Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Znajdź firmę

-
Nazwa
Miejscowość  
 
  » zaawansowane

Polecamy

-
Załóż sklep internetowy i zarabiaj Wypełnij e-wniosek EDG-1 Wypełnij e-wniosek VAT-R Produkty finansowe dla firm Gazeta Podatkowa

Ekspert - Pytania i odpowiedzi

UE

Jak zdobyć dotację z Unii Europejskiej?

Szanowna Pani, będąc osobą niepełnosprawną z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, bądź niepracująca i poszukująca zatrudnienia może Pani skorzystać z pewnych instrumentów finansowych stymulujących zatrudnianie bądź rozpoczynanie...

Kupiłem auto w Austrii, czy muszę zapłacić cło?

Zgodnie z informacją, samochód został kupiony w Austrii tj. na terenie UE, a tym samym doszło do przemieszczenia pomiędzy krajami Wspólnoty. Powstaje zatem kwestia podatku VAT oraz akcyzy, natomiast obowiązek zapłaty cła pojawi się tylko w przypadku importu, co nie miało miejsca w przedmiotowym stan...

Firma za dotację unijną – gdzie można utworzyć jej siedzibę

Tak, zakładając działalność gospodarczą podatnik wskazuje adres siedziby tj. głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Najczęściej adresem tym jest miejsce zameldowania lub zamieszkania podmiotu zamierzającego prowadzić działalność. Jednocześnie jednak podatnik może  wskazać dodatkowe ...

Czy można ubiegać się o e-dotacje na kilka projektów w tym samym czasie?

Dotacje unijne wypłacane w Polsce (w ramach pakietów przygotowanych dla polskich przedsiębiorców) dotyczą projektów, realizowanych przez podmioty, mające siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przepisy dotyczące projektów i ich realizacji w ramach osi priorytetowych nie zabraniają ubiegania ...

Na jakie dotacje mogę liczyć przy zakładaniu pieczarkarni?

Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą i zarejestrowana w PUP może liczyć na dotację z Urzędu. Może również starać się o przyznanie dotacji na działalność gospodarczą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Należy jedynie prawidłowo wypełnić wniosek oraz uargumentować potrzebę pieczarka...

Czy można otrzymać dotację na działalność agroturystyczną?

Tak, można ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności agroturystycznej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach tego programu beneficjentem może być jedynie taka osoba, która: jest ubezpieczona w KRUS jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, ukończyła 18 lat, pozostaje z rolnik...

Czy osoba bezrobotna może się starać o pozyskanie środków z kilku programów?

Tak. Osoba bezrobotna może starać się o pozyskanie środków unijnych z kilku programów operacyjnych przeznaczonych dla bezrobotnych. Program "Będę aktywnym przedsiębiorcą" realizowany jest w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przed...

Czy mogę starać się o kilka dotacji z różnych źródeł?

Tak. Każdy przedsiębiorca ma prawo starać się o dotacje unijne bez względu na to, czy wcześniej otrzymał już dotacje z urzędu pracy. Warto też wiedzieć, że w ramach dotacji unijnych przedsiębiorca może starać się o przyznanie dotacji z różnych programów operacyjnych, nawet po kilka razy, jeżeli regu...

Czy istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na utworzenie firmy w Anglii?

Tego rodzaju informacji może jedynie udzielić urząd pracy w Anglii lub Ambasada Polska. Dotacji z UE oraz z urzędów pracy w Polsce dotyczą jedynie przedsiębiorców, którzy chcą podjąć działalność gospodarczą na terenie kraju i tutaj też zamierzają rozliczać się z urzędem skarbowym. Dotacje warunkowan...

Jakie warunki trzeba spełnić, aby świadczyć usługi dla firmy niemieckiej?

Prawo unijne stanowi, że przedsiębiorcy mają niczym nieograniczony dostęp do niemieckiego rynku zleceń. Nie dotyczy to jednak krajów UE, wobec których zastosowano ograniczenia w dostępie do krajowego rynku pracy, w tym Polski. Niemieccy urzędnicy uważają, że świadczenie usług przez mikroprzedsiębior...

Czy można pozyskać wsparcie na remont?

Oczywiście można się starać o unijne dotacje na ten cel. Beneficjentami środków pomocowych mogą być m.in.. właściciele stadnin realizujący politykę ochrony środowiska w miejscu prowadzenia stadniny, jak również realizujący cele skupione wokół podniesienia higieny zwierząt hodowlanych i warunków ich ...

Jakich formalności należy dopełnić, aby świadczyć usługi osobom prywatnym w Holandii?

Chcąc prowadzić działalność gospodarczą w Holandii na rzecz osób prywatnych należy ten fakt zgłosić do rejestru handlowego w regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Holandii w ciągu 7 dni od planowanego jej rozpoczęcia. To jedyna formalność, której trzeba dopełnić, aby świadczyć usługi klientom in...

Czy pracując za granicą muszę postarać się o numer sofii?

Tak, osoba chcąca pracować w Holandii musi bezwzględnie posiadać numer BSN (dawniej numer sofii) i tym samym spełnić podstawową formalność do podjęcia pracy. Pomimo faktu, że obecnie pobyt i praca w Holandii nie są już związane z koniecznością uzyskania pozwoleń na pracę, osoby podejmujące tam prac...

Jakie dokumenty są potrzebne przy wwozie towarów do Wspólnoty?

Aby móc wwieźć towar z krajów trzecich nie należących do UE, zainteresowany powinien w tym celu wypełnić dokument SAD, który może otrzymać w każdym urzędzie celnym na każdej granicy UE. Dokument SAD, jest jednolitym dokumentem administracyjnym obowiązującym na terenie UE używany wyłącznie w przypadk...

Czy formularz E 101 jest wystawiany na firmę czy na osobę?

Nie, zarówno pracodawca, jak również pracownik mają możliwość (każdy z osobna) wykorzystania przysługujących im świadczeń wynikających z formularza E 101 przez okres 12 miesięcy. Nie ma tutaj znaczenia, czy pracodawca wykorzystał w pełni 12-miesięczny okres świadczeń. Jego pracownicy również mają pr...

Co grozi za brak E 101?

W opisywanym przypadku przedsiębiorca może zastosować formularz E 102 przedłużający świadczenia wynikające z formularza E 101 pod warunkiem, że:praca przedłuża się poza początkowo zakładany okres, z powodu niedających się przewidzieć okoliczności, i przekracza dwanaście miesięcy; ustawodawstwo pierw...

Jakie zaświadczenie dla wyjeżdżającego za granicę do pracy?

Przedsiębiorca rozliczający się w formie ryczałtu ma prawo zatrudniać pracowników na ogólnych zasadach normowanych umową o pracę czy umową-zlecenie wynikających z kodeksu pracy, czy też kodeksu cywilnego. Prawo podatkowe nie stosuje w tej kwestii żadnych przeciwwskazań.Formularz E 101 wypełnia się p...

Co potrzebne jest, aby obcokrajowiec otworzył firmę?

Nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, aby obywatel UE będący z pochodzenia Belgiem mógł w Polsce otworzyć działalność gospodarczą. Podstawą prowadzenia przedsiębiorstwa na terenie UE, a w tym na terytorium Polski, jest Dyrektywą Rady nr 73/184, czyli tzw. prawo wejścia i pobytu na terytorium państw...

Czy lepiej jest założyć działalność w Polsce czy w Niemczech?

Zdecydowanie korzystniej będzie założyć działalność gospodarczą w Niemczech i prowadzić handel odzieżą z polskimi firmami. Prawdą jest, że pracując w Niemczech i jednocześnie wykonując działalność gospodarczą nie trzeba płacić ubezpieczenia zdrowotnego. Również podatek dochodowy płaci się od stopy 4...

Jaki limit dla operacji gotówkowych przy WNT?

Ustawa o podatku od towarów i usług pisana w oparciu o VI dyrektywę Unii Europejskiej zakłada, że dopuszczalny limit dla operacji gotówkowych przy wewnątrzspólnotowym nabyciu towaru wynosi on 10 tys. euro. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przy operacjach gotówkowych polega na przemieszczeniu towa...

Czy muszę płacić składki, skoro to robi już mój niemiecki pracodawca?

Nie ma żadnych przeciwwskazań ku temu, aby mieszkając w Niemczech tam założył Pani firmę. Nie ma również problemu, aby taką samą firmę założyła Pani w Polsce - czy była by to filia tej niemieckiej firmy, czy też osobna firma zajmująca się zupełnie czymś innym. Nie ma natomiast obowiązku, aby mieszka...

Czy mogę starać się o kolejną dotację?

Niestety nie przysługuje Panu już żadna inna dotacja na poszerzenie działalności sklepu. Na podstawie art. 46.1. Starosta ze środków Funduszu Pracy może: zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wy...

Jeśli nie "Pierwsza praca", to co?

Niestety obecnie nie ma żadnych specjalnych programów obejmujących pomoc dla studentów pragnących otworzyć własny biznes. Jest bardzo wiele źródeł, skąd można otrzymać pomoc oraz znaleźć informacje o instytucjach wspierających sektor MSP. Poszukiwania powinien Pan rozpocząć w powiatowym urzędzie pra...

Czy za granicą wymagana jest ponowna rejestracja?

W każdym przypadku podjęcia działalności gospodarczej zarówno dla jednego kontrachenta jak i dla więszej ich liczby jest Pan zobligowany do podjęcia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. z 2004r., Nr 173, poz 1807 jeżeli ma ona...

Jakie cło na komórki spoza UE?

Cło to jest uzależnione zawsze od kraju z którego sprowadzony jest telefon. Tak na przykład cło na telefony komórkowe z Chin wynosi 0%. Na ten towar nie zostały nałożone również żadne ograniczenia importowe. Norwegia, nie jest w Unii Europejskiej, jednakże należy do strefy wolnego handlu, oznacza to...