Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Znajdź firmę

-
Nazwa
Miejscowość  
 
  » zaawansowane

Polecamy

-
Załóż sklep internetowy i zarabiaj Wypełnij e-wniosek EDG-1 Wypełnij e-wniosek VAT-R Produkty finansowe dla firm Gazeta Podatkowa

Znajdziesz tu wszystkie niezbędne informacje na temat formalności związanych z zakładaniem i prowadzeniem małej firmy.

11:46 25.03.2014

Wynajem i najem lokali użytkowych

Podstawowych regulacji w zakresie zawierania umów najmu zarówno lokali mieszkalnych jak i użytkowych należy szukać w Kodeksie cywilnym (KC). Ustawodawca wprowadza tam definicję najmu oraz wskazuje na jakie elementy umowy należy zwrócić uwagę, aby umowa była wiążąca i zgodna z prawem. W stosunku do n...

23:52 28.08.2012

Prawo akcjonariusza do informacji w spółce akcyjnej

Problematyczne zagadnienie stanowi kwestia, jak akcjonariusz, będący jednym z właścicieli spółki kapitałowej jaką jest spółka akcyjna, może rzeczywiście wpływać na zakres jej działań lub chociażby orientować się w bieżącej sytuacji spółki. W przypadku spółek akcyjnych nie jest to wbrew pozorom takie...

23:15 28.08.2012

Jak przygotować spółkę do IPO?

IPO to skrót angielskiego pojęcia initial public offering, co oznacza wprowadzenie po raz pierwszy spółki na rynek giełdowy. Jest to proces kilkumiesięczny i wymaga ścisłej współpracy ze strony samej spółki, doradców prawnych, domu maklerskiego oraz biegłych. Wiąże się z tym konieczność przygotowani...

18:20 10.08.2010

Zawieszenie działalności

Zdarzają się sytuacje, że przedsiębiorca nie jest w stanie w danym momencie prowadzić swojej działalności gospodarczej. W takim wypadku decyduje się na jej zawieszenie. Zgodnie z art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, może zawiesić wyko...

17:19 10.08.2010

Zakładanie działalności gospodarczej

Gdy już wiemy, co ma być przedmiotem naszej działalności, mamy zebrane środki na start i określiliśmy, kto będzie odbiorcą naszych towarów lub/i usług, możemy przystąpić do procedury rejestrującej. Zanim jednak udamy się do organu rejestrującego, musimy najpierw wybrać formę działalności. To od niej...

13:29 10.08.2009

Założenie firmy w raju podatkowym

Założenie firmy w raju podatkowym nie jest ani nielegalne ani trudne. Przy pomocy pośrednika, kancelarii prawnej lub firmy doradczej, trwa od doby do trzech tygodni. Przeniesienie części działalności do innego kraju może przysporzyć znaczne korzyści finansowe dzięki optymalizacji zobowiązań podatkow...

10:49 28.05.2009

Zmiany w prawie pracy w 2009 r.

21 listopada i 6 grudnia 2008 roku Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy wprowadzającą wyjątkowo liczne zmiany do ustawy. Poradnik został napisany z myślą o przedsiębiorcach zatrudniających pracowników, jak również o samych zatrudnionych. Porusza tematykę dotyczącą równego traktowania pracowników,...

10:04 14.05.2009

Upadłość konsumencka - koło ratunkowe a nie ucieczka przed długami

Od 31. marca 2009 r. obowiązuje nowelizacja prawa upadłościowego i naprawczego. Zmiany wprowadzają do polskiego systemu prawnego nowy sposób postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, potocznie określanego mianem "upadłości konsumenckiej". Upadłość ...

10:27 20.11.2008

Służebność przesyłu, czyli możliwość ingerowania w cudzą własność

W dniu 3 sierpnia 2008 roku weszła w życie ustawa nowelizująca kodeks cywilny i niektóre inne ustawy. Nowelizacja w zakresie kodeksu cywilnego dotyczyła nadania nowego brzmienia przepisowi ar. 49 k.c. oraz wprowadzenia do sytemu prawnego nowej - nieznanej dotąd - instytucji prawnej, jaką jest służeb...

13:28 02.06.2008

Wszystko o licencjach

Systemy gospodarcze ukierunkowane są na koncentrację i konsolidację przedsiębiorstw. Taki trend powoduje, że na rynku mogą przetrwać jedynie podmioty najsilniejsze. Jednak umacnianie pozycji gospodarczej tylko pewnej grupy podmiotów gospodarczych rodzi ryzyko nadużywania ich pozycji rynkowej. Licenc...

12:50 23.05.2008

Przedsiębiorca UE a REGON

Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w Polsce są zobowiązani, w niektórych sytuacjach, do używania - oprócz NIP - numeru REGON. Czy o ten numer muszą starać się podmioty zagraniczne zamierzające działać na rynku polskim? Wątpliwości rozwiewa orzecznictwo i pisma Ministerstwa Finansów.Czym jes...

12:27 23.05.2008

Przedsiębiorca unijny a polski NIP

Każdy przedsiębiorca w Polsce musi posiadać swój Numer Identyfikacji Podatkowej. Obowiązek dotyczy również podmiotów zagranicznych, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce. Ale to nie jedyne grupy podatników, płatników (ubezpieczonych), którzy podlegają obowiązkowi posiadania num...

14:08 19.03.2008

Zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

1 stycznia 2008 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1371). Wprowadziła ona wiele zmian, dzięki którym można dokonywać przekształceń na korzystniejszych zasadach niż dotychczas. Nowością są b...

16:24 24.09.2007

Prawa członków spółdzielni w świetle nowej ustawy mieszkaniowej

Spółdzielcy obecnie stoją wobec realnej szansy uwłaszczenia zajmowanych nieruchomości. Ta sama regulacja prawna, która daje przeciwnikom ustawy podstawę do formułowania wniosków skarżących ją do Trybunału Konstytucyjnego, ze względu na jej niekonstytucyjność, jest dla drugich podstawą do przejmowani...

16:40 02.09.2007

Obowiązki spółdzielni w świetle nowej ustawy mieszkaniowej

Spółdzielnie mieszkaniowe stoją obecnie przed nielada trudnym zadaniem jakim jest niewątpliwie przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności lokalu. To co cieszy beneficjentów prawa własności lokalu spółdzielczego, jest przekleństwem dla spółdzielni. Już ter...

11:25 27.02.2007

Samozatrudnienie według nowych zasad

Prezydent Lech Kaczyński nazywa samozatrudnienie paranoją, samozatrudnieni - sposobem na pracę. Oczywiście pracodawcy dopuszczają się nadużyć, ale sama zmiana definicji tego nie zmieni. Może to jedynie pogorszyć sytuację samozatrudnionych, choć i oni nie są bezradni. W 2007 roku osoby, które w ramac...

15:38 27.07.2005

Wyznaczniki najmu i dzierżawy

Najem, podobnie zresztą jak pokrewna mu dzierżawa lub użyczenie, są umowami dotyczącymi czasowego korzystania z cudzych rzeczy. Najem obejmuje zarówno korzystanie z cudzej rzeczy w celach produkcyjnych (np. najem maszyny), jak i konsumpcyjnych (np. najem lokalu mieszkalnego). Charakterystyka ogólnaU...

10:58 05.07.2005

Szkolenie w dniach wolnych od pracy

Niedziela jest dniem ustawowo wolnym od pracy, ale prawo przewiduje w tej kwestii pewne wyjątki. W art. 151 k.p. znajduje się katalog prac, które można wykonywać w niedziele i święta. W odniesieniu do niego pracownikowi, który stale pracuje w niedziele, przysługuje przynajmniej jedna niedziela wolna...

00:39 05.07.2005

Sektor MSP jako siła napędowa gospodarki

Małe przedsiębiorstwa odgrywają ważną rolę w gospodarce na całym świecie. Zarówno w Unii Europejskiej jak i w gospodarce Stanów Zjednoczonych Małe firmy stanowią ponad 99% z 18 milionów przedsiębiorstw w Unii i 17 milionów firm w Stanach Zjednoczonych.Charakterystyka sektora MSPPrzy tak dużej liczbi...

22:55 04.07.2005

Korzyści z zawarcia umowy zlecenia

Umowę zlecenia od umowy o pracę najłatwiej odróżnić po tym, że nie stwarza ona między stronami stosunku zależności, czyli czynności nią objęte nie są wykonywane pod kierownictwem zlecającego. Do umowy zlecenia nie mają ponadto zastosowania przepisy o podporządkowaniu się poleceniom pracodawcy, regul...

20:10 05.05.2005

Spółka i jej oddział

Zgodnie z art. 5 pkt. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej użyte w ustawie określenie "oddział" oznacza wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Sam...

19:09 05.05.2005

Zdrowie a odmowa wykonywania czynności

Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy niebezpiecznej albo oddalić się z miejsca zagrożenia w obronie swojego zdrowia lub życia. Z prawa tego nie mogą korzystać jednak pracownicy, do których obowiązków należy ratowanie życia innych. Powstrzymanie się od wykonywania pracyZasada bezpi...

18:56 05.05.2005

Spółka małżeńska

Od 15 lat w obrocie gospodarczym funkcjonują tzw. spółki małżeńskie. Mianem takim określa się małżonków, którzy prowadzą działalność gospodarczą na podstawie jednego wpisu do ewidencji gospodarczej. Obecnie obowiązujące przepisy diametralnie zmieniły zasady ich funkcjonowania, a przy tym nałożyły na...

18:38 05.05.2005

Elementy umowy przedwstępnej

Umowy przedwstępne mogą być zawierane zarówno w obrocie profesjonalnym, jak i między osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Dla przedsiębiorców mają ten walor, że ułatwiają planowanie transakcji, zaś w każdym przypadku przygotowują zawarcie umowy właściwej. Pomyśl, czy jest potrzebnaJeśl...

09:24 31.03.2005

Przydatne predyspozycje i sposoby finansowania działalności

Żeby być przedsiębiorcą, nie wystarczy tylko bardzo tego chcieć. Chociaż podobno chcieć - to móc. Owszem, powstają przedsiębiorstwa niejako na siłę i funkcjonują firmy, których właściciele bardzo chcieli zaistnieć. Męczą siebie, pracowników, których zatrudniają, a także klientów. Dlaczego? Ponieważ ...

13:54 16.02.2005

Sporządzamy umowę autorską

Umowy z zakresu prawa autorskiego należy konstruować z należytą starannością, przywiązując dużą uwagę do szczegółów. Pośpiech nie jest wskazany, gdyż nawet mały błąd lub niedopowiedzenie może mieć w przyszłości duże konsekwencje.Elementy umowy1. Strony umowyKomponowanie tekstu kontraktu należy rozpo...

16:53 12.02.2005

Jednoosobowa firma - dlaczego ta forma działalności?

Firma jednoosobowa lub indywidualna działalność gospodarcza to przedsiębiorstwo, którego właścicielem jest jedna osoba - osoba fizyczna.Osoba fizycznaOsoba fizyczna to po prostu człowiek. Każdy człowiek może prowadzić swoją własną działalność gospodarczą pod warunkiem, że:jest pełnoletnima pełne zdo...

01:06 09.02.2005

Auto w firmie

Samochód służbowy - dla jednych nieodzowne narzędzie pracy, dla innych - naturalny dodatek do pełnionej funkcji. Wśród świadczeń pozafinansowych firmowe auto stanowi dość popularny bonus, choć nie awansowało jeszcze do rangi dodatków standardowych, jak np. telefon komórkowy. Przyznanie samochodu słu...

10:29 19.01.2005

Zmiany podatkowe w 2005 roku cz. II

W 2005 roku wszystkich przedsiębiorców czekają zmiany podatkowe. Wraz ze spadkiem wartości euro wobec złotego, niższą wartość uzyskają limity, powołane w ustawach o podatku od towarów i usług oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. Dziś o kolejnych zmianach.Korzyści dla owdowiał...

00:36 12.01.2005

Zmiany podatkowe w 2005 roku cz. I

W 2005 roku wszystkich przedsiębiorców czekają zmiany podatkowe. Wraz ze spadkiem wartości euro wobec złotego, niższą wartość uzyskają limity, powołane w ustawach o podatku od towarów i usług oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych.Co nowego?W oparciu o obowiązujące przepisy i zm...

17:31 06.01.2005

Przewodnik po formularzach VAT

Znajomość formularzy VAT i ich przeznaczenia jest bardzo istotna. Jeśli cenisz swój czas i chcesz go poświęcić rozwojowi firmy czy rodzinie, a nie kolejnym wizytom w urzędzie skarbowym, przeczytaj uważnie to, co dla Ciebie zostało spisane.VAT-7VAT-7 - Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i u...

17:14 06.01.2005

Ważne zmiany w VAT

Nowa ustawa o podatku od towarów i usług koryguje sposób obliczania wysokości podatku naliczonego pomniejszającego podatek należny, w przypadku kiedy podatnik nie jest w stanie określić kwoty podatku naliczonego związanego z czynnościami, co do których przysługuje mu prawo do odliczenia i związanego...

17:06 06.01.2005

Deklaracje VAT w pigułce

Podstawowym i najważniejszym dokumentem obowiązującym w obrocie VAT jest faktura. Ponieważ wiąże się z nią wiele obowiązków i uprawnień, warto wiedzieć, co powinna zawierać.Regulacje prawneOprócz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535), w której określono ...

18:58 14.12.2004

Kontrola podatkowa w spółce cywilnej

Posiadanie zróżnicowanego statusu przez spółkę cywilną na gruncie prawa podatkowego oznacza, że posiada ona różną zdolność do bycia kontrolowanym. Jeżeli zatem przedmiotem kontroli podatkowej będzie wywiązywanie się spółki cywilnej z obowiązków podatnika VAT bądź obowiązków płatnika podatku dochodow...

17:56 08.12.2004

Odszkodowanie powypadkowe

Do odszkodowania za wypadek przy pracy nie każdy i nie zawsze ma prawo. Przede wszystkim dokumenty będące podstawą do starania się o to świadczenie muszą niezbicie dowodzić, że osoba poszkodowana doznała uszczerbku na zdrowiu na skutek zdarzenia uznanego za wypadek przy pracy, co wbrew pozorom nie w...

14:40 08.12.2004

Mały i Średni przedsiębiorca a zawiłości prawne

Zmiany w zakresie stanu prawnego dotyczącego uzyskiwania lub posiadania statusu małego lub średniego przedsiębiorcy po nowym roku wynikają z rozwiązań przyjętych przez Sejm 2 lipca 2004 r.w ustawie o Swobodzie działalności Gospodarczej. Kwestia statusu małego i średniego przedsiębiorcy została uregu...

14:05 08.12.2004

Łączenie się spółek handlowych

Kodeks Spółek Handlowych (K.S.H.) przewiduje dwa sposoby połączenia spółek tj. łączęnie się przez przejęcie, oraz łączenie się przez zawiązanie nowej spółki (art. 492 § 1 K.S.H.). Łączenie się spółek przez przejęcie jest dokonywane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spó...

13:51 08.12.2004

Kto podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych?

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych. Przepisów ustawy nie stosuje się do: przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych pr...

13:39 08.12.2004

Mali podatnicy a VAT

Nowa ustawa o podatku od towarów i usług utrzymuje dalej w mocy prawnej specjalne uregulowania dotyczące  tak zwanych małych podatników. Co mały podatnik wiedzieć powinien?W dalszym ciągu małym podatnikiem będzie nazywany podatnik: u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła ...

11:08 08.12.2004

Ustalenie kapitału początkowego - Pytania i odpowiedzi

Jednym z obowiązków nałożonych na pracodawców jest kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia dla nich kapitału początkowego. Dotyczy to ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy przed 1 stycznia 1999 r. opłacali składki na ubezpieczenia społeczne lub za których składki op...

18:44 03.12.2004

Rozwiązanie i likwidacja spółki cywilnej

Rozwiązanie spółki cywilnej powoduje określone skutki prawne - wspólny majątek wspólników przestaje być związany współwłasnością łączną, zachodzi konieczność ściągnięcia wierzytelności, zapłacenia długów, zwrócenia wspólnikom wniesionych wkładów oraz podziału pozostałego majątku. Jedyne wyjście to r...

11:18 01.12.2004

Zatrudnianie obcokrajowców

Rozszerzenie współpracy z innymi krajami, swobodny przepływ kapitału i usług, wzrost zagranicznych inwestycji to czynniki, które spowodowały, że Polska stała się atrakcyjnym krajem dla cudzoziemców. Przyjeżdżają oni jednak nie tylko po to, by prowadzić z naszymi przedsiębiorcami interesy, ale także ...

15:28 25.11.2004

Pracodawca w sądzie

Spory o nieuregulowane należności czy niewykonane zobowiązanie to sprawy, które wcześniej czy później trafiają do sądu. Przedsiębiorcy występują w nich zarówno po stronie powodowej, jak i pozwanej. A jednak w sądzieNiezbędna jest w takiej sytuacji znajomość procedury cywilnej, a także - co ważne z p...

14:40 24.11.2004

Jak i kogo zatrudnić w małej firmie, by się opłaciło

W małej firmie najważniejsze są elastyczne formy zatrudniania. Wprawdzie najtaniej opłaca się pracodawcy zatrudnić wykonawcę na podstawie umowy o dzieło bądź niektórych zleceniobiorców (np. studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy nie ukończyli jeszcze 26 roku życia), to jednak nie zawsze...

14:29 24.11.2004

Jak zgłosić lub wyrejestrować zatrudnionych w ZUS

Jeżeli jesteś płatnikiem składek i zatrudniasz pracowników albo zleceniobiorców, to ciążą na tobie z tego tytułu obowiązki w stosunku do ZUS. Pracownicy obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, podobnie jak niektórzy zleceniobiorcy. Możesz też zatrudniać zlecen...

14:05 24.11.2004

Korzyści z zatrudniania bezrobotnych

Menedżerowie planujący zatrudnienie nowych pracowników powinni dokładnie zapoznać się z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 (Dz. U. Nr 99, poz. 1001). Przepisy w niej zawarte pozwalają zmniejszyć wydatki związane z tworzeniem nowego miejsca pracy, np. dz...

13:31 18.11.2004

Jak kupić zadłużoną firmę

Transakcje polegające na nabyciu firmy w zależności od zakresu nabywanych składników majątkowych podlegają VAT lub pozostają obojętne na gruncie przepisów z VAT związanych. W sytuacji, gdy nabycie firmy nie podlega opodatkowaniu VAT podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków...

12:13 18.11.2004

VAT - teraźniejszość i przyszłość

W obrocie gospodarczym faktura to podstawowy dokument, istotny nie tylko dla handlujących ze sobą firm, ale też dla fiskusa. Jeśli obrót towarami czy usługami podlega VAT, to właśnie ten dokument jest najistotniejszy jeśli chodzi o rozliczenia tego podatku. Spełnia bowiem rolę nie tylko dokumentu tr...

20:31 16.11.2004

Jak walczyć z nietrzeźwym pracownikiem

W rzeczywistości pracownik ponosi całkowitą (porządkową lub materialną) odpowiedzialność za spożywanie alkoholu w czasie pracy lub przybycie do firmy w stanie nietrzeźwym. Jest jednak pewien "kruczek" - to pracodawca musi ową nietrzeźwość udowodnić; szczególnie w sytuacji, gdy jest ona przyczyną roz...

19:40 16.11.2004

BHP - nowe zasady szkolenia

Nowe zasady szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy będą odbywały się od 1 lipca 2005. Jednak już teraz pracodawcy powinni rozpocząć przygotowania do zorganizowania ich, aby odpowiadały nowym wymogom. Od przyszłego roku przestaje obowiązywać wstępne szkolenie podstawowe. Prac...

19:32 16.11.2004

Ułatwienia - MSP versus VAT

Jakie ułatwienia w rozliczaniu VAT przez małych i średnich przedsiębiorców zawiera obecnie obowiązująca ustawa o VAT? Przewidziane w niej zostały identyczne ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorców. Mogą oni korzystać ze zwolnień podmiotowych, z kasowej metody rozliczeń oraz rozliczeń kwarta...

19:32 16.11.2004

Pracodawca i jego działalność socjalna

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zaspokojenie bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników. Podstawowe mechanizmy sprawowania opieki socjalnej regulowane są ustawowo. Poznanie tych unormowań jest ważne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Poznaj swoje obowiązkiPraco...

19:16 16.11.2004

Niedotrzymanie umowy i koszta z tym związane

Jeśli przedsiębiorcy zawierają umowę, to jeden z nich będący wierzycielem ma prawo oczekiwać, że drugi z nich - dłużnik, zachowa się zgodnie z treścią zobowiązania. Jeśli to nastąpi, zobowiązanie uznaje się za wykonane i jako takie wygasa ono. Może się jednak zdarzyć i tak, że zobowiązanie zostanie ...

23:31 11.08.2004

Własna firma: Amerykański sen o sukcesie w Polsce jest możliwy

Prowadzenie własnej firmy jest niejednokrotnie wielkim wyzwaniem. Pozwala wykorzystać raczkującym przedsiębiorcom posiadane talenty oraz daje niezależność finansową. Ponadto uwalnia od narzekań szefa, którego iloraz inteligencji jest często mniejszy niż rozmiar jego buta. Można być jednak pewnym, że...

00:57 20.01.2004

Szkolenia pracownicze z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenia pracowników pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy są bezwzględnie wymagane od pracodawcy przez odpowiedni inspektorat. Mimo, iż zgodnie z art. 237 kodeksu pracy Minister Edukacji Narodowej jest zobowiązany do zapewnienia uwzględniania problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ...

00:37 20.01.2004

Zestawienie stawek ubezpieczeń społecznych pracownika - ile i na co powinien płacić pracodawca?

Większość pracodawców zdążyła się do tego przyzwyczaić, że reforma ubezpieczeń społecznych wprowadziła podwójne finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Kto za co płaci?W myśl reformy część tych składek finansuje sam pracownik z wypracowanych pieniędzy, a część finansuje pracodaw...

20:27 19.01.2004

Wypowiedzenie umowy przez wspólnika spółki jawnej

Zazwyczaj zawiązując spółkę czy podpisując jakąś umowę rzadko przychodzi nam na myśl, że niegdyś będziemy chcieli z tego zrezygnować. Niestety, ale okazuje się, że warto czasem uprzedzić przyszłość i zabezpieczyć się na wszelki wypadek możliwością odwrotu.Wchodząc w spółkęWchodząc w spółkę jawną nal...

17:52 18.01.2004

My, petenci urzędów administracji państwowej...

Wchodząc do pierwszego lepszego urzędu administracji państwowej spodziewamy się zazwyczaj długiej kolejki albo mozolnej obsługi, albo co gorsza odsyłania od jednej osoby do drugiej, które tak w rzeczywistości zajmują się niemalże tym samym. Szefowie również nie patrzą na nas dziwnie, gdy z błagalnym...

13:39 18.01.2004

Dotacje z PARP

Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w skrócie nazywana PARP to rządowa organizacja, która spełnia dyrektywy rządu wobec przedsiębiorstw, a zwłaszcza tych małych i średnich. Zadania PARPW myśl rozporządzenia Rady Ministrów z 20 lutego 2003 r. w sprawie działań podejmowanych przez PARP. (Dz....

12:34 18.01.2004

Jakie są koszty przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej ?

Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych ...

12:25 18.01.2004

Zakaz konkurencji a umowa o pracę

Dla większości starających się dobrze prosperować, a w szczególności dla tych stosujących różnego rodzaju innowacje, firm konkurencja na rynku to rzecz bardzo istotna. Może zdarzyć się, że przez własną nieuwagę, niedociągnięcie, firma konkurująca z nami dowie się o naszym pomyśle i dzięki lepszej te...

12:22 18.01.2004

Zadania PARP a sektor MSP

Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w skrócie nazywana PARP to rządowa organizacja, która spełnia dyrektywy rządu wobec przedsiębiorstw. Dlatego też, tak jak i rząd, ma już dokładnie wyznaczone kierunki swych działań na kilka kolejnych lat. DotacjeW związku z tym na okres 2003-2006 obowiąz...

18:29 20.12.2003

Recykling

Firmy produkujące różnego rodzaju opakowania podlegające ponownemu przetwarzaniu oraz ich importerzy są zobowiązani do stosowania zasad przewidzianych w ustawie recyklingowej.Odzysk i jego formyWedług definicji zgodnej z ustawą o odpadach recyklingiem możemy nazwać odzysk polegający na powtórnym prz...

17:17 19.12.2003

Pożyczka z PARP dla małych i średnich przedsiębiorców

Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w skrócie nazywana PARP to rządowa organizacja, która spełnia dyrektywy rządu wobec przedsiębiorstw, a zwłaszcza tych małych i średnich.Działalność PARPW myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  20 lutego 2003 r. w sprawie działań podejmowanych prze...

20:29 26.10.2003

Wymóg bezpiecznych produktów

Zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. nr 15, poz. 179) istnieje obowiązek wprowadzania na rynek takich produktów, które nie będą zagrażać bezpieczeństwu konsumentów. Wspomniana wyżej ustawa normuje, jaki produkt jest bezpieczny, a jaki nie. Co ustawa ...

18:57 05.10.2003

Nadzorowanie stowarzyszeń

Działalność stowarzyszeń podlega nadzorowi dwojakiego rodzaju:nadzór wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia - w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,nadzór starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia - w zakresie nadzoru ...

18:42 05.10.2003

KRS a zmiany w umowie spółki

KRS to skrót od Krajowego Rejestru Sądowego, który w myśl ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, rejestr obejmuje podmioty, na które przepisy innych ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu właśnie do Krajowego Rejestru Sądowego. Między innymi wszystkie spółki handlowe, czy...

18:05 05.10.2003

Podjęcie nowego rodzaju działalności a zmiana umowy spółki

W sytuacji, kiedy decydujemy się na rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa opartego na zasadzie spółki, to musimy liczyć się z koniecznością zmiany umowy, którą sporządzono na wstępie przy zawiązywaniu spółki. Zmiany przy zawiązywaniu spółkiZmiana umowy wynika z faktu, że w orzecznictwie Sądu Na...

18:03 05.10.2003

Likwidacja stowarzyszeń

Likwidacja stowarzyszenia może przebiegać z uwagi na dwie sprawy:na skutek uchwalonej przez stowarzyszenie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia,na skutek sądowego nakazu likwidacji stowarzyszenia.Proces likwidacjiZgodnie z art. 36 § 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku z póź...

14:54 05.10.2003

Zakładanie stowarzyszeń

Zmieniona i ujednolicona ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, wprowadza regulacje prawne dotyczące tworzenia, celów, rodzajów i likwidacji stowarzyszeń. W myśl art. 2 § 1 tej ustawy stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.Char...

14:38 05.10.2003

Stowarzyszenia

Często dziś zdarza się, że dookoła nas różne osoby zakładają różne formy działalności i to nie tylko tej gospodarczej. Wszelkiego rodzaju organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia znacznie łatwiej funkcjonują i spełniają swe założenia, od kiedy zostały sformalizowane. Czemu służy stowarzyszeni...

21:32 27.08.2003

Inwentaryzacja

Zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości wszystkie jednostki prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przeprowadzania inwentaryzacji na ostatni dzień każdego roku obrotowego.Rodzaje inwenteryzacjiMożemy mówić o kilku rodzajach przeprowadzanych inwentaryzacjach, czyli o:1) Inwentaryzacji ...

23:50 14.08.2003

Rozliczenia małych firm z ZUS

Obowiązującą w tej kwestii aktem prawnym jest ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Ustawa ta z dnia 13 października 1998 r. reguluje obowiązki płatników składek w zakresie:zgłaszania pracowników do ubezpieczeń, wyrejestrowania pracowników z ubezpieczenia po ustaniu stosunku pracy,przekazywania...

19:57 14.08.2003

Obowiązki ubezpieczeniowe małych firm

Małe firmy mimo zatrudniania stosunkowo niewielkiej liczby osób nie unikną obowiązków jakie ciążą na każdym przedsiębiorstwie, czuli rozliczania się z Zakładem Usług Społecznych, nie mogą pozostać nie ubezpieczone.Odpowiedzialność po obu stronachPrzepisy ubezpieczeniowe, ustalając zakres i sposób wy...

23:17 28.07.2003

Jaką wybrać formę działalności, aby wybrać najlepiej?

Prowadzenie działalności gospodarczej jest jedną z możliwości otrzymywania dochodu, ale także jedną z możliwości rozliczania się z państwem. To, jaką działalność wybierzemy będzie warunkowało zarówno stopień naszego rozwoju, możliwości finansowo - kredytowe firmy, jak i stopień podziału zysków i str...

11:49 28.07.2003

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Prowadzenie działalności gospodarczej jest możliwe w przypadku, kiedy spełnimy kilka wymagań polskiego prawa. Wszystkie formalności mają stałą kolejność i muszą być bezwzględnie w komplecie spełnione. Są to:rejestracja podmiotu gospodarczego;uzyskanie numeru w systemie REGON;wykonanie pieczęci podmi...

14:54 27.07.2003

Koncesje dla przedsiębiorców

Swoboda podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej doznaje wyjątków w postaci pewnych dziedzin działalności gospodarczej, w których legalne prowadzenie działalności gospodarczej uzależnione jest od uzyskania koncesji lub zezwolenia.Czym jest koncesja?Przez koncesję należy rozumieć jako akt...

14:19 26.07.2003

Ustalanie kapitału początkowego

Kapitał początkowy to nic innego jak pewna posiadana przez nas wypracowana wartość pieniężna powstała na skutek stosunku pracy oraz tak zwanych lat nieskładkowych wynikających z urlopu macierzyńskiego, ze studiów, szkoły itp. Podstawę wymiaru kapitału stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na u...

18:44 24.07.2003

Elementy biznesplanu

Rola biznesplanu jest niepodważalna. Należy pamietać, że najważniejszym jego elementem jest pomysł, idea, bez której nie osiągniemy upragnionego sukcesu. Jednak nie należy bagatelizować innej istotnej kwestii, tj. umiejętności skutecznej konstrukcji biznesplanu, ponieważ piszemy go przede wszystkim ...

13:07 24.07.2003

Definicja MSP w ujęciu swobody prowadzenia działalności gospodarczej

Nowa przepisy definiujące pojęcie małych i średnich przedsiębiorców (MSP) zawarte są w art. 104-110 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przepisy te dostosowują polskie prawo do rekomendacji Komisji Europejskiej oraz wyjaśniają wątpliwe dotychczas kwestie przeliczania wartości wyrażonych w ...

21:46 23.07.2003

Zalety i wady prowadzenia własnej firmy

Zapewne się nad tym głęboko zastanawiasz  - "być na swoim" czy może jednak "na etacie". Nie ulega wątpliwości, że prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek jest nie tylko sposobem na podniesienie swojej aktywności na rynku pracy, ale również na spełnienie własnych oczekiwań, na sprost...

17:19 09.06.2003

Gdy trzeba wystąpić publicznie

Wydawać by się mogło, że publiczne wystąpienia spędzają sen z powiek osobom nieśmiałym, zdecydowanie gustującym w kameralnych spotkaniach, a także preferującym przekazy pisemne zamiast ustnych. Jest tak w istocie, ale nie tylko oni padają ofiarami własnych emocji i strachu przed publicznym wystąpien...

17:19 09.06.2003

ABC umowy

Zgodnie z definicją zaczerpniętą ze "Słownika Encyklopedycznego Edukacja Obywatelska" (R. Smolski, M. Smolski, E. H. Stadtmüller- wyd.1999) umowa to pisemne lub ustne porozumienie się (tzw. oświadczenie woli) 2 lub więcej stron (np. osób, instytucji, państw) w celu ustalenia wzajemnych praw i obowią...

17:19 09.06.2003

Kupowanie działającej firmy

Jedną z opcji założenia własnej firmy jest przejęcie jej od kogoś innego. Często firma żyje własnym życiem w niektórych przypadkach może ona przeżyć swojego założyciela oczywiście pod warunkiem, że kolejni właściciele maja wystarczające zdolności menagerskie. Z roku na rok coraz więcej małych firm z...

17:19 09.06.2003

Składanie oferty kupna firmy

Przygotowanie oferty kupna firmy wymaga pieniędzy i czasu. Te inwestycje nie zwrócą się, jeśli coś pójdzie nie tak, tak więc nie traktuj tego lekkomyślnie.Osoby, które ułatwią ci to zadanie to doradcy. Eksperci, mający duże doświadczenie w prowadzeniu firm pomogą ci uporać się z tym problemem. Przy ...

17:19 09.06.2003

Rozwój firmy

Pragnienie rozwoju leży w ludzkiej naturze i jest jednym z najważniejszych motywów, dla których ludzie decydują się zakładać własne firmy. Zmiany dokonują się w każdym aspekcie działalności twojej firmy, dziś poruszymy sprawy związane z kadrami, etapami rozwoju firmy oraz zarządzaniem czasem. Będąc ...

17:19 09.06.2003

Prowadzenie firmy w domu

Firma w domu to bardzo powszechne zjawisko w ostatnich czasach. Jak podają badania w ostatnich latach powstało dwa razy więcej "firm domowych". Do zalet prowadzenia własnej działalności w domu niewątpliwie należy zaliczyć:niskie koszty - zarówno początkowe, jaki stałe możliwość częstszego przebywani...

17:19 09.06.2003

Jak zbudować prawidłowy biznes plan?

Gdy podjąłeś już ostateczną decyzję o założeniu własnej firmy czas sporządzić biznesplan i wymyślić misję firmy.Misja firmyMisja, czyli hasło przewodnie w miarę możliwości powinna być unikatowa. Jeśli jesteś właścicielem księgarni to misja powinno być sprzedawanie książek czy też podnoszenie poziomu...

17:19 09.06.2003

Formy działalności gospodarczej

Zakładając firmę musisz wziąć parę czynników pod uwagę, żeby określić, jaka forma działalności będzie dla Ciebie najbardziej korzystna. Poniżej przedstawiamy krótka charakterystykę i opis najczęściej funkcjonujących form działalności. Ukazujemy również wady i zalety posiadania właśnie takiej działal...

10:18 25.02.2003

Zasady CIT: podatek od osób prawnych

Obok podatku od osób fizycznych funkcjonuje także podatek od osób prawnych.Podatek dochodowy od osób prawnychPodstawą opodatkowania jest dochód (przychód - koszty jego osiągnięcia), bez względu na źródła przychodu z jakich został osiągnięty. Ustalenie tegoż dochodu nie jest sprawą łatwą. I tak do po...

16:32 06.06.2002

Założenia rządowego pakietu Przede Wszystkim Przedsiębiorczość

Rząd wreszcie pomyślał o przedsiębiorcach. Lepiej późno niż wcale. Podatki mają być mniej dolegliwe. Założenia rządowego pakietu Przede Wszystkim PrzedsiębiorczośćWygląda na to, że Rząd wreszcie pomyślał o małych i średnich przedsiębiorcach. Lepiej późno niż wcale. Pakiet legislacyjny "Przede wszyst...

17:02 29.05.2002

Opodatkowanie działalności gospodarczej ryczałtem

W formie ryczałtu opodatkowane mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne, które uzyskują przychody z działalności nie będącej działalnością rolniczą. Opodatkowanie działalności gospodarczej ryczałtemDla kogoW formie ryczałtu opodatkowane mogą być osoby fizyczne p...

17:01 29.05.2002

Opodatkowanie firm w formie karty podatkowej

Popularną i stosunkowo prostą formą opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej w niedużej skali jest tzw. karta podatkowa. Dla kogo karta podatkowaMałe firmy, rzemieślnicy mogą płacić podatek dochodowy zryczałtowany w formie karty podatkowej. Zgodnie z art. 23. 1. ustawy o opodatkowaniu zry...

11:09 22.04.2002

Przede wszystkim przedsiębiorczość: postępowanie skarbowe na nowych zasadach

Duże znaczenie dla swobodnego rozwoju MSP ma nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej. Przede wszystkim przedsiębiorczość: postępowanie skarbowe na nowych zasadachDuże znaczenie dla swobodnego rozwoju MSP ma nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli...

11:15 26.10.2001

Ogólne zasady prowadzenia rozliczeń z fiskusem

Prowadząc działalność gospodarczą wcześniej czy później będziemy zmuszeni rozliczać się z fiskusem na zasadach ogólnych. Dla kogo ogólne zasady prowadzenia rozliczeń z fiskusemZgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości prowadzenie ksiąg handlowych przez osobę fizyczną na zasadach ogólnych jest obow...