Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Znajdź firmę

-
Nazwa
Miejscowość  
 
  » zaawansowane

Polecamy

-
Załóż sklep internetowy i zarabiaj Wypełnij e-wniosek EDG-1 Wypełnij e-wniosek VAT-R Produkty finansowe dla firm Gazeta Podatkowa

Jak prawidłowo prowadzić dokumentację obrotu towarowego?

13:13 21.02.2012
Kategoria: ABC firmy | Źródło: Mariusz Ludwiński
Dzięki dokumentowaniu obrotu towarowego przedsiębiorcy pozbywają się kłopotów w przypadku kontroli księgowej oraz poprawiają funkcjonowanie firmy w obszarze produkcji, dystrybucji i promocji (szczególnie gdy prowadzą programy lojalnościowe i akcje promocji sprzedaży).

Aby prawidłowo prowadzić tę dokumentację, trzeba znać trzy rzeczy:
 • na jakich kontach księgowych prowadzi się ewidencję syntetyczną obrotu towarowego, 
 • jakie są metody prowadzenia ewidencji analitycznej, 
 • jakie dokumenty trzeba zbierać, by udowodnić że zaszło takie-a-takie zdarzenie księgowe.

Konta księgowe stosowane w ewidencji syntetycznej


Ewidencja syntetyczna towarów ujmuje stan i ruch towarów wartościowo, ze wskazaniem po jakich cenach księguje się na koncie zapasów. Podstawowymi kontami syntetycznymi, na których ewidencjonuje się poszczególne fazy obrotu towarowego są:

1) konta zespołu 3 wzorcowego planu kont, służące do ewidencji procesu zakupu oraz składowania towarów, takie jak:
 • „Towary”, „Towary w hurcie”, „Towary w detalu”, „Towary skupu”, „Towary w przerobie handlowym”, „Towary poza jednostką”,
 • „Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów”, „Odchylenia z tytułu marży handlowej”, „Odchylenia z tytułu marży hurtowej”, „Odchylenia z tytułu marży detalicznej, „Odchylenia z tytułu VAT”, 
 • „Odpisy aktualizujące wartość towarów”, 
 • „Rozliczenie zakupu towarów”, „Rozliczenie zakupu towarów - import”, „Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów”,

2) konta zespołu 7, ujmujące informacje o procesie sprzedaży towarów:
 • „Przychody ze sprzedaży towarów”, „Przychody ze sprzedaży towarów w hurcie”, „Przychody ze sprzedaży towarów w detalu” „Przychody ze sprzedaży wewnątrzwspólnotowej towarów”, „Przychody ze sprzedaży - eksport”, 
 • „Wartość sprzedanych towarów według cen zakupu”, „Wartość sprzedanych towarów według cen nabycia”,

3) konta ujmujące informacje o kosztach działalności handlowej (konta zespołu 4 i/lub 5),

4) konta zespołu 2 takie jak: „Rozrachunki z dostawcami”, „Rozrachunki z dostawcami krajowymi”, „Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi”, „Rozrachunki z odbiorcami”, „Rozrachunki z odbiorcami krajowymi”, „Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi”, „Rozliczenie naliczonego VAT”, „Rozliczenie należnego VAT” itp.

Metody prowadzenia ewidencji analitycznej


Ewidencja analityczna jest uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. W obrocie towarowym prowadzi się ją dla rzeczowych składników aktywów obrotowych (towarów, materiałów), dla operacji sprzedaży (kolejno numerowane własne faktury i inne dowody) i dla operacji zakupu (obce faktury i inne dowody).

Ewidencja analityczna towarów może być prowadzona jedną z następujących metod:
 • ewidencji ilościowej - Ewidencja ilościowa obrotów i stanów prowadzona jest dla poszczególnych składników lub ich jednorodnych grup wyłącznie w jednostkach naturalnych. Na oddzielnych kartotekach ilościowych, prowadzonych dla każdego asortymentu towaru, w jednostkach naturalnych odzwierciedla się wszystkie przychody i rozchody oraz aktualne stany towarów. 
 • ewidencji ilościowo-wartościowej - Ewidencja ilościowa-wartościowa ujmuje obroty i stany dla każdego składnika zapasów równolegle w jednostkach naturalnych i pieniężnych. Ta metoda ewidencji jest najbardziej właściwa w hurcie, ze względu na nabywanie dużych ilości towarów i ich składowanie. 
 • ewidencji wartościowej - Ewidencja wartościowa obrotów i stanów towarów i opakowań prowadzona jest dla punktów obrotu detalicznego lub miejsc składowania; przedmiotem zapisów są tylko przychody, rozchody i stany całego zapasu.

W odniesieniu do towarów przepisy ustawy o rachunkowości dopuszczają pewne uproszczenia w ewidencji. W zakładowym planie kont można określić zasady odpisywania w koszty wartości towarów na dzień ich zakupu, połączone z ustaleniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu nie później niż na dzień bilansowy. Ta metoda ewidencji towarów nazywana jest ewidencją okresową towarów. Może być ona stosowana, jeżeli nie narusza zasady współmierności.

Dokumenty stosowane w ewidencji


Wszystkie operacje gospodarcze ujmowane w księgach rachunkowych muszą być odpowiednio udokumentowane. W praktyce stosuje się dowody księgowe przychodowe, dowody rozchodowe i dowody mieszane.

Dowodami przychodowymi obrotu towarowego są faktury zakupu (faktury VAT, faktury zwykłe, faktury korygujące), dokument odprawy celnej SAD, dowody przyjęcia towarów do magazynu (Pz „Przyjęcie z zewnątrz”, DP „Dowód przyjęcia towarów”, Mp „Magazyn przyjmie”), rejestry zakupu, wykaz towarów objętych podwyżką cen sporządzany w przypadku przeszacowania wartości towarów w magazynie, protokół komisyjnego odbioru towarów, dowody zwrotu towarów.

Z kolei dowodami rozchodowymi obrotu towarowego są faktury sprzedaży (faktury VAT, faktury zwykłe, faktury korygujące), dowody rozchodu towarów (Wz „Wydanie na zewnątrz”), rejestry sprzedaży, raporty sklepowe, zestawienia utargów (paragony, taśmy kontrolne kas rejestrujących), wykaz towarów objętych obniżką cen, protokół ustalenia zepsucia towarów.

Fachowe informacje o dokumentach finansowych pochodzą z książki „Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Nowe wydanie 2011” Józefa Pfaffa i Zbigniewa Messnera (redaktorzy naukowi) (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011). Książka jest dostępna w e-księgarni www.ksiegarnia.pwn.pl. Wykorzystanie za wiedzą Wydawcy.

Napisz komentarz

Brak komentarzy...