Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Znajdź firmę

-
Nazwa
Miejscowość  
 
  » zaawansowane

Polecamy

-
Załóż sklep internetowy i zarabiaj Wypełnij e-wniosek EDG-1 Wypełnij e-wniosek VAT-R Produkty finansowe dla firm Gazeta Podatkowa

Formularze podatkowe


Wybierz odpowiedni formularz podatkowy, wydrukuj i wypełnij. Formularze zamieszczone są w formacie pdf obsługiwanym przez Adobe Acrobat Reader.
PIT PIT CIT CIT NIP NIP PCC PCC VAT VATFormularz Opis
Rok 2007
ITF-1_ITF-1R informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania
PIT-2 oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2A oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2C oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art.21 ust.1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
PIT-3 oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-4R deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-6 deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-8AR deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8S informacja o wysokości wypłacanego stypendium
PIT-11 informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-12 oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-23 deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
PIT-R informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
Rok 2006
PIT-R informacja o dochodach osiąganych z tytułu pełnienia funkcji społecznych
PIT-11-8_B informacja o dochodach i pobranych zaliczkach
PIT-16 wniosek o kartę podatkową
PIT-23 deklaracja o osiągniętych dochodach z odpłatnego zbycia nieruchomości
PIT-2 oświadczenie pracownika
PIT-2_A oświadczenie dla celów obliczania zaliczki na podatek dochodowy
PIT-2_C oświadczenie o otrzymywaniu stypendium
PIT-3 oświadczenie osób uzyskujących zasiłki
PIT-4 deklaracja na zaliczkę
PIT-4_G deklaracja na zaliczkę podatku dochodowego
PIT-5 deklaracja na zaliczkę miesięczną
PIT-53 deklaracja o wysokości uzyskanego dochodu
PIT-5_A obliczenie dochodu z pozarolniczej działalności
PIT-5_L deklaracja na zaliczkę wg skali 19%
PIT-5_X informacja o należnym zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-6 deklaracja do zaliczek podatku dochodowego
PIT-8_A deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8_C informacja o przychodach z innych źródeł
PIT-8_G informacja o wysokości przychodu
PIT-8_S informacja o wysokości wypłaconego stypendium
SSE_A wykaz udziałów w spółkach
SSE_M informacja o rozliczeniu podatku dochodowego od dochodów uzyskiwanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
PIT-2_K oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
PIT-12 oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika
PIT-14 informacja o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego oraz o wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej
PIT-16_A deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-19_A deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
PIT-28 zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok
PIT-28_A informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
PIT-28_B informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
PIT-37 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-40 roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika
PIT-36 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-38 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-40_A_11_A roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
PIT_B informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
PIT_D informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych
PIT_M informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
PIT_O informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku
PIT_X informacja o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT_Z informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy, osiągniętego (poniesionej)
PIT_ZG informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku
IFT-3_IFT_3R informacja o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w polsce miejsca zamieszkania
IFT_A informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w polsce miejsca zamieszkania
Rok 2005
PIT-R informacja o wypłaconych kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-8_C informacja o wypłaconych podatnikowi należnościach lub świadczeniach
PIT-8_A deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-6 deklaracja o zaliczkach z działów specjalnych
PIT-5_X informacja o należnym zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-5 deklaracja na zaliczkę miesięczną wg stawki 19%
PIT-5_L deklaracja na zaliczkę miesięczną
PIT-5_A obliczenie dochodu z pozarolniczej działalności
PIT-53 deklaracja o wysokości dochodu
PIT-4 deklaracja na zaliczkę miesięczną
PIT-3 oświadczenie osoby otrzymującej świadczenia społeczne
PIT-2 oświadczenie pracownika dla celów miesięcznych zaliczek
PIT-2_C oświadczenie osoby otrzymującej stypendium
PIT-2_A oświadczenie dla celów zaliczek miesięcznych
PIT-23 deklaracja przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych
PIT-16 wniosek o kartę podatkową
PIT-11-8_B informacja o pobranych zaliczkach
IFT-1-1_R informacja o dochodach uzyskanych przez podmioty zagraniczne
PIT-28_A informacja o przychodach z najmu lub umów podobnych
PIT-37 zeznanie o wysokości uzyskanego dochodu lub straty (osoby nie prowadzące działalności gospodarczej)
PIT-40 roczne rozliczenie podatku
PIT-28 zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu (ryczałt ewidencjonowany)
PIT-36 zeznanie o wysokości uzyskanego dochodu lub straty
PIT-36_L zeznanie o wysokości uzyskanego dochodu lub straty
PIT-38 zeznanie o wysokości uzyskanego dochodu lub straty
PIT-40_A_11_A roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodach
PIT-B informacja o wysokości dochodu lub straty z pozarolniczej działalności gospodarczej
PIT-D informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych
PIT-M informacja o dochodach małoletnich dzieci
PIT-O informacja o odliczeniach
PIT-X informacja o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-Z informacja o wysokości dochodów lub straty z pozarolniczej działalności gospodarczej
Rok 2004
PIT-28 zeznanie roczne dla rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-36 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, poniesionej straty w danym roku podatkowym
PIT-37 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, poniesionej straty w danym roku podatkowym przez pracowników, emerytów i rencistów
PIT-38 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, poniesionej straty w danym roku podatkowym - papiery wartościowe, udziały
PIT-2 oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek PIT-2 A oświadczenie osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy
PIT-2A oświadczenie osoby otrzymującej rentę lub rentę z zagranicy
PIT-3 oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki z pomocy społecznej dla obliczania miesięcznych zaliczek
PIT-4 deklaracja na zaliczkę miesięczną od łącznej kwoty wypłat dokonanych
PIT-5 deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
PIT-5A obliczenie dochodu z pozarolniczej działalności, oraz najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze
PIT-5L deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy wg stawki 19%
PIT-5X informacja o należnym podatku zryczałtowanym
PIT-8A zbiorcza deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego
PIT-8C informacja o wypłaconych podatnikowi należnościach lub świadczeniach
PIT-8S informacja o stypendium
PIT-11 informacja o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach
PIT-12 oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika
PIT-16 deklaracja w sprawie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16N deklaracja w sprawie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-23 deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych objętych podatkiem ryczałtowym
PIT-40 roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w danym roku podatkowym
PIT-40_A_11_A obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
PIT-53 deklaracja o wysokości uzyskanego dochodu
PIT-B informacja o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej
PIT-D informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych
PIT-M informacja o dochodach małoletnich dzieci
PIT-O informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku
PIT-R informacja o wypłaconych kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-Z informacja o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia
IFT-1 informacja o wysokości przychodu i pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych niemających w polsce miejsca zamieszkania
Rok 2003
PIT-36 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, poniesionej straty w danym roku podatkowym
PIT-37 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, poniesionej straty w danym roku podatkowym przez pracowników, emerytów i rencistów
PIT-16_A deklaracja o wysokości składki zdrowotnej zapłaconej i odliczonej wramach karty podatkowej
PIT-19_A deklaracja o wysokości składki zdrowotnej zapłaconej i odliczonej wramach podatku ryczałtowego osób duchownych
PIT-28_A informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko
PIT-28_B informacja o przychodach podatnika uzyskanych z działalności prowadzonej w ramach spółki cywilnej osób fizycznych
PIT-28 zeznanie o wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-40_A_11_A obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodach uzyskanych od organu podatkowego
PIT-40 roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w danym roku podatkowym
PIT-8_C informacja o wypłaconych podatnikowi należnościach lub świadczeniach
PIT-8_S informacja o stypendium
PIT-D informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych
PIT-M informacja o dochodach małoletnich dzieci
PIT-O informacja o odliczeniach od dochodu i od podatków
PIT-11 informacja o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach
PIT-13 deklaracja o wysokości uzyskanego dochodu z odpłatnego zbycia akcji lub innych papierów wartościowych
PIT-16 deklaracja w sprawie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-18 informacja oddziału Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o wypłaconych żołnierzowi świadczeniach pieniężnych
PIT-2 oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek PIT-2 A oświadczenie osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy
PIT-2 A oświadczenie osoby otrzymującej rentę lub rentę z zagranicy
PIT-2 B oświadczenie osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej
PIT-2 C oświadcznie osoby otrzymującej stypendium, o kórym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
PIT-23 deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych objętych podatkiem ryczałtowym
PIT-3 oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki z pomocy społecznej dla obliczania miesięcznych zaliczek
PIT-4 deklaracja na zaliczkę miesięczną od łącznej kwoty wypłat dokonanych
PIT-5 deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
PIT-51 deklaracja na zaliczkę miesięczną
PIT-52 deklaracja o wysokości dochodu uzyskanego
PIT-5 A obliczenie dochodu z pozarolniczej działalności, oraz najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze
PIT-5 X informacja o należnym podatku zryczałtowanym
PIT-6 deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od działów specjalnych z produkcji rolnej
PIT-8 A zbiorcza deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego
PIT-9 informacja o wypłaconych zasiłkach z ubezpieczenia społecznego wypłacanego w związku ze stosunkiem pracy
PIT R informacja o wypłaconych kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
IFT-1 informacja o wysokości przychodu i pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych niemających w polsce miejsca zamieszkania
IFT-2 informacja o wysokości przychodu i pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych niemających w polsce siedziby
Rok 2002
PIT-12 oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika
PIT-14 informacja o wysokości wycofanego wkładu mieszkaniowego lub dopisanejpremii mieszkaniowej
PIT-16 A deklaracja o wysokości składki zdrowotnej zapłaconej i odliczonej wramach karty podatkowej
PIT-19 A deklaracja o wysokości składki zdrowotnej zapłaconej i odliczonej wramach podatku ryczałtowego osób duchownych
PIT-2 oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek PIT-2 A oświadczenie osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy
PIT-2 A oświadczenie osoby otrzymującej rentę lub rentę z zagranicy
PIT-2 B oświadczenie osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej
PIT-2 C oświadcznie osoby otrzymującej stypendium, o kórym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
PIT-2 K o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
PIT-23 deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych objętych podatkiem ryczałtowym
PIT-26 R informacja roczna o przychodach podatnika i pobranym ryczałcie odprzychodów ewidencjonowanych
PIT-28 zeznanie o wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-3 oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki z pomocy społecznej dla obliczania miesięcznych zaliczek
PIT-36 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, poniesionej straty wdanym roku podatkowym
PIT-37 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, poniesionej straty wdanym roku podatkowym przez pracowników, emerytów i rencistów
PIT-4 deklaracja na zaliczkę miesięczną od łącznej kwoty wypłat dokonanych
PIT-40 roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w anym roku podatkowym
PIT-40 A 11 A obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodachuzyskanych od organu podatkowego
PIT-5 deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
PIT-5 A obliczenie dochodu z pozarolniczej działalności, oraz najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze
PIT-5 P deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu/straty i o wysokości należnych zaliczek za pierwsze półrocze roku podatkowego
PIT-5 X informacja o należnym podatku zryczałtowanym
PIT-51 deklaracja na zaliczkę miesięczną
PIT-52 deklaracja o wysokości dochodu uzyskanego
PIT-6 deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od działów specjalnych z produkcji rolnej
PIT-8 A zbiorcza deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego
PIT-8 B informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach
PIT-9 informacja o wypłaconych zasiłkach z ubezpieczenia społecznego wypłacanego w związku ze stosunkiem pracy
PIT-11 informacja o uzyskanych przez podatnika dochodach
PIT-13 deklaracja o wysokości uzyskanego dochodu z odpłatnego zbycia akcji lub innych papierów wartościowych
PIT-18 informacja oddziału Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o wypłaconych żołnierzowi świadczeniach pieniężnych
PIT D informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych
PIT M informacja o dochodach małoletnich dzieci
PIT O informacja o odliczeniach od dochodu i od podatków
PIT R informacja o wypłaconych kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
Rok 2001
PIT-40 roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w anym roku podatkowym
PIT-40 A 11 A obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodachuzyskanych od organu podatkowego
PIT M informacja o dochodach małoletnich dzieci
PIT O informacja o odliczeniach od dochodu i od podatków
PIT D informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych
PIT-16 A deklaracja o wysokości składki zdrowotnej zapłaconej i odliczonej wramach karty podatkowej
PIT-19 A deklaracja o wysokości składki zdrowotnej zapłaconej i odliczonej wramach podatku ryczałtowego osób duchownych
PIT-26 R informacja roczna o przychodach podatnika i pobranym ryczałcie odprzychodów ewidencjonowanych
PIT-28 B informacja o przychodach podatnika uzyskanych z działalnościprowadzonej w ramach spółki cywilnej osób fizycznych
PIT-29 zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, o którym mowa w ustawieo zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-36 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, poniesionej straty wdanym roku podatkowym
PIT-37 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, poniesionej straty wdanym roku podatkowym przez pracowników, emerytów i rencistów
PIT-8 B informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatekdochodowy
PIT-8 C informacja o wypłaconych podatnikowi należnościach lubświadczeniach
PIT-14 informacja o wysokości wycofanego wkładu mieszkaniowego lub dopisanejpremii mieszkaniowej
PIT C informacja o obliczeniu dochodu zwolnionego od podatku
PIT-11 informacja o uzyskanych przez podatnika dochodach
PIT-12 oświadczenie dla celów obliczenia podatku dochodowego
PIT-28 zeznanie o wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28 A informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko
PIT R informacja o wypłaconych kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
Rok 2000
PIT-2 oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek PIT-2 A oświadczenie osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy
PIT-2 B oświadczenie osoby aresztowanej lub skazanej dla celów obliczania miesięcznych zaliczek
PIT-3 oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki z pomocy społecznej dla obliczania miesięcznych zaliczek
PIT-4 deklaracja na zaliczkę miesięczną od łącznej kwoty wypłat dokonanych
PIT-5 deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
PIT-5 A obliczenie dochodu z pozarolniczej działalności, oraz najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze
PIT-5 B obliczenie dochodu zwolnionego od podatku
PIT-5 P deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu/straty i o wysokości należnych zaliczek za pierwsze półrocze roku podatkowego
PIT-5 X informacja o należnym podatku zryczałtowanym
PIT-6 deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od działów specjalnych z produkcji rolnej
PIT-8 A zbiorcza deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego
PIT-8 B informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach
PIT-8 C informacja o wypłaconych podatnikowi należnościach lub świadczeniach
PIT-8 R zbiorcza deklaracja od przychodów ewidencjonowanych
PIT-9 informacja o wypłaconych zasiłkach z ubezpieczenia społecznego wypłacanego w związku ze stosunkiem pracy
PIT-11 informacja o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach
PIT-12 oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika
PIT-13 deklaracja o wysokości uzyskanego dochodu z odpłatnego zbycia akcji lub innych papierów wartościowych
PIT-14 A informacja o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej oraz wysokości premii mieszkaniowej
PIT-16 deklaracja w sprawie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-18 informacja oddziału Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o wypłaconych żołnierzowi świadczeniach pieniężnych
PIT-23 deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych objętych podatkiem ryczałtowym
PIT-26 M imienna informacja o przychodach podatnika oraz pobranym ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
PIT-51 deklaracja na zaliczkę miesięczną
PIT-52 deklaracja o wysokości dochodu uzyskanego
PIT-R informacja o wypłaconych kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich