowadzając przy tym należy podatek (w tym przypadku podatek ryczałtowy). Jednakże powinien prowadzić ewidencję sprzedaży wysyłkowej dla potrzeb podatkowych...

Czy darowizna w postaci komputerów podlega podatkowi VAT?

Nieodpłatne przekazanie komputerów na rzecz stowarzyszenia przez urząd gminy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli darczyńcy przysługiwało przynajmniej częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tą usługą. Jeżeli podatnikowi takie...

Czym potwierdzić zakup aparatów telefonicznych?

Zarówno umowa kupna-sprzedaży, jak również dowód wewnętrzny może być dowodem zakupu towarów. Jeżeli pytający wystawia np. dowód wewnętrzny, wówczas dokonuje nie dla klienta, ale dla własnych potrzeb ewidencyjnych. Pamiętać należy, że dowód wewnętrzny powinien zawierać nazwę sprzedanego towaru lub us...

Jakie opłaty przy sprzedaży piwa do Wielkiej Brytanii?

Sprzedaż polskiego piwa do Wielkiej Brytanii objęta jest podatkiem akcyzowym. Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium RP. Akcyza na piwo wynosi obecnie 6,8 zł za hektolitr za jeden stopień Plato (chodzi tutaj o zawartość ekstraktu w piwie...

Czy, nie będąc VAT-owcem, mogę wrzucać wydatki w koszty?

Zawsze bardziej opłaca się być VAT-owcem i mieć prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT, niż nie posiadać tego rodzaju uprawnienia. VAT nie jest ściśle związany z możliwością wrzucania bądź nie, wydatków poniesionych przez osobę na rzecz prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Pomimo...

Czy usługi świadczone wzajemnie są zwolnione z VAT?

Każda z usług wzajemnie świadczonych podlega określonej stawce podatkowej i tę właśnie stawkę należy zastosować przy rozliczaniu tego rodzaju usług. Nie ma w takich przypadkach specjalnych wytycznych znoszących wzajemnie ponoszone koszty lub wytycznych nakazujących stosowanie jakiś preferencyjnych s...

Jaki VAT na usługi szkoleniowe?

Z zasady usługi szkoleniowe są zwolnione z VAT. Jednak gdy usługi te są świadczone jako część innych usługi, stosowana jest stawka przewidziana dla usługi zasadniczej. Zatem skoro usługa zasadnicza objęta jest 22% stawką VAT usługi towarzyszące tej usłudze (usługi szkoleniowe) będą również objęte 22...

Jak rozliczyć umowę o dzieło zawartą między osobami fizycznymi?

Jeżeli umowa o dzieło zakończy się w lutym, to wówczas powstanie obowiązek podatkowy. Zgodnie z ogólną zasadą obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. A zatem w grudniu podatnik nie zapłaci podatku od tejże umowy, ponieważ usługa ta trwać będzie do lut...

Czy potrzebuję kasę fiskalną, jeśli sprzedaję CD z własną prezentacją?

W przypadku sprzedaży płyt z własną prezentacją na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej istnieje obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Obowiązek stosowania kas w prowadzonej działalności gospodarczej dotyczy co do zasady wszystkich podmiotów sprzedających towary i świadcząc...

Czy muszę płacić VAT od produkcji i sprzedaży obrazów?

Sprzedaż obrazów wiąże się z 7% stawką VAT, a zatem w tym przypadku najlepiej dla podatnika będzie, jeżeli zostanie podatnikiem VAT. Podatek VAT to szereg praw dla podatnika, ale i dużo obowiązków wynikających z ustawy o VAT (ustawa o podatku od towarów i usług; Dz.U z 2004 r. nr 54 poz. 353 z późn....

Jak rozliczyć w KPiR nieodebraną przesyłkę?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami w danym roku obroto...

Kiedy doliczyć VAT do umowy o dzieło?

Jeżeli odpowiedzialność za efekt wykonywania umowy o dzieło leży po stronie zamawiającego, to osoba wykonująca umowę o dzieło nie jest z tego tytułu podatnikiem VAT. W każdym innym przypadku należy doliczać VAT do umowy o dzieło. Oznacza to, że w sytuacji gdy cała odpowiedzialność za działania zlece...

Czy mogę nie księgować nieopłaconej faktury?

Z pytania jednoznacznie wynika ze winy szukać należy po obu stronach, zarówno usługobiorców jak i usługodawcy. Faktura powinna dokładnie określać za jaki okres rozliczeniowy jest wystawiona i kiedy należy ją zapłacić. Powinna również posiadać kolejny numer. Należy przyjąć zasadę, aby abonament wypły...

Komu wystawić fakturę VAT?

Obowiązek udokumentowania przez podatnika obrotu dla potrzeb podatku VAT fakturami VAT został określony w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.). Według tego przepisu podatnicy podatku VAT obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą d...

Od jakiej kwoty zapłacę podatek, jeśli zarobiłem 3 tys. zł?

Podatek należy opłacić jedynie z nadwyżki, jaką podatnik osiąga w danym roku podatkowym. Przy czym przychód większy niż 2.789,89 sięgający do kwoty 37.024,00 będzie objęty 19% podatkiem dochodowym. Warto pamiętać, że dochód poniżej progu kwoty wolnej od podatku nie zwalnia podatnika z obowiązku zło...

Czy bez odpowiedniego wpisu mogę dokonywać sprzedaży na zasadach komisu?

Jeżeli podatnik dokonuje sprzedaży na zasadach komisu i nie ma w tym przedmiocie właściwej adnotacji we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej to takie działanie jest bezprawne. Podstawą dokonywania sprzedaży jest za pośrednictwem dostaw komisowych jest posiadanie uprawnień do prowadzenia teg...

Czy mogę wystawić dwie faktury dla jednej usługi?

Istnieje możliwość wystawienia najpierw faktury zaliczkowej niejako za część wykonanej usługi , a następnie kolejnej już właściwej faktury zamykającej całość zlecenia. Można także rozbić należność na dwie lub więcej części i wystawić odpowiednie faktury.Otrzymując od zleceniodawcy przedpłatę, zalic...

Czy muszę być znów podatnikiem VAT?

Nie, rozpoczynając od nowa działalność gospodarczą po zakończeniu poprzedniej, podatnik ma prawo do wyboru nowej właściwej dla firmy formy opodatkowania. Warto pamiętać, że podatnicy podatku VAT, którzy zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy o VAT, zaprzestali wykonywania czynności podlegających opodatkowa...

Czy faktura może być tylko w euro?

Jeżeli kwota podatku na fakturze jest wykazana w walucie innej niż w złotych, to wówczas faktura jest wystawiona nieprawidłowo. Oczywiście kwoty podawane na fakturze mogą być wyrażone w euro, jednakże kwota podatku musi być zawsze wyrażona w złotych. Obowiązek wykazania kwoty podatku w złotych ciąży...

Czy prowadząc komis muszę być płatnikiem VAT?

Dla celów podatku dochodowego komis jest usługą, w związku z czym komisant, czyli osoba prowadząca komis wystawia komitentowi sprzedawcy tzw. notę obciążeniową lub ewentualnie rachunek za wykonaną usługę. Natomiast dla celów podatku VAT komis jest związany z dostawą towarów, w związku z czym komiten...

Co zrobić, gdy kasa źle nalicza?

Kiedy kasa fiskalna nie działa, podatnik powinien ewidencjonować obrót przy zastosowaniu kasy rezerwowej. Gdy takiej kasy podatnik nie posiada albo gdy i ona nie działa podatnik nie ma prawa do prowadzenia sprzedaży. Podatnik ma obowiązek sprawdzenia przyczyny niedziałania kasy. Jeżeli przyczyna le...

Jaki podatek od sprzedaży mieszkania?

Jeżeli osoba nabywa lub sprzedaje mieszkanie zobowiązana jest do uiszczenia 2-proc. podatku od czynności cywilnoprawnych. Wysokość tego podatku reguluje art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 86, poz. 959 z późn. zm.). Według tego p...

Kto jest zwolniony z podatku od zakupu nieruchomości?

Jeżeli kupujący nieruchomość jest podatnikiem podatku VAT, wówczas nie ma obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ani składania deklaracji PCC-1. Ze zwolnienia z podatku PCC mogą skorzystać m.in.: firmy (przedsiębiorcy),instytucje, osoby fizyczne zarejestrowane jako podatnicy VAT (czy...

Jaki dokument wystawić przy zwolnieniu z VAT?

Będąc podmiotowo zwolnionym z VAT można klientowi wystawić zarówno rachunek z kasy fiskalnej jak również fakturę VAT (zaznaczając przy tym zwolnienie podmiotowe). Podmiot zwolniony z podatku VAT do sprzedawanych towarów lub świadczonych usług do wystawianej przez siebie faktury nie dolicza podatku ...

Jak sprowadzić auto ze stawką 0% VAT?

Sprowadzając samochód z Niemiec jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru można skorzystać z 0 % stawki VAT. Zakup samochodu za granicą, a następnie jego sprowadzenie do Polski nie jest czynnością prostą. Można oczywiście nabyć samochód w komisie lub bezpośrednia od właściciela pojazdu. Jeśli już mamy...

Kto ma ustalić współczynnik dla VAT?

Wszelkiego rodzaju czynności związane z naliczaniem podatku od towarów i usług (VAT) ustala podatnik w zależności od rodzaju od tych usług. Urząd Skarbowy ze swojej natury nie jest powołany do tego, aby proponować podatnikowi stawkę VAT. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zapytać naczelnika Urzędu Sk...

Jak dokumentować sprzedaż z VAT?

Każdy zapis w księdze przychodów i rozchodów powinien mieć swą podstawę w postaci dokumentu księgowego. Dokumentami takimi są przede wszystkim faktury, rachunki, faktury korygujące i noty korygujące potwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej (np. wydawanie codziennych posiłków). Niektóre wy...

Jak rozlicza się programista?

Oczywiście można podjąć współpracę z byłym pracodawcą, nic nie stoi na przeszkodzie. Zanim tak się stanie, warto za porozumieniem stron rozwiązac stosunek o pracę, a następnie podpisać stosowną umowę o współpracy. W przypadku świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy płatnik jest zobowiązany uisz...

Co zrobić, jeśli okazało się, że nie mam prawa do odliczeń VAT?

Do wystawienia faktury VAT obowiązani są jedynie podatnicy podatku od towarów i usług (VAT). Fakturę obowiązani są również wystawić podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, dokonujący czynności, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa innego niż Polska. Je...

Co ustawa o VAT mówi o "nowym" aucie?

Z pewnością chodzi Panu o ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Powinien Pan wiedzieć, że ustawa nie wprowadza pojęcia "nowe" auto, lecz jedynie precyzuje, że dla potrzeb podatku od towarów i usług sprowadzanie do kraju nowego samochodu przez os...

Czy przy działalności artystycznej muszę być płatnikiem VAT?

Nie musi Pan stać się od razu VAT-owcem, ale z pewnością o wiele wygodniejsze jest dla innych VAT-owców, jeżeli ma Pan możliwość rozliczania się za pomocą faktur VAT. Jednakże w Pana branży nie zawsze mamy do czynienia z VAT-owcami. Dlatego sądzę, że najkorzystniejszą formą opodatkowania, z której ...

Jaki podatek od pracy w Norwegii?

Podatnika, który pracuje w Norwegii jako pracownik sezonowy, a zatem krócej niż 4 lata, obowiązuje 15% podatek. Po przekroczeniu 4 lat pracy w Norwegii stawka podatku wzrośnie do 36%.Proszę pamiętać, że praca u norweskiego pracodawcy zobowiązuje do płacenia podatku w Norwegii. W związku z tym powini...

Co z limitem na reklamę?

Wszystko zależy jak dużą grupę klientów będzie Pan informował o swojej ofercie. Proszę zwróć uwagę na fakt, że nie ma limitu kosztów poczynionych na reklamę, jeżeli reklama ta jest reklamą publiczną, a zatem informującą szeroką rzeszę osób. Ograniczenie do wliczenia w koszty uzyskania przychodu 0,25...

Czy agentowi turystycznemu potrzebna jest kasa?

Agent turystyczny działający na rzecz osób prywatnych powinien posiadać kasę fiskalną. O tym, kto zobowiązany jest do ewidencjonowania swojej sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej mówi art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535). Podatnicy podatku od ...

Czy przy komisie GSM muszę być podatnikiem VAT?

Przy tego rodzaju działalności bez kasy fiskalnej się nie obejdzie. Warto również dla celów podatkowych zostać podatnikiem podatku od towarów i usług. Co prawda nie ma ustawowo takiego obowiązku, jednakże działając jako podatnik VAT będzie można łatwiej sprowadzać towar.Podatnicy podatku od towarów ...

Czy do dowodów wewnętrznych mogę doliczyć faktury VAT RR?

Nie ma żadnego ustawowego problemu, aby nie móc dopisać w sposób zbiorowy sumę wartości netto faktur VAT RR wystawionych na dany dzień. Jeżeli sprzedaje się dany towar lub usługę bez faktury lub rachunku, należy to bezwzględnie udokumentować. W takim przypadku wystawia się tzw. dowód wewnętrzny, jed...

Czy przy sprzedaży hurtowej zapłacę 17 czy 3 proc. podatku?

Niewątpliwie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest dobrym rozwiązaniem dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Wybierając tę formę opodatkowania można dokładnie prześledzić i określić wielkość płaconego podatku w poszczególnych miesiącach, obserwując tym samym swoje przychody.Należ...

Jak zaksięgować spóźnioną refakturę?

Można zarówno zaksięgować otrzymaną niedawno fakturę, jak również odliczyć VAT za miesiąc lipiec, gdyż jak domniemywam nie został odliczony wcześniej ten VAT. Oczywiście otrzymaną fakturę należy zaksięgować na bieżąco czyli w lipcu, również odliczenie VAT-u powinno nastąpić za lipiec. W podatku VAT ...

Czy potrzebna kasa przy wypożyczalni?

Jeżeli obrót w roku poprzednim nie przekroczył 20 tys. zł to nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w 2006 r. zwolnieni zostali podatnicy, u których kwota obrotu ze sprzedaży...

Czy zakup gazu do samochodu można odliczyć?

Pracodawca ma prawo wrzucić w koszty uzyskania przychodu wszytskie wymienione przez Pana wydatki. Właściwą regulacją w tym zakresie jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie...

Jaki ryczałt dla sklepu internetowego?

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w przypadku sklepu internetowego wynosi przeważnie 20%. 52.61.Z oznacza sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej. Chodzi tutaj o sprzedaż detaliczną dowolnych towarów wysyłanych do zamawiającego na podstawie wyboru dokonanego w op...

Czy rachunek uproszczony wystarczy do przerejestrowania pojazdu?

Jeśli firma nie jest podatnikiem podatku VAT nie może wystawić faktury VAT. Fakt amortyzacji nie ma tutaj żadnego znaczenia, ani na sam VAT, ani na czynności kupna sprzedaży pojazdu (jak rozumiem samochód został w całości zamortyzowany). Zatem jest tylko i wyłącznie możliwość wystawienia rachunku up...

Czy należy się zwrot VAT przy usługach edukacyjnych?

Usługi edukacyjne są w Polsce zwolnione z VAT. Tutaj sprawa jest jasna. Jasne również powinno być to, że jeżeli pyta Pani w urzędzie skarbowym o VAT co do usług edukacyjnych, powinna Pani otrzymać jednolitą jasno brzmiącą odpowiedź. Niestety niekompetencja urzędników często idzie w parze z nienależy...

Jakie warunki muszę spełnić, aby wystawić rachunek firmie duńskiej?

Aby wystawić rachunek firmie europejskiej za leczenie najpierw musi Pani posiadać NIP europejski. Sytuacja zatem jest niezmiernie skomplikowana, gdyż tak faktycznie leczy Pani pacjenta na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , jeszcze bardziej uściślając na terenie Unii Europejskiej. Niestety, aby ot...

Jak wytłumaczyć się z niewysłania deklaracji VAT-7?

Pismo powinno przede wszystkim wskazywać na przyczynę nie złożenia w terminie deklaracji podatkowej. Pismo wyjaśniające powinno zostać napisane na kartce A4 i opatrzone datą oraz podpisem podatnika. W prawie podatkowym istnieje coś takiego jak czynny żal. Właśnie o taki czynny żal w tym przypadku ch...

Czy na usługi wewnątrzwspólnotowe jest zerowa stawka VAT?

Jeżeli usługi będą wykonywane z terytorium RP wówczas należy stosować stawkę VAT w wysokości 22%. Należy pamiętać, że wewnątrzwspólnotowym świadczeniem usług jest każda transakcja nie będąca dostawa towarów, a polegająca na przeniesieniu praw do wartości niematerialnych i prawnych (w tym na podstawi...

Jak traktować "przełomową" fakturę?

Faktura VAT jest dokumentem stwierdzającym zaistnienie zdarzenia podlegającego obrotowi w VAT, a obrót taki może oczywiście następować na przełomie miesiąca. Dla przypomnienia, fakturę VAT wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Oznacza to, że wszystko...

Co zrobić, gdy kwoty na fakturach dla tej samej transakcji są inne?

Najlepiej by było powiadomić klienta o popełnionym błędzie i poprosić o zwrot faktury wydanej przez pomyłkę, a tym samym dostarczyć właściwą fakturę. Proszę tę fakturę zaksięgować z korektą na ten miesiąc. Kreślenie po księgach rachunkowych nie ma sensu i wprowadza niepotrzebny bałagan, dlatego właś...

Jak odsprzedawać przy zwolnieniu z VAT?

Towar zawsze kupuje się brutto. Natomiast istnieje możliwość zwrotu podatku VAT w przypadku takowego zwolnienia. Jednakże takiej czynności dokonują urzędy skarbowe na podstawie stosownego zwolnienia jakim Pan dysponuje, oczywiście po rozpoznaniu całości sprawy. Jeżeli towar odsprzedawany jest dalej,...

Czy transport mogę wliczyć w koszty?

Kosztem uzyskania przychodów są co do zasady wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Zasada ta dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Na tej właśnie postawie można śmiało stwierdzić, że może Pan w koszty transportu wliczyć w koszty uzyskania przychodu bez względu na miejsce tran...

Koszty paliwa z podatkiem VAT czy bez?

Może Pan oczywiście założyć działalność gospodarczą i jednoczenie nie być VAT-owcem, czyli płatnikiem podatku od towaru i usług. Wówczas w koszty uzyskania przychodów wpisuje Pan oczywiście kwoty brutto, gdyż na mocy ustawy o VAT nie będąc jego płatnikiem nie ma Pan możliwości go jego odliczenia. To...

W jaki sposób oblicza się ryczałt?

Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalno...

Jak najlepiej zrobić remanent?

Ma Pani obowiązek wpisywać do ewidencji każdą nabytą przez siebie fakturę, jak również do końca istnienia firmy wpisywać je w podatkową księgę przychodów i rozchodów. Zatem jeżeli nie ma Pani możliwości finansowych, aby podołać zobowiązaniu finansowemu wypływającemu z faktury, to i tak fakt ten nale...

Jaki VAT na pożyczenie sprzętu?

Fakturę VAT w przypadku wypożyczania sprzętu nurkowego wystawia Pan ze stawką 0%. Jest to tak zwana sprzedaż zwolniona z VAT. Szczegółowe regulacje w tej kwestii zostały poczynione w ustawie o podatku od towarów i usług, załącznik nr 4 do ustawy PKWiU ex 92. Podstawa prawna: Ustawa o podatku od towa...

Kiedy należy złożyć deklarację PIT-5?

Podatnik ma obowiązek złożyć deklarację miesięczną PIT-5 tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania dohodu z działalności gospodarczej. A zatem obowiązek ten nie powstaje w sytuacji, gdy nie odnotowuje się dochodu z faktu prowadzenia firmy, a jedynie z etatu. Proszę pamiętać, że obowiązek składania PIT...

Czy zapłacę podatek od sprzedaży firmowego auta?

Tak, w przypadku sprzedaży samochodu będzie musiał Pan zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Fakt, że zamortyzował Pan samochód nie ma tutaj żadnego znaczenia.Powinien Pan wiedzieć, że zgodnie z art. 4 i 5 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 86,...

Czy opłaca się przejść z umowy na kontrakt menedżerski?

Dokładnie jest tak jak Pan mówi. Jeżeli otworzy Pan własną działalność gospodarczą i zostanie nadal zatrudniona na zasadach kontraktu menedżerskiego, to będzie musiała Pani samodzielnie opłacać składki w takiej wysokości, w jakiej będą one wówczas obowiązywać dla osób prowadzących działalność gospod...

Jak ubiegać się o zwrot VAT na materiały budowlane?

Chodzi Pani z pewnością o zwrot różnicy w VAT w zakresie ulgi budowlanej. W ramach tej ulgi zwrotowi podlega część kwot podatku VAT zawartego w posiadanych przez podatnika oryginałach faktur VAT wystawionych od 1 maja 2004r. do 31 grudnia 2007r. dokumentujących wydatki na zakup materiałów budowlanyc...

Czy PIT 2005 muszę złożyć na dwóch drukach czy na jednym?

Zasada jest taka, że rozlicza się Pani z przychodów uzyskanych za dany rok. A zatem, jeżeli do października 2005 r. pracowała Pani umowę o dzieło, to również z tytułu tej umowy powinna się Pani rozliczyć. W przypadku umowy o dzieło w 2005 r., a następnie przejściu na własną działalność gospodarczą z...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy metodzie kasowej?

Jeżeli otrzyma Pan fakturę to data wystawienia musi być odpowiednio udokumentowana w księdze przychodów i rozchodów. Przy metodzie kasowej u małych podatników obowiązek podatkowy powstaje:z dniem otrzymania całości należności - w stosunku do tej całości, z dniem otrzymania części należności - w stos...

Z jaką datą wystawić fakturę na zaliczkę?

Uważam, że może Pan wystawić fakturę na tę zaliczkę za marzec i zaliczyć ją jeszcze do pierwszego kwartału. Obowiązek podatkowy powstaje zazwyczaj z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, a w przypadku, gdy transakcja powinna być potwierdzona fakturą - z chwilą jej wystawienia, nie później jedn...

Kiedy opłaca się przejść z umowy na samozatrudnienie?

Myślę, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby, gdy otworzył Pan firmę na zasadzie samozatrudnienia. Samozatrudnienie to świadczenie usług na rzecz innych podmiotów również prowadzących działalność gospodarczą. Należy pamiętać, że osoba prowadząca działalność gospodarczą w większym stopniu niż p...

Czy do faktury VAT sprzedawca musi wystawić paragon?

Przyjęta jest powszechnie zasada, że albo Pani wystawia fakturę, albo daje paragon fiskalny. Jeżeli kupujący żąda wystawienia faktury, ma Pani obowiązek ją wystawić. Nie ma za bardzo możliwości, aby wystawiła Pani fakturę z wcześniejszą datą, gdyż faktura dokumentuje sprzedaż lub wykonaną usługę. Po...

Jaki ryczałt przy usługach informatycznych?

W zakresie usług informatycznych jest Pan zobowiązany zapłacić 20% podatek. Podatek w formie ryczałtu płaci Pan od uzyskanego przychodu według stawek uzależnionych od rodzaju prowadzonej działalności, dlatego wybierając tę formę opodatkowania konieczne jest aby Pan prowadził ewidencji przychodów z ...

Jak się liczy odsetki z działalności lombardu?

Chodzi tutaj z pewnością o kwotę razy liczbę dni w miesiącu, ale żeby mieć pełen obraz sytuacji musiałbym poznać całość tych obliczeń, czyli z jakiego tytułu są te odsetki i jak do tego ma się wymieniona przez Pani prowizja. Odsetki, które Pani uzyskuje są czymś innym niż prowizja. Prowizja to wynag...

Po co mi ten VAT number?

Numer VAT jest po prostu numerem identyfikacyjnym podatnika. Jest to numer, który odgrywa bardzo istotną rolę w obrocie handlowym towarami pomiędzy podatnikami VAT z państw członkowskich Unii Europejskiej. Ma Pan obowiązek na żądanie kontrahenta, w tym przypadku angielskiej hurtowni okazać właściwy ...

Czy remont mieszkania-siedziby mogę wrzucić w koszty?

Wszystko co remontuje Pan na rzecz własnej firmy, czy to łazienka, czy kuchnia, czy parkiet, można wliczyć w koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli dowiedzie Pan, że faktycznie służyć to ma Pana firmie a prywatnemu użytkowi. Wiele w takich przypadkach zależy od interpretacji...

Czy nie będąc podatnikiem VAT można otrzymać NIP UE?

Nie. Aby otrzymać numer europejski NIP musi Pan najpierw zostać podatnikiem VAT. Jeżeli będzie Pan posiadał NIP UE, będzie mógł dokonywać zakupu ze stawką VAT 0%. VAT-owcem natomiast można być lub nie być, niezależnie od wybranej formy opodatkowania podatkiem dochodowym, a zatem nie ma problemu, aby...

Jak ująć różnice kursowe?

Zgodnie z ustawa o rachunkowości różnice kursowe pokazuje się netto - jako koszty lub przychody finansowe. Dla celów CIT-2 różnice kursowe dotyczące przychodów - zmniejszają lub zwiększają przychody; analogicznie koszty. Można zastosować uproszczenie w kolejnym CIT-2 i od należności prawidłowo zalic...

Czy dla przychodu 2,5 tys. opłaca się założyć firmę?

Myślę, że zarejestrowanie działalności gospodarczej w Pana przypadku będzie rzeczą opłacalną. Przy takich dochodach już po prostu stać Pana na jej prowadzenie.Twórcy i artyści podlegają ubezpieczeniom społecznym na tych samych zasadach co inni przedsiębiorcy, tj. gdy nie mają innych tytułów ubezpiec...

Jak udokumentować skup koszy od rolników?

Najwłaściwszym rozwiązaniem będzie zastosowanie dowodów wewnętrznych. VAT w takim przypadku będzie 5% stawką. Stosownie do przepisów § 12 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152 poz. 1475) podstawą...

Czy na jednej fakturze można zapisać sprzedaż i usługi?

Generalnie nie ma żadnych przeciwwskazań w ustawie o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz 535 z późn. zm.), aby nie mógł Pan pod oddzielnymi pozycjami wpisać różnych stawek sprzedaży towarów bądź usług. Z naszej polskiej praktyki wynika jednakże, że każdą czynność należy ująć osobną fakturą. ...

Jaki VAT na usługi ogrodnicze?

Usługi związane z ogrodniczą działalnością usługową objęte są 3-proc. stawką VAT. Wynika ona z załącznika nr 6 ustawy o VAT. Zasadniczo stawka podatku od towarów i usług na usługi ogrodnicze wynika z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, który określa, że stawkę w wysokości 7 proc. stosuje się do towarów i u...

Czy nalicza się VAT od podatku za halę?

Tak, naliczają Państwo przy wystawieniu faktury 22% VAT, do podatku od nieruchomości. Kwota podatku od nieruchomości zawsze jest należnością z tytułu odpłatnego świadczenia na rzecz najemcy usługi najmu. Stanowi tym samym obrót. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega świadczenie usługi n...

Jak uregulować należność względem urzędu po powrocie do kraju?

Proszę w takim przypadku niezwłocznie złożyć w urzędzie skarbowym PIT 53, wraz z tak zwanym "czynnym żalem". Jest to pismo, które podatnik układa sam i składa wraz z opóźnioną deklaracją podatkową. Proszę w tym piśmie wyjaśnić całą sytuację i szczerze się przyznać że po prostu nie wiedziała Pani o t...

Czy mogę rozliczyć się wspólnie żoną?

Musi Pan pamiętać, że warunkiem wspólnego rozliczenia przez małżonków jest: pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,istnienie między małżonkami ustroju wspólności majątkowej.Małżonkowie mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia, niezależnie od tego jak wysokie dochody osiągnął jede...

Czy zakup okularów można odpisać od podatku?

Niestety w przypadku dziecka pełnosprawnego zakup okularów dla dziecka nawet w celach leczniczych nie można odpisać od podatku. Od podatku natomiast można odpisać tylko zakup okularów dla dziecka niepełnosprawnego. Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. wyd...

Czy fakturę powino się wystawiać w momencie ukończenia usługi czy jej odbioru przez klienta?

Według mnie zarówno biegły rewident, i jak Urząd Skarbowy nie ma racji tym sporze. Fakturę jak również WZ wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, a gdy podatnik określa w fakturze wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży (umowy o charakterze ciągłym...

Jaki PIT dla pracujących uczniów?

W naszym systemie podatkowym niestety musi Pani złożyć zeznanie podatkowe w imieniu uczniów zatrudnionych na umowie o naukę zawodu. Należy w zeznaniu podatkowym wykazać staty w dochodzie (PIT 11) ze znakiem (-). Pojęcie straty poniesionej z danego źródła przychodów kojarzy się z reguły z działalnośc...

Jak rozliczać filię brytyjskiej firmy?

Filia pod względem podatkowym w Polsce rozlicza się identycznie jak każde inne przedsiębiorstwo nie będące filią. Zasadą jest, że tam gdzie jest dochód tam jest również podatek. Niestety będzie Pan musiał rozliczać się zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii. Podatki będzie Pan musiał regulować z...

Jak często trzeba się rozliczać na ryczałcie?

Ryczałt oblicza Pan samodzielnie i wpłaca co miesiąc do urzędu skarbowego (w trakcie roku nie wypełnia żadnych deklaracji). Po zakończeniu roku składa zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i należnego ryczałtu. Podatek w formie ryczałtu (w wysokości 20 proc., 17 proc., 8,5 proc., 5,5 proc. lub 3...

Czy można wrzucić ubezpieczenie w koszty?

Niestety w koszty uzyskania przychodów nie może Pan wrzucić kwot poniesiony z tytułu ubezpieczenia pojazdu. Kosztami uzyskania przychodu nie mogą być składki na ubezpieczenie samochodu. Natomiast wszelkie wydatki i związane z bieżącą eksploatacją, ubezpieczeniem oraz remontem samochodu stanowią kosz...

Dlaczego mam płacić podatek od nieruchomości, skoro nie jestem właścicielem?

Skarb Państwa w osobie władz miejskich ma prawo zobligować Pana do uiszczenia podatku od nieruchomości. Wynika to wprost z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki ...

Ile wynosi maksymalna suma darowizn na cele mieszkaniowe?

Wszystko zależy od tego do której grupy podatkowej się Pan zalicza. Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, w ciągu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej: 9.637 zł - jeżeli nabywcą ...

Czy daty na fakturach muszą być po kolei?

Faktura VAT powinna zostać wystawiona w dniu dokonania sprzedaży. Są firmy które ściśle przestrzegają tego terminu, a zatem jeżeli wystawia Pan fakturę o kilka dni później z inna datą niż data faktycznej sprzedaży, osoby zainteresowane mogą po prostu mieć zastrzeżenia. Najlepiej zatem wystawiać fakt...

Gdzie wykazać zeszłoroczne dochody?

Oosoba zatrudniana na umowę zlecenie przy projektach unijnych rzeczywiście finansowana jest w 75% z funduszy unijnych, natomiast w 25 % z subwencji krajowych. Przychody te zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, faktycznie są zwolnione z podatku. W przypadku zatrudnienia na umowę z...

Czy można domagać się zwrotu od kupującego za nienależne odliczenie?

Oczywiście może Pan domagać się zapłaty zakazanej kwoty z faktury. Prawo do rozliczenia z faktury jest prawem podatnika niezbywalny a zatem raczej nie podlegającym zawieszeniom czy tez likwidacjom. Nie musi Pan udowadniać faktu odprowadzania podatku z faktur, to nie należy do Pana obowiązków. Natomi...

Czy mogę skorzystać z VAT marża?

Jeżeli przekroczy Pan limit i stanie się VAT-owcem, będzie Pan musiał płacić 22-proc. podatku od towarów i usług. Oczywiście może Pan zastosować VAT marża, jednak musi Pan pamiętać, że sprzedaż ewidencjonowana jest na kasie fiskalnej w następujący sposób: wartość telefonu plus prowizja brutto wykaza...

Czy mogę skorzystać z pełnej ulgi?

Od stycznia 2005 roku może Pani skorzystać z ulgi na Internet i w ramach tej ulgi może Pan w podatku dochodowym odliczyć od dochodu nawet 760 zł poniesionych na ten cel wydatków. Zwolnione z VAT wydatki na Internet (połączenia stałe). Przy rocznym rozliczeniu podatkowym konieczne będzie udokumentow...

Jak odliczać faktury za prąd i opłaty mieszkaniowe?

Ważne jest to, aby przy dokonywaniu przelewów z konta na konto (np. do banku czy też na rachunek innej instytucji) zachować ten sam wykaz kont księgowych i nie zmieniać zbyt często tytułu wykonywanego zlecenia. W przypadku dowodów księgowych procedura ich przechowywania również jest podobna zawsze w...

Czy można w koszty firmy wliczyć fakturę za Internet?

Wszelkie koszty, jakie Pan ponosi a są one związane z prowadzaną przez siebie działalnością ma Pan prawo zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług odliczać od przychodu przez osiągniętego przez Pana firmę. W przypadku jednakże, kiedy Internet nie działa na Pana firmę (nie jest na nią rejestrowan...

Jak zaksięgować faktury w dolarach?

Ma Pan zawsze obowiązek przechowywaniu faktur bez względu na to czy wystawiona jest dla kontrahenta Polskiego, czy zagranicznego. Konto nr 300 odpowiada "Rozliczeniom zakupu",310 "Materiały",330 "Towary", 340 "Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów". Konto 300 "Rozliczenie zakupu" stos...

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

W przypadku prowadzenia firmy za granicą w takim kraju jak Belgia czy Holandia w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania powinien Pan złożyć w miejscowym urzędzie skarbowym wyjaśnienie, co do procedury odprowadzenia podatku od dochodów osiąganych za granicą. Jeżeli prowadzi Pan firmę w Belgii czy H...

Jakim ryczałtem objąć działalność 52.61.Z?

52.61.Z oznacza sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej. Rozpoczynając tego typu działalność gospodarczą będzie Pan objęty 20-proc. ryczałtem. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Są oni w st...

Kiedy mały podatnik może zaksięgować opłatę za prowadzenie konta?

Mały podatnik to szczególna kategoria podatników VAT, charakteryzująca się stosunkowo niewielkimi obrotami rocznymi. Mały podatnik posiada dodatkowe uprawnienia, jedną z nich jest możliwość wyboru kasowej metody rozliczania VAT. Metodę tę można w dużym uproszczeniu opisać następująco: odprowadza Pan...

Czy przysługuje prawo do zwrotu podatku?

Może Pani żądać zwrotu w terminie 60 dni kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, ale tylko w wysokości nie wyższej od kwoty stanowiącej wysokość kwoty podatku naliczonego od nabycia towarów lub usług, które zaliczane są przez Panią do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnyc...

Czy można być VAT-owcem płacąc ryczałt?

Nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych, aby zarówno rozpoczął Pan swoją działalność gospodarczą na zasadach opodatkowania podatkiem VAT, jednocześnie wybierając ryczałt. Osobiście uważam, że ryczałt byłby dla Pana lepszym rozwiązaniem. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest bardzo dobrym rozwi...

Jak księgować ryczałt?

Dokumenty niezbędne do prowadzenia ewidencji przy opodatkowaniu w formie ryczałtu znajdzie Pan w każdej przygotowanej do tego księgarni podatnika oraz stosowne druki ewidencji może Pan również zakupić w większości urzędów skarbowych. Uproszczoną księgowość należy prowadzić w formie ewidencji przycho...

Jaki VAT przy usłudze remontowej?

Nie ma znaczenia czy wykonuje Pan usługę remontową we własnym lokalu, czy też lokalu wynajmowanym przez firmę i na rzecz właściciela lokalu. Podatek VAT od usług pozostanie taki sam. Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 5...

Co zrobić by nie być podatnikiem VAT?

Na podstawie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 nr 54, poz. 535 z późn. zm.) może Pan zrezygnować z opodatkowania podatkiem VAT, po osiągnięciu dochodów nie przekraczających 10 000 euro, dopiero po okresie 3 lat od zaistnienia takiej sytuacji. Wynika to wprost z art. 14 us...

Jak zaksięgować w KPiR kupno samochodu?

Ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia dla zaliczenia w koszty wydatków na zakup samochodu osobowego oraz w odliczeniu VAT od zakupu i eksploatacji. Maksymalna kwota, która podlega amortyzacji to odpowiednik w złotych 20 000 EURO przy kursie z dnia zakupu. Jeżeli samochód jest droższy to nadwyżka...

Czy muszę zapłacić podatek za zmarłego ojca?

Oczywiście tak. Jeżeli fiskus w swoich dokumentach wewnętrznych ma zapisane dane Pani ojca, jako właściciela przyczepy do czasu zgłoszenia w urzędzie skarbowym zmiany właściciela obowiązuje poprzedniego właściciela zapłata podatku. Dzieje się tak niestety nawet w przypadku śmierci poprzedniego właśc...

Czy mogę odliczyć karty pre-paid?

Niestety nie można wliczać w koszty działalności zakupu kart doładowujących do prywatnych telefonów. W koszty działalności gospodarczej mogłaby Pani wliczać zakup karty telefonicznej do telefonu firmowego. Wówczas przydałoby się jeszcze udokumentować ten zakup fakturą, dla celów ewidencyjnych i w pr...

Jaki VAT na kawę z mlekiem?

Podatek VAT na usługi gastronomiczne wrośnie z początkiem 2008 roku z 7% do 22%. Zatem będąc w kawiarni powinien Pan pić kawę z mlekiem lub bez mleka z naliczoną stawką 7% do końca 2007 roku. Wynika to wprost z postanowień negocjacyjnych jakie Rząd Polski poczynił jeszcze przed wstąpieniem do Unii E...

Jak ustrzec się przed podwójnym opodatkowaniem?

Osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski (a tym samym podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), muszą rozliczyć się z całości swoich dochodów w Polsce, niezależnie od tego, w jakim kraju dochody te uzyskały. W celu uniknięcia płacenia podatku dwa razy od tyc...

Czy można odliczyć zakup systemu alarmowego od przychodu?

Oczywiście możną tą kwotę wrzucić w koszty uzyskania przychodów. Pojęcie kosztów uzyskania przychodów zostało zdefiniowane w ustawie podatkowej w sposób szczególny - podatnikowi pozostawiono pozostawić swobodę przy kwalifikowaniu ponoszonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, co bezpośrednio ...

Czy firma może się starać o zwrot VAT za udział w niemieckich targach?

Tak, polska firma, ktora wystawia sie na targach w Niemczech, może oprócz dofinansowania z polskiej strony starać się o zwrot podatku VAT w niemieckim urzędzie skarbowym, pod warunkiem, że VAT nie był kosztem kwalifikowanym we wniosku. Podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym tylko w przypadku, g...

Jak rozliczyć się z urzędem bez faktury?

Nie. Rozlicza się Pan normalnie ze stanu faktur, jaki Pan posiada w danym miesiącu podatkowym do 15-ego danego miesiąca. Kolejne faktury, jeżeli są z opóźnieniem rozlicza Pan normalnie do 15-ego następnego miesiąca bez względu na datę z faktury, inaczej musiałby Pan stale dokonywać korekt w deklarac...

Czy można rozliczyć delegację w ramach umowy o dzieło?

Nie można mówić o delegacji na podstawie umowy o dzieło. Podróż służbowa (delegacja), to wykonywanie zadania określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy zatrudnionego. Termin i miejsce podróży określone jest w poleceniu wyjazdu służbowego. Polecenie wyj...

Czy trzeba zgłosić lokal do ewidencji?

Najem lokalu użytkowanego należy wówczas zgłosić do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi Pan w wynajmowany lokum działalność gospodarczą, w przypadku miejsca siedziby firmy. W takim przypadku koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej będą mogły zostać pomniejszone o ten ...

Czy można odliczyć VAT na towary spoza UE?

Oczywiście istnieje możliwość odliczenia podatku VAT prowadząc eksport towarów z USA i Chin. Aby jednak zastosować owo odliczenie muszą zaistnieć przesłanki dające taką możliwość. Po pierwsze towar zakupiony musi przeskoczyć granicę Polski, oraz osoba sprowadzająca towar musi posiadać dokument potwi...

Jaki VAT na autorskie kartki?

Na podstawie załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług pozycja 162 93.03 ma Pan prawo do zastosowania na artystycznie wykonywane przez siebie kartki stawkę 7% VAT. Nie ma potrzeby tym samym spełniać żadnych dodatkowych warunków, jedynie wykazać, że faktycznie wyk...

Jak rozliczyć podatek z najmu?

Myślę, że zaszło tutaj nieporozumienie pomiędzy Panią a Urzędem Skarbowym. Podatek od wynajmu może Pani płacić ryczałtem albo na zasadach ogólnych. Na zasadach ogólnych podatek liczy Pani od dochodu. Ryczałt natomiast od przychodu. Dochód z wynajęcia mieszkania podlega opodatkowaniu według skali pod...

Co z tym podatkiem ekologicznym?

Jak na razie nie będzie obowiązywał podatek ekologiczny. Sejm już w pierwszym czytaniu odrzucił rządowy projekt ustawy wprowadzający nowy podatek ekologiczny od samochodów, który zastąpić miałby krytykowaną akcyzę. Według projektu podatek ekologiczny miał być pobierany jednorazowo w momencie pierwsz...

Czy dowód wewnętrzny może być dowodem zakupu towaru?

Dowód wewnętrzny może być dowodem zakupu towarów. Jeżeli sprzedaje Pan dany towar lub usługę bez faktury lub rachunku, również należy to udokumentować. W takim przypadku wystawia Pan tak zwany dowód wewnętrzny, jednak nie dla klienta, ale dla własnych potrzeb ewidencyjnych. Pamiętać należy, że jeż...

Jaki VAT na siłownie?

Siłownie, fitness kluby, objęte są 22 % stawką VAT. Zgodnie z KWiU usługi te sklasyfikowane były w grupie 93.04.10 i na podstawie obowiązującego wówczas załącznika nr 2 do ustawy o VAT wykazane w poz. 30 (pod symbolem 93.04 "Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej", co wskazywało na ich zwolnie...

Jakie koszty przy handlu obwoźnym?

Opłata targowa jaką Pan uiszcza stanowi niewątpliwie koszt uzyskania przychodów. Paliwo do samochodu również będzie stanowiło koszt uzyskania przychodów. Książka przychodów i rozchodów w handlu obwoźnym jest z pewnością najlepszą i najprostsza dla Pana formą opodatkowania. Sprawy handlu obwoźnego re...

Czy podatek VAT można odliczyć z datą zapłaty?

Na podstawie ustawy o radiofonii i telewizji oraz w oparciu ustawę o VAT nie ma przeciwwskazań, aby zaliczyć do usług medialnych usługi świadczone przez inny podmiot niż telekomunikacja polska, a co a tym idzie skutecznie mogła Pani odliczyć podatek VAT od tych usług. Podatek VAT z faktury za med...

Czy kasa fiskalna jest potrzebna do prowadzenia second hand\'u?

O tym, kto zobowiązany jest do ewidencjonowania swojej sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej mówi art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Zgodnie z ww. przepisem ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących zobow...

Czy do rachunku można wystawić korektę?

Najprawdopodobniej w pytaniu chodzi w prawa klienta wynikające z gwarancji i z dokumentu gwarancyjnego. Można żądać od sprzedawcy korekty dokumentu sprzedaży, ale ze względu na zwrot towarów zabiegi takie są bezpodstawne, ale można. Wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany (względem kupującego) ...

Jaki podatek potrącony zostanie przez pracodawcę niemieckiego?

Podatek naliczy pracodawca, u którego Pani będzie pracować zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami podatkowymi. Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.), jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią ...

Ile wynosi VAT na wyroby rękodzieła artystycznego?

Wyroby rękodzieła artystycznego, wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, podlegają opodatkowaniu według stawki 7%. Natomiast te wyroby, które nie zostały uwzględnione w pozycjach od 110 do 128 załącznika, podlegają opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 22%. Do zastosowania stawki 7% niez...

Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku wydania towaru na podstawie umowy komisu?

Z art. 7 ustawy o VAT wynika, że wydania towaru komisantowi przez komitenta oraz ostatecznemu nabywcy przez komisanta stanowią dwie odrębne dostawy towarów podlegające opodatkowaniu VAT. Jednocześnie w art. 2 zawarta jest definicja eksportu towarów, z której wynika, że eksportem jest m.in. wywóz tow...

Czy z dochodów uzyskanych z wynajmu lokalu mogę rozliczyć się wspólnie z żoną, która nie uzyskała żadnych dochodów?

Niestety nie. W sytuacji, w której podatnik prowadził działalność gospodarczą, dla której wybrał opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wykluczona jest możliwość preferencyjnego rozliczenia dochodów za rok podatkowy łącznie z małżonkiem. Przewidziany w ustawie preferencyjny sposób ...

Czy zaginioną fakturę zaksięgować w tym miesiącu czy zrobić korektę poprzedniego?

W styczniu powinien Pan wprowadzić dokument tylko do PKPiR wyłączając rejestr podczas księgowania i podając jedynie kwotę netto w pozycji "Razem". Natomiast w lutym należy wprowadzić dokument przy użyciu specjalnie stworzonego konta księgowego, w którym wybierze się "Bez wpisu do księgi" w polu "Kol...

Czy można wystawić fakturę na firmę po zakończeniu jej działalności?

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika bezsprzecznie, że jest Pan dłużnikiem firmy, która wystawiła Panu fakturę za okres, w którym prowadził Pan działalność gospodarczą, jak również za okres, w którym Pan już zaprzestał prowadzenia tejże działalności. Sprawa jest nieco złożona, gdyż,...

Jak powinna być ujęta sprzedaż z kasy fiskalnej?

Sprzedaż z kasy fiskalnej na rzecz osoby fizycznej, w której również naliczany jest VAT, powinna być objęta miesięcznym raportem z kasy fiskalnej. Powinna Pani wiedzieć, że pod pojęciem sprzedaży rozumie się program pracy kasy, w tym modułu fiskalnego kasy, dopuszczony do stosowania przez minist...

W jaki sposób należy wyliczyć podatek od odpłatnych dostaw towarów i usług dla pracowników?

Rzeczywiście podstawę opodatkowania podatkiem VAT inaczej liczy się przy transakcjach odpłatnych, a inaczej od nieodpłatnych. Także obcy kontrahent jest w tym zakresie inaczej traktowany niż "swój" kontrahent, tj. taki wobec którego między dostawcą a nabywcą istnieją związki, powiązania, o charakter...

Czy diety zagraniczne wlicza się do przychodu?

Do kosztów uzyskania przychodów nie wlicza Pan diet zagranicznych. W dniu 5 grudnia 2005 r. Departament Podatków Bezpośrednich Ministerstwa Finansów w piśmie (PB 2/AS-033-0600) skierowanym do organów podatkowych wskazał, że w świetle art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodow...

Czy potrzebny przedstawiciel podatkowy?

Nowym rozwiązaniem w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest instytucja przedstawiciela podatkowego. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospo...

Czy podatek liniowy jest dobrym wyjściem?

Powinien Pan sam podjąć trudy prowadzenia działalności gospodarczej. Moim zdaniem mało korzystne wydaje się aby Państwo zawiązali spółkę cywilną lub też podjęli wspólnie trudy prowadzenia działalności gospodarczej. Wszelkie te zabiegi niestety nie mają wpływu na zmniejszenie składek i podatków związ...

Co z handlem rzeczami używanymi?

Polecam Panu, aby formą rozliczenia była jednak faktura VAT. Dzięki takiej możliwości ma Pan zawsze prawo do rozliczania się z VAT-u , a takiej formy używa większość firm w Polsce. Natomiast jest również możliwość, aby wystawić fakturę również dla firm rozliczających się na zasadach faktury za grani...

Jaki VAT za wynajem samochodu służbowego?

Powinien Pan stosować stawkę 22 %. Zagadnienie to nie jest proste i tak jednoznaczne do oceny. W art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. a) ustawy wskazano, że w przypadku usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rachunek osób trzecich, związanych bezpośrednio z usługami pomocniczymi do u...

Jaki VAT od działalności sportowej?

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustaw...

Czy będąc płatnikiem z VAT zwolnionym mogę uzyskać NIP-UE?

Aby dokonywać wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów trzeba być podatnikiem VAT czynnym, a zatem posiadać VAT-UE. Po akcesji Polski do Unii Europejskiej i wraz z wejściem w życie nowej ustawy o podatku od towarów i usług na podatników, którzy będą chcieli dokonywać tzw. transakcji wewnątrzwspólnotowy...

Jaki termin na wystawienie faktury?

Termin ten wynosi 14 dni od dnia dostarczenia listu przewozowego. Ogólną zasadą wyrażoną w art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą, jest, że w przypadku świadczenia usług transportowych miejscem świadczenia usług jes...

Odliczę fakturę czy nie?

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia, nie uprawniają nabywcy do odliczenia podatku naliczonego niżej wymienione faktury VAT, faktury korygujące, dokumenty celne oraz duplikaty faktur: wystawione przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących, w których kw...