Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Znajdź firmę

-
Nazwa
Miejscowość  
 
  » zaawansowane

Polecamy

-
Załóż sklep internetowy i zarabiaj Wypełnij e-wniosek EDG-1 Wypełnij e-wniosek VAT-R Produkty finansowe dla firm Gazeta Podatkowa

Zaksięgowanie nieodpłatnie przekazanego całkowicie zamortyzowanego środka trwałego

11:14 24.05.2006
Jak prawidłowo zaksięgować nieodpłatne przekazanie całkowicie zamortyzowanego środka trwałego innej jednostce samorządowej?

Odpowiedź

Przekazanie nieodpłatnie środków trwałych w 100% umorzonych środków trwałych ewidencjonuje się na kontach:
Wn 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Ma 011 Środki trwałe.

Uzasadnienie

Wszystkie podmioty gospodarcze w tym także jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do stosowania ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).
Jednak zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych stosują szczególne zasady rachunkowości dotyczące:
- ewidencji wykonania budżetu,
- ewidencji majątku trwałego stanowiącego własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
- wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów,
- sporządzania sprawozdań finansowych oraz odbiorców tych sprawozdań.

Zasady rachunkowości dla jednostek sektora finansów publicznych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752 z późn. zm.).
W jednostkach sektora finansów publicznych środki trwałe dzieli się na:
- środki trwałe,
- pozostałe środki trwałe,
- zbiory biblioteczne,
- mienie zlikwidowanych jednostek,
- dobra kultury,
- uzbrojenie i sprzęt wojskowy.

Do ewidencji środków trwałych w jednostkach sektora finansów publicznych służy konto 011 Środki trwałe. Na koncie tym ujmuje się zwiększenia oraz zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki. Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071.
Źródło: Vademecum Głównego Księgowego

Napisz komentarz

Brak komentarzy...